Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Weverstraat 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G- G-397
Naastliggers vanWeverstraat 3
ten zuidende Weverstraat
ten westenWeverstraat 1


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Gerrits


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 868Weverstraat 3Jan Pijbes Wijngaardenweversknegthuis en erf (84 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 868G-329 (Wewerstraat)Jan P. Wijngaardenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 868G-397 (Weverstraat)Angenietje Wijngaarden, vrouw van P. van Dokkumwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 868Weverstraat 3 (G-397)Cornelis van Dokkum


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weverstraat 3C. van Dokkumopperman
  terug