Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Wortelstraat 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 9 2-069 2-097 B-078 B-071
Naastliggers vanWortelstraat 9
ten oostenWortelstraat 11
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 7


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 9Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-097 Wortelstraat 9Taedze AlbertsCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybereigenaar en gebruiker van wijk B-078, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 195Wortelstraat 9Arjen KooijHarlingenarbeiderhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Gelske Wietsgeb 1778 Dronrijp, ovl 1 dec 1841 HRL, huwt met Tjalling Tuinstra, dv Wierd W, en ... ; BS ovl 1841; oud 60 jaar, (vnm: Gerritje), geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Tjalling Paulus Tuinstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1841; oud 64 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-078Tjalling Tuinstra64 jMidlumm, protestant, gehuwd
B-078Gerritje Wiets60 jDronrijpv, protestant, gehuwd
B-078Johannes Tuinstra17 jDronrijpm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-078Wortelstraat 9Alle Sjierks Schaafsma, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Cornwerd 22/9/1811, overleden Achterstraat B 78, werkman, gehuwd met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Simon Dirks Trompetter... Dirk J.T., en Janneke Klaasen; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195B-078 (Wortelstraat)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Finaal verkocht op 26 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 120..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195B-071 (Wortelstraat)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195Wortelstraat 9 (B-071)Eelke Bootsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 9 Wiebe Kulsenbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1923 - variaadresbronbericht
Wortelstraat 9Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1937 - kentekenadresnaam
B-23586
Wortelstraat 9Jacob de Vries


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 9J. (Johannes) v.d. Veen
  terug