Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 11 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Weeshuisstraat 11,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Weeshuisstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H-227 H-291
Naastliggers vanWeeshuisstraat 11
ten oostende Weeshuisstraat
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 9


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Blokhuis, op hetlege huisstede
 
koperHilcke Johannes Hanecuyck GG 200:00:00
verpachter grondde erven van Gijs Willems CG 0:08:00
naastligger ten oostende plaats getekend met nr. 1
naastligger ten zuidenPlein, het
naastligger ten westende plaats getekend met nr. 3
naastligger ten noordenClaes Jurjans
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Johannes Hanekuik koopt een ledige huisstede op het Blokhuis, getekend in de verkoopacte met nr. 2. Ten O. de plaets met nr. 1, ten W. met nr. 3, ten Z. het plein, ten N. Claes Jurjens [Fontein]. De plaets moet binnen 2 jaren zijn bebouwd. Gekocht van de stad Harlingen voor 200 gg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Ruurd Pieters van Dijk... voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-227Weeshuisstraat 11A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-227Weeshuisstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 207huis H-227
 
verkoperJohan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperFa. Feersma & Repko


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2020Weeshuisstraat 11Yebele Jansz Repko en mede E.Harlingenmakelaarhuis en erf (60 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Iebeltje Molenaargeb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Liefke Douwes Douwma... Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Dirkje van der Veer... H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2020H-227 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2020H-291 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2016Weeshuisstraat 11 (H-288)Jetske Beitschat (wed. G. Weenink)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weeshuisstraat 11S.Braaksmagardenier


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 11M. (Maurice) van Hurck


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Weeshuisstraat 11ca. 1900
  terug