Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 59 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 59,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 59 7-072 7-079 C-058 C-052


Huisnaam in: 1739
Gebruik:
Naam: 't gouden ketting
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 59
ten oostenVoorstraat 61
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 57
ten noordenNoorderhaven 104


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 268v van apr 1654 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 59Dr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Jacobs Doma koopt een 1/2 ledige plaets of hof, achter het huis van de verkoper op de Noorderhaven. Het is de zuidelijke helft, tot aan het huis en de loods van de rentmeester Schelte Jurriens [Fontein]. Ten O. in de lengte de koper, ten Z. Schelte Jurriens [Fontein], ten W. Aert Johannes, ten N. de verkoper. Gekocht van Foppe Hylckes, voor 232 CG.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 277r van nov 1654 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 59Aucke Jans, tinnegieter x Fettie Laeses kopen 1/2 huis met achter in- en uitgang, nz. Voorstraat, waarvan de wederhelft volgens een acte van zijn ouders is, en door henzelf bewoond wordt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van zijn ouders Jan Jacobs x Grietie Gerrits, voor 1500 cg.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 256v van feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 59Dr. Theodorus Vogelsang, secretaris van Franekeradeel, als curator over Johannis Heemstra, nagelaten weeskind van dr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Doma, verkoopt 1e een dwarshuis waarin deze laatsten zijn gestorven, nz. Voorstraat, bij de Butterbrug, en strekkende noordwaarts tot de Noorderhaven, met het Poortje dat aan de Voorstraat staat, en 2e een klein huis achter het huis van Jan Jacobs, dat door de fiscaal Bavius Ziricus wordt bewoond, en een tuin, bleek, erf en plaets etc. etc. Ten W. Aert Johannes, ten Z. de rentmeester Schelte Jurriens Fontein, ten N. Foppe Hylckes. Er is geboden door? 3300 gg.


1657 - rooiboek blz. 43 sub 2adresbetrefttekst
Voorstraat 59 Andraeae Heemstra, secretaris
'T Gerechte der Stede Harlingen, Gecommitteert hebbende, ten versoecke van Sixto Lubberti, de praesident Buwe Thomas, de Boumeysteren, en Stads Timmerman, om op te nemen te roinge tusschen de Secretaris Andraeae Heemstra sijn naegelatene huysinges wester gevel en Sixti Lubberti op te bouwene nieuwe huysinge, en hebben sulcks doende bevonden dat Sixtus Lubberti voor van de vernoemde gevel sal moeten af blijven een holt voet tot de oysdrup; ordonneren vorders de eygenaeren van des overledene Secretaris huysinge om de olde waeter lossinge van vooren tot achteren weder bequam te maecken, en op te claeren; voorts consenteren wij Sixtus Lubberti om aen de zijde nae de Roepers steyg sijn huysinge te bouwen op de royenge van sijn E. mouterie. Actum den 7 Marty 1657. Ter Ordonnantie der selver (get.) D. Wringer.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZhuis
 
koperIme Heeres de Goede c.u.GG 2100:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:04:00
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Aert Johannes
naastligger ten noordenBeatrix Lammerts
verkopergemeensman Schelto Fonteinrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYme Heeres de Goede c.u. koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. Beatrix Lammerts, ten Z. de straat, ten W. Aert Johannes. Grondpacht 3 cg. Gekocht van gemeensman en rentmeester Schelto [Jurriens] Fonteyn voor 2100 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0171r van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeerent Berckhuys burgerpasteibakker


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZhuis
 
koper en huurderBeernt Berckhuys, gehuwd metGG 1057:00:00
Jancke Wybbes
naastligger ten oostenSicke Lubberts wijnkoper
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Haseler
naastligger ten noordende erven van Aucke Jansen Haseler
eigenaar van 1/2Jacob Haseler
curatorClaes Tieerdts, over en schoonvader vanbakker
verkopererfgenaam van zijn ouders Gerryt Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Berckhuis, pasteibakker koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat. De andere 1/2 is van Jacob Haselaer. Ten O. wijnkoper Sikke Lubberts, ten Z. die straat, ten W. Jacob Haselaer, ten N. erven Aucke Jansen Haselaer. Gekocht van bakker Claes Tieerdts als curator en schoonvader van Gerryt Haselaer die het van zijn ouders had geerfd, voor 1557 GG.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0121r van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJancke Beens


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0144v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinse Cornelis


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke Beers


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213r van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Schiere


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-072 Voorstraat 59huis
eigenaarRegnerus Hemminga
gebruikerRegnerus Hemminga
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-072 Voorstraat 59huis
eigenaarNath. Cromhuisen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingheeft verclaerd onmagtigh te wesen


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139r van 19 apr 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Schiere


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0206r van 19 nov 1724 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Siverds Schiere koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-072 Voorstraat 59huis
eigenaarN. Cromhausen
gebruikerN. Cromhausen
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Doeke Jansens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-072 Voorstraat 59huis
eigenaarwed. N. Cromhausen
gebruikerwed. N. Cromhausen
opmerkingpro deo begeert 0 0 2 0 0


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe de erven van Doeke Jansen


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0082r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJanke Douwes Hanekuik, weduwe van


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0098r van 6 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Tjebbes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0197v van 3 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van de weduwe van Doeke Jansen c.s.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0212r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-072 Voorstraat 59Bauke Floris, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0167v van 14 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0050r van 29 apr 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZhuis
 
koperAntje Fransen, weduwe vanGG 1230:00:00
wijlen Andries Doedes
naastligger ten oostenDoeke Fenema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoper en curator vanAlbert W. Bakkerkoopman
Philippina Arjens, weduwe van
wijlen Lammert Jans Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Fransen wv Andries Doedes koopt een huis nz. Voorstraat, inclusief de toonbank, trog en schotelbank. Ten O. en N. Doeke Wybrens Venema, ten Z. de Voorstraat, ten W. een steeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Philippina Arjens wv bakker Lammert Jans, voor 1230 gg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0088r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoeke Venema


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoeke Venama


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0030v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenF. Tjallngii n.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-079 Voorstraat 59A BolmanCG 1:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Jan Henricus Gastrik... en Maria Rooswinkel; BS geb 1811, hu, huw 1820, huw 1842, ovl 1848, ovl 1884, VT1839; gebruiker van wijk C-058, koopman, eigenaar is Alb. Bolman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-314, gebruiker is Frans Heuffer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-058Voorstraat 59Albert Bolman Jan H Gastrik koopman


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 145 van 26 jul 1820
adressoortbedraggebruik
C-058Voorstraat 59huurcontractfl. 90huis C-058
 
verhuurderAlbert Bolman
huurderJohan Hendrik Gastrik


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-058Voorstraat 59Romanus Jans Gastrik, overleden op 29 juli 1822zoon van Jan Hendrik Gastrik, koopman (Voorstraat C 58) en Maria Koelmans, broer van minderjarige Elisabeth en Maria-Alousia Jans Gastrik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 604Voorstraat 59Albert BolmanHarlingenkoopmanhuis (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Hinke Jans van der Veen... ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Veen en Hiske ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-058VoorstraatHenke van der Veen51 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-058VoorstraatRijkers J Appeldoorn14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-058VoorstraatAntie G Ludinga17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
C-058Voorstraat 59Eene HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat, wed., Appeldoorn. verkocht op 8 nov 1842 door not. Wijma en Goslings..


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
adressoortbedraggebruik
C-058Voorstraat 59provisionele en finale toewijzingfl. 875huis nz Voorstraat C-058
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperPieter de Vries


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Simon Reins Miedema... en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1842, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604C-058 (Voorstraat)Pieter de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604C-052 (Voorstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
C-058Voorstraat 59Een winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer D. van der, Meer. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
C-058Voorstraat 59Een winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer D. van der, Meer. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1909..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604Voorstraat 59 (C-052)Cornelis de Jonge (te Nieuwer Amstel)


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 Alkema & zoonWolwinkel, dewollen garens, dameshandwerken, jaeger ondergoederen


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 AlkemaWolwinkel, degarens, ondergoederen, lingeries, corsets


1954 - variaadresbronbericht
Voorstraat 59Oud Harlingen Magazine 1995mei: De geheel verbouwde modezaak van de fa. Huese op Voorstraat 57-59 wordt weer in gebruik genomen


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 Hueseafdeling dames-confectie
  terug