Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 57 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 57,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 57 7-073 7-080 C-057 C-051
Naastliggers vanVoorstraat 57
ten oostenVoorstraat 59
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 55
ten noordenNoorderhaven 104


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 57Tuinsteeg ten westen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 18v van nov 1636 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 57De curator (Claes Rogiers?) over de weeskinderen van Claes Thomas Berg x Janneke Rogiers, zijn zwager en zuster, laat verkopen een huis aan de Voorstraat. Ten O. Jan Jacobs en een steegje, ten W. een steeg en oud-burgemeester Foeke Heemstra. Koper niet bekend.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVoorstraat


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Aert Johannes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0171r van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ bij het brugje bij het Raadhuis1/2 huis
 
koperBeerent Berckhuys, gehuwd metpasteibakkerGG 1500:00:00
Jancke Wybbes
huurderHessel Claessen slachter
naastligger ten oostenBeerent Berckhuys burgerpasteibakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende poort van Jan Simons
naastligger ten noordende weduwe vande gemeensman Aucke Jansen Haseler
verkoperde commissarissen over de boedel van Jacob Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Berckhuis, pasteibakker x Jancke Wybbes koopt een heerlijk 1/2 huis nz. Voorstraat naast het brugje, omtrent het Raadhuis. Het is een aparte woning, bewoond door slachter Hessel Claessen. De O. helft wordt door de koper bewoond. Ten W. de Poort van Jan Symons, ten Z. die straat, ten N. wd. de gemeensman Aucke Jansen Haselaer. Jacob Jansen Haselaer had het geerfd van zijn ouders. Gekocht van de curatoren over de boedel van Jacob Jansen Haselaer, voor 1500 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Haseler


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVoorstraat


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204v van 19 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Formholt Sebaldeburen


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Goitien Claessen Braem koopman
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Minse Cornelis
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Abbe Aukes
naastligger ten zuidende woning van Abbe Aukes
naastligger ten zuidenVoorstraat


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0144v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57[niet vermeld]woning
 
koperGerloff Boeles burgerschipper (wijd-)GG 188:00:00
naastligger ten oostenMinse Cornelis
naastligger ten zuidenLaes Haselaer
naastligger ten westenRintie Tjallinghs
naastligger ten noordenRintie Tjallinghs herbergier
curatorHendrick ScholLeeuwarden
curatorAbraham Savoy, overLeeuwarden
verkoperDirck Formholt, en over zijn broer
verkoperHendrik Formholt, mede erfgenaam van hun vader
Hendrick Fontein
verkoperMeinardus Arkenbout, als voogd van hun 3 kinderen en weduwnaar van
Christina Formholt, mede erfgenaam van eerder genoemde
Hendrick Formholt
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Rintie Tjallings, herbergier, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen wijdschipper Gerloff Boeles, een woning, met ten O. Minse Cornelis, ten W. en N. de koper, ten Z. Laes Haselaer. De paardenstal die er tegenaan is gebouwd zal moeten blijven staan. Gekocht van de curator over Dirck- en Hendrick Formholt als mede-erfgenamen van hun vader Hendrick Formholt, en Meinardus Arkenbout als vader van zijn 3 kinderen bij Christina Formholt, ook als mede-erf genamen van Hendrick Formholt, voor 188 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57[niet vermeld]woning
 
Foeke Teedesbinnenvader in het StadsweeshuisGG 420:00:00
huurderGerrit Hendrix c.u.mr. schoolmeesterCG 20:00:00
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman
naastligger ten zuidenJancke Wybes kamerbediende
naastligger ten westenPoortje
naastligger ten westenSibren Sibrens mr. tinnegieter
naastligger ten noordenRintie Tjallings
verkoperLaes Auckes Haselaermr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Foeke Teedes, binnenvader van het Stadsweeshuis, koopt een huis met inboedel, nz. Voorstraat in het zgn. Poortje. Ten O. Jan Sioerds [Schiere], ten Z. kamerbodinne Jancke Wybes, ten W. dat Poortje en mr. tinnegieter Sybren Sybrens, ten N. Rintie Tjallings. Het huis is verhuurd aan mr. schoenmaker Gerrit Hendrix. Gekocht van mr. chirurgijn Laes Auckes Haselaar voor 420 gg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 272v van 18 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 57(1 achter) Regnerus Hemminga, gerechtsbode x Anna Dyes Domna kopen een huis (met beschrijving), nz. Voorstraat in het Poortje. Ten O. Jan Sjoerds Schiere, ten Z. Jancke Wybes, ten W. het Poortje en de vroedsman Sybren Sybrens Kannegieter, ten N. wd. Rintie Tjallings. Gekocht van ds. Gerhardus Steensma x Bauckien Foekes, te Oudega, voor 250 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213r van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57In sekere steeg aan de Voorstraat, het Poortje genaamd, agter de Witte Arenthuis met stallinge
 
kopersubstituutmajoor Nathaniel Cromhuisen executeurCG 325:00:00
naastligger ten oostenJan Schiere
naastligger ten zuidenHemminga bode
naastligger ten westen
naastligger ten noordenClaeske Abrahams, in leven huisvrouw van
Pieter Jansen
verkoper van 1/2Claeske Abrahams, in leven huisvrouw van
Pieter Jansen
, en coverende voor haar kinderen
verkoper van 1/2, verwekt bij haar eerste man
wijlen Rintie Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Nathaniel Cromhuisen, Substituut Majoor en Executeur, koopt een huis met een stalling ernaast, in een steeg het Poortje [Tuinsteeg], nz. Voorstraat, achter 'de Witte Arent'. Ten O. Jan Sjoerds Schiere, ten Z. de bode Hemminga, ten W. die steeg, ten N. de verkoper. De koper zal alleen in- en uitgang hebben naar de Voorstraat en de verkoper zal 5 meter grond krijgen voor haar tuin, achter de stal van de koper. Gekocht van Claeske Abrahams x Pieter Jansen voor 1/2, en haar kinderen bij haar wl. 1e man Rintie Tjallings voor 1/2, voor 325 cg. en 4 zilveren lepels.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWagtmr. Cromhausen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-073 Voorstraat 57huis
eigenaarvroedsman Kangieter
gebruikervroedsman Kangieter
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:00:00
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpachtCG 03:10:00
aanslag grondpachtCG 00:17:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-073 Voorstraat 57huis
eigenaarde vroedsman Kannegieter
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:00:00
aansl. huurw. voldaan26-7-1720
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpachtCG 03:10:00
aanslag grondpachtCG 00:17:08
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg of uitgang v.h. huis de Witte Arent


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139r van 19 apr 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ in het Poortjehuis
 
koperRobbert Rowel c.u.gerechtsbodeGG 164:14:00
naastligger ten oostenJan Schiere
naastligger ten zuidende weduwe van Soeke Jansen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenmajoor Cromhuysen
verkopererven v wijlen Regnerus Hemminga, gehuwd met
erven v wijlen Anna Somna
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Robbert Rowel c.u., gerechtsbode, koopt een huis nz. Voorstraat in het Poortje. Ten O. Jan Schiere, ten W. het Poortje, ten Z. wd. Doeke Jansen, ten N. majoor Cromhuysen. Gekocht van erven Regnerus Hemminga x Anna Domna, voor 164 gg 14 st.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0206r van 19 nov 1724 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ in het Poortie of ingang naar de herberg genaamd De Witte Arendhuis
 
kopermede vroedman Sybolt Sierks Lornstra CG 350:00:00
naastligger ten oostenJan Siverds Schiere koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Jansen
naastligger ten westeningang naar de herberg genaamd De witte Arend
naastligger ten noordenNathalien Cromhausen
verkopermede gerechtigde bode Robbert Rowel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Sybout Sierks Hornstra, mede-vroedsman, koopt een huis nz. Voorstraat, in het zogenaamde Poortje of ingang naar de herberg 'De Witte Arend'. Ten O. hopman Jan Sjoerds Schiere, ten Z. wd. Doeke Jansen, ten W. het Poortje, ten N. Nathaniel Cromhuizen. Gekocht van mede-gerechtsbode Robert Roell, voor 350 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-073 Voorstraat 57huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:13:00
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpachtCG 03:10:00
aanslag grondpachtCG 00:00:00
opmerkinggrondpacht afgekocht
grondpacht aan Bruin Viersen
grondpachtCG 05:12:00
aanslag grondpachtCG 01:02:06


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud wachtmeester Cromhausen


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCromhausen oud wachtrmeester


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0082r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ in een steeg naast het houten bruggetje tussen de Katterugs- en Raadhuizerpijpenhuis
 
koperLijsbet Jans, weduwe vanGG 518:07:00
wijlen Rijkert Doekes
huurderSierkjen Tjebbes c.s.CG 38:00:00
naastligger ten oostenJanke Douwes Hanekuik, weduwe van
wijlen Dreyer
naastligger ten zuidende erven van de weduwe van ? Doeke Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van majoor Cromhuisen
verkoper van 1/4IJsbrand Sierks Hornstramr. bakker
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Janneke Sierks Hornstra
verkoper van 1/4Sybout Sierks Hornstrabakkersgezel
verkoper van 1/4Pietje Pieters, gehuwd met
Anderies Wytsesmr. timmerman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0098r van 6 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ bij 't houten brugje tussen de Katterugs en Raadhuis pijpen1/7 huis
 
koperTjerk Jans, minderjarige zoon vanCG 350:00:00
Jan Tjerks, en van zijn overleden 1e vrouw
Antie Jacobs, en de beide curatoren over Tjerk Jans, belast met de aankoop
curatorDouwe Sipkes
curatorJacob Sipkes
huurder oostelijke deelJeltie Doekes CG 50:00:00
huurder westelijk deelde weduwe van Rijchert Doekes CG 50:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Tjebbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Rijchert Doekes
verkoperAaltie Doekes, gehuwd met
Jan Tjerksschipper


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0212r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat1/7 huis
 
koperDoecke Wybrens, curator vanmr. glasmakerCG 350:00:00
Antie Rijkerts
eigenaar van 6/7Jeltie Doeckes c.s.
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAntie Rijkerts n.u.
verkoperHylkjen Doeckes, gehuwd met
Jacob Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoecke Wybrens [Venema] mr. glasemaker, koopt als curator over Antie Rijkerts 1/7 van een mooi [dubbel] huis nz. Voorstraat, dat door Jeltie Doeckes c.s. als mede-eigenaren wordt bewoond. Ten O. Jacobus Buitenpost, ten W. een steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. de koper. Gekocht van Hylkjen Doeckes x Jacob Dirks.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-073 Voorstraat 57wed. Nathanael Cromhausen, bestaande uit 2 personen, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ3/7 huis
 
koper van 1/2Andries Doedes, gehuwd metwinkelierCG 1129:00:00
Antie Fransenwinkelier
koper van 1/2Doeke Wybrens, gehuwd metmr. glasmaker en winkelier
Lijsbert Jans van Rippertswinkelier
huurder van 1/2Elske Janes
wijlen Pytter Trompetter
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLijsbert Jans van Ripperts
verkoperDouwe Sipkes, curator, broer vanhuismanonder Pingjum
verkoper van 1/7Jacob Sipkes, curatoren overhuismanonder Boer
Tjerk Jansvarensgezel
verkoper van 1/7Doekjen Doekes, weduwe vanwinkelierse
wijlen Gerryt Joosten
verkoper van 1/7Jeltje Doekes, gehuwd met
Jan Evertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Doedes x Antje Fransen, winkeliers en mr. glazenmaker Doeke Wybrens Venema x Lijsbeth Jans van Ripperts, winkeliers, kopen 3/7 van een mooi [dubbel] huis, nz. Voorstraat. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. een steeg, ten Z. die straat, ten N. Lijsbeth van Ripperts. De [westelijke] helft wordt bewoond door Doeke Wybrens Venema, de [oostelijke] helft door Elske Janes (van Slooten) wv Pyter Jansen Trompetter, als huurders. Gekocht van de curatoren over varensgezel Tjerk Jans voor 1/7, Doekien Doekes wv winkelier Gerryt Joosten voor 1/7, en Jeltje Doekes x Jan Everts voor 1/7, voor 1129 CG.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0167v van 14 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Poortje, in de steeg 't, aan de Voorstraat, achter het huis van secretaris Wetsenshuis
 
koperDoeke Wybrens Feenema, gehuwd metGG 199:14:00
Lijsbert Jans van Rippers
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenDoeke Wybrens c.s.
naastligger ten westenPoortje, de steeg of 't
naastligger ten noordenJohannes van Wetsens
verkoperGereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Anna Siverda wv Meile Ollema en Geertje Ollema x burgemeester Johan Daniel Toussaint, kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Doeke Wybrens Feenema x Lijsbert Jans van Rippers, een huis c.o.a. in de steeg nz. Voorstraat `het Poortje` [Tuinsteeg] genaamd, achter het huis van secretaris Wetsens aan wie die steeg toebehoort. Het huis werd bewoond door de dochter van oud-majoor Nathaniel Cromhousen. Ten O. Jacob Buitenpost, ten Z. Doeke Wybrens c.s., ten W. de steeg of het poortje, ten N. de secretaris Johannes Wetsens. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen der Gereformeerde Gemeente, voor 199 gg. 14 st.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 104, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint n.u.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ tussen de Raadhuis en Katterugspijp1/4 dubbel huis
 
koperPhilippina Arjens, gehuwd metCG 700:00:00
Lammert Jansschipper en winkelier (trekveer-)
eigenaar van 1/2 (west)Doecke Wybrens Venema
huurder van 1/2 (oost)Philippina Arjens c.m.CG 70:00:00
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDoecke Wybrens Venema
verkoperAntje Fransen, gehuwd met
Andries Doedesschipper (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippina Arjens x Lammert Jans, trekschipper en winkelier, koopt 1/4 van een dubbel huis tussen Raadhuizer- en Katrugspijp. De westelijke helft is van Doeke Wybrens Venema. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. die steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. Doeke Wybrens Venema. Gekocht van Antje Fransen x trekschipper Andries Doedes, voor 700 cg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat NZ tussen de Raadhuis en Katterugspijp1/4 dubbel huis
 
koperPhilippina Arjens, gehuwd metCG 700:00:00
Lammert Janszschipper en winkelier (trekveer-)
eigenaar van 1/2 (west)Doeke Wybrens Venema
eigenaar van 1/4 (oost)Philippina Arjens c.m.
huurder van 1/2 (oost)Philippina Arjens c.m.CG 70:00:00
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDoeke Wybrens Venema
verkoperAndries Doedesschipper (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippina Arjens x Lammert Jans, trekschipper en winkelier, koopt 1/4 van een dubbel huis, nz. Voorstraat, tussen Raadhuizer- en Katrugspijp, waarvan zij al 1/4 bezit. De westelijke helft is van Doeke Wybrens Venema. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. een steeg (de Tuinsteeg), ten Z. de Voorstraat, ten N. Doeke Wybrens Venema. Gekocht van trekschipper Andries Doedes, voor 700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0050r van 29 apr 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer A. de Roock


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0030v van 15 apr 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 57Voorstraat, steeg OZ naar dehuis
 
koperAlbert Bolman, gehuwd met
Antje Rijkerts Jongma
huurderGeertje Hendriks CG 24:00:00
naastligger ten oostenF. Tjallngii n.u.
naastligger ten zuidenAlbert Bolman c.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenA. de Roock nom. liberorumequipagemeester
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Albert Bolman x Antje Rijkerts Jongma koopt huis en erf in de steeg die achter het huis van de equipagemeester A. de Roock naar de Voorstraat loopt (de Tuinsteeg). Ten O. F. Tjallingii, ten Z. de kopers, ten W. de steeg, ten N. A. de Roock. Gekocht van Joh. Daniel Toussaint voor 3/9, Volkert v.d. Plaats als erfgenaam van zijn vrouw Anna Toussaint voor 3/9, en Anna Maria Toussaint x J.C. Everts te Dockum en Haye Beekkerk te Leeuwarden als vader van zijn dochter Geertruida Beekkerk en Sibbeltje Ballings x G. Riemersma te Dokkum voor 3/9, als erven van oud-burgemeester Johan Daniel Toussaint, voor 280 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-080 Voorstraat 57A BolmanCG 0:15:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-057Voorstraat 57Albert Jans Bolman... 1778 Grote Kerk HRL, vader als A. Bolleman en moeder als Aukje Pieters; eigenaar en gebruiker van wijk C-057, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-057Voorstraat 57Albert Bolman Albert Bolman koopman


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-057Voorstraat 57Schelte Piers van der Hoef, overleden op 15 september 1827mr. huistimmerman Noorderhaven-Z C 130, wednr. Zaakje Folkerts de Haas, man van Hylkje Hendriks Molenaar (geen kinderen), vader van Folkert Scheltes van der Hoeff, idem Voorstraat C 57 (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-057Voorstraat 57Trijntje Folkerts van der Hoef, overleden op 29 september 1827dochter van Folkert Scheltes van der Hoef, mr. timmerman Voorstraat C. xx en Antje Scheltes Blok, zuster van minderjarige Saakje en Schelte Folkerts van der Hoef. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 603Voorstraat 57Albert BolmanHarlingenkoopmanhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 603aVoorstraat 57Adrianus de RoockHarlingensteeg, erf (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-057Voorstraat 57Dirk Martens de Boer... 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-057 T S Schaafsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-057VoorstraatFetze Schaafsma23 jMakkumm, protestant, gehuwd, aannemer van pub. werken
C-057VoorstraatElisabeth Alta22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-057VoorstraatSjoerd Schaafsma9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
C-057Voorstraat 57Eene HUIZINGE, met TUINTJE, BLEEK, en ANNEXEN aan de Voorstraat, Sytse, Hoekstra. verkocht op 8 nov 1842 door not. Wijma en Goslings..


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
adressoortbedraggebruik
C-057Voorstraat 57provisionele en finale toewijzingfl. 1300huis nz Voorstraat C-057
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperLykle Olpherts Duiker


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-057Voorstraat 57Sytske Liekeles Duiker, overleden op 12 januari 18461 mnd (geboren 8/12/1845), overleden Voorstraat C 57, dochter van Liekele Olferts Duiker, slijter en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus, Eeltje en Feikje Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-057Voorstraat 57Leonardus Leonardus Conradi, overleden op 29 augustus 184822 jr, geboren Harlingen 20/12/1826, overleden aldaar (Voorstraat C 57), bakkersknecht, ongehuwd, zoon van Leonardus Conradi, koopman en Sjoukje Johannes Stoef, broer van Hendrikus, bakkersknecht Harlingen en afwezige Johannes Leonardus Conradi (onbekende verblijfplaats). (ook op lijst Harlingen augustus) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-057Voorstraat 57Trijntje Jans Faber... dec 1817 en 4 jan 1818, dv Jan Luitjes F, en Maria Falon; BS huw 1818, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-057; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-054; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 603C-057 (Voorstraat)Lijkle Olphert Duikerwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 57Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk C-058, afvaart veerschip op Wijnaldum: Woensdag 1 uur, Zaturdag 12 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3547C-051 (Voorstraat)Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, wed. L.O. Duikerwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57J. Kruisweg, wed.brei-inrichting, machinale


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3547Voorstraat 57 (C-051)Neeltje Kruisweg


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 57N. Kruiswegjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 0
mach. brei-inrichting


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57N. Kruiswegheren- en dameskleding


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 57 Neeltje Kruiswegwinkelierster
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000
Voorstraat 57 Gosina Kruiswegwinkelierster
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57aW.C. Postma220


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57S. Zwanenburg154Carg. en exped.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57S. Zwanenburg154Carg. en exped.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 57T.Alkemamanufacturier
Voorstraat 57aH.Godthelpleeraar h.b.s.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57 Alkema & zoonWolwinkel, dewollen garens, dameshandwerken, jaeger ondergoederen


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57 AlkemaWolwinkel, degarens, ondergoederen, lingeries, corsets


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57Alkema & Zn.153Manuf.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 57Alkema & Zn.682Wolwinkel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Alkema & Zn.682Wolwinkel


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Alkema & Zn.682Wolwinkel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Alkema & Zn.682Wolwinkel


1954 - variaadresbronbericht
Voorstraat 57Oud Harlingen Magazine 1995mei: De geheel verbouwde modezaak van de fa. Huese op Voorstraat 57-59 wordt weer in gebruik genomen


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 57, HarlingenVoorstraat 57 Hueseafdeling dames-confectie


2005 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 602Voorstraat 57
  terug