Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 55 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 55,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 55 7-074 7-081 C-056 C-049


Huisnaam in: 1652
Gebruik:
Naam: de vergulde helm
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 51-53-55-57, Harlingen
Naastliggers vanVoorstraat 55
ten oostenVoorstraat 57
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 53
ten noordenNoorderhaven 102


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 55Tuinsteeg ten oosten


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0171r van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende poort van Jan Simons


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204v van 19 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Ten noorden van de tuin van de koperhuis
 
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tinnegieterCG 300:00:00
Auckje Joosten Kuyck
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHylck Foppes
naastligger ten oostenHendrick Formholt Sebaldeburen
verkoperHendrick FormholtSebaldeburen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Sybrens, mr. tinnegieter x Auckien Joostes Cuyck koopt een tuin ten N. van zijn plaets. Ten O. de verkoper, ten W. Jacob Aerts, ten Z. de koper, ten N. Hylck Foppes. Met veel condities. Gekocht van Hendrick Formholt te Sebaldeburen, voor 300 cg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Sybrens mr. tinnegieter


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0144v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRintie Tjallinghs


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoortje
naastligger ten westenSibren Sibrens mr. tinnegieter


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVroedsman Kannegieter


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213r van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 55huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:08:00
grondpacht aaneen Persoon op 't Heerenfeen
grondpachtCG 01:04:00
aanslag grondpachtCG 00:06:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 55huis
eigenaarde gemeensman Mockema
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:08:00
aansl. huurw. voldaan26-6-1720
grondpacht aaneen Persoon op 't veen
grondpachtCG 01:04:00
aanslag grondpachtCG 00:06:00
aansl. grondp. voldaan26-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis en hof
 
koperMeile Jacobs Ollema, gehuwd metCG 2200:00:00
Anna Syvarda
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostensteeg of uitgang v.h. huis de Witte Arent
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Mockama
naastligger ten noordende erven van Hylck Foppes
verkopervroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Ollema koopt een huis aan de nz. v.d. Voorstraat. Ten O. de steeg of uitgang van het huis 'de Witte Arent', ten W. de vroedsman Mockema, ten N. erven Hylck Foppes, ten Z. de straat en het diept. Gekocht van Sybrand Sybrands Kannegieter, voor 2200 cg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139r van 19 apr 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoortje, het


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0206r van 19 nov 1724 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeningang naar de herberg genaamd De witte Arend


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 55huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 55huis
eigenaarMeyle Ollema
gebruikerMeyle Ollema
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:13:06
 
7-074 Voorstraat 55huis
eigenaarvroedsman Mokkema
gebruikervroedsman Mokkema
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0082r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0098r van 6 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0212r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-074 Voorstraat 55wed. Meyle Ollema, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0167v van 14 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoortje, de steeg of 't


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester J. D. Toussaint


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis
 
koperJohannes Huis, gehuwd metCG 2306:00:00
Anna Geertruida Faber
naastligger ten oostende heer A. de Roock
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van C. Bakker
naastligger ten noordende heer A. de Roock
oud burgemeester Johan Daniel Toussaint
verkoper van 3/9Johan Daniel Toussaint
verkoper van 3/9Volkert van der Plaats, weduwnaar van
Anna Toussaint
verkoper van 1/9Anna Maria Toussaint, gehuwd metDokkum
J. C. EversDokkum
verkoper van 1/9Geertruida Beekkerk
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings, gehuwd met
G. RiemersmaDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber koopt huis op `t best van de Voorstraat, bewoond door Johan Daniel Toussaint als mede-eigenaar. Ten O. en N. A. de Roock, ten W. wd. C. Bakker, ten Z. de Voorstraat. De wal en straat zijn nog voor 1 jaar verhuurd aan de Sint Jacobi Buurster Schippers. Gekocht van Joh. Daniel Toussaint voor 3/9, Volkert v.d. Plaats als erfgenaam van zijn vrouw Anna Toussaint voor 3/9, Anna Maria Toussaint x J.C. Everts te Dockum en Haye Beekkerk te Leeuwarden als vader van zijn dochter Geertruida Beekkerk en Sibbeltje Ballings x G. Riemersma te Dokkum voor 3/9, als erven van oud-burgemeester Johan Daniel Toussaint, voor 2306 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0030v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-081 Voorstraat 55J HuisCG 6:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Johannes Huis... 1809, quit. no. 2 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-056Voorstraat 55Johannes Huis Johannes Huis


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 12 apr 1817
adressoortbedraggebruik
C-056Voorstraat 55koopaktefl. 2350huis aan de Voorstraat C-056
 
verkoperJohannes Huys
verkoperAnna Geertruida Faber
koperFreerk Hoekstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 602Voorstraat 55Freerk HoekstraHarlingendoopgezind leeraarhuis en erf (250 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-056Voorstraat 55Freerk Hoekstra, overleden op 31 maart 1837emeritus DG-predikant Voorstraat C 56, man van Ynskje Terpstra, vader van Jan, zeehandelaar, Rinske en Maaike Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Baukje Terpstraoud 72 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Dirk Martens de Boer... 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw 1828, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Maaike Hoekstra... HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-056VoorstraatBaukje Terpstra72 jDokkumv, protestant, weduwe
C-056VoorstraatRinske Hoekstra49 jHolwertv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatMaike Hoekstra47 jWestzaandamv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatPietje Smid21 jTexelv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-056Voorstraat 55Feikje Liekeles Duiker, overleden op 25 augustus 18469 mnd (geboren 8/12/1845), overleden Voorstraat C 56, dochter van Liekele Olferts Duiker, slijter sterke dranken en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Eeltje Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-056Voorstraat 55Ynskje Johannes Terpstra, overleden op 20 februari 184781 jr, geboren Dokkum 3/2/1766, overleden Voorstraat C 56, wed. Freerk Hoekstra, moeder van Jan, zeehandelaar, Maaike en Rinske Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602C-056 (Voorstraat)Gerrit J. Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602C-049 (Voorstraat)Gerrit Jans Kroeswoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat C 49Fontein & Tjallingii8


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat 55 (C-049)Sjoerd Fontein


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandelaren


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 55 Dirk C. Postmakantoorbediende
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2500


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post326Kapper


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post983Kapper


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 55H. (Hendrik) Post


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 55rijksmonument 20696
  terug