Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 17 7-103 7-108 C-037 C-030
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 17 7-103 7-108 C-038 C-031
1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 304r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17Wordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van wl.) slachter Gerryt Gerryts, 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. Jan Stoffels, ten W. Rijcklandt Claes Gleyns. Geen grondpacht.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 328r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17Wordt finaal geveild ten verzoeke van (de geauthoriseerde curator over het sterfhuis van) slachter Gerryt Gerryts, 1/2 huis nz. Voorstraat daer den ouden Leeuw uutsteckt. Provisioneel gekocht door Anthony Adams te Franeker voor 577 gg 7 st.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 630r van 30 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17[westelijke deel] Frans Martens Kiel x Jedts Baerts kopen 1/2 huis aan de Voorstraat genaamd de oude leuwe die daar mede uit is stekende. Ten O. Jan Stoffels, ten W. wd. Claes Gleyns. Gekocht van Anthoni Adams te Franeker voor 605 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 26r van 20 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Frans Marthens Kyl voor zichzelf en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij wl. Ida Baert, (a) een [dubbel] huis in 't geheel of in [twee] percelen, daer de olde liuew uuthanckt, nz. Voorstraat, nu bewoond door [oostelijke deel] slachter Thomas Pieters en [westelijke deel] Emder bakker Claes Jacobs. Ten O. Sioerd Tiebbes Popta, daer Dantzigh uutsteeckt[19], ten W. slachter Hessel Tiaerdts [15].


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 26r van 20 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Frans Marthens Kyl voor zichzelf en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij wl. Ida Baert, (a) een [dubbel] huis in 't geheel of in [twee] percelen, daer de olde liuew uuthanckt, nz. Voorstraat, nu bewoond door [oostelijke deel] slachter Thomas Pieters en [westelijke deel] Emder bakker Claes Jacobs. Ten O. Sioerd Tiebbes Popta, daer Dantzigh uutsteeckt[19], ten W. slachter Hessel Tiaerdts [15].


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 41r van 10 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17[oostelijke deel] Wordt finaal geveild, (d) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, de oostelijke helft van het [dubbele] huis waar de oude Liew uithangt nz. Voorstraat, bewoond door slachter Thomas Pieters, onlangs provisioneel gekocht door schoenmaker Lolcke Aelckes voor 776 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 41r van 10 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17[westelijke deel] Wordt finaal geveild, (e) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, de westelijke helft van het [dubbele] huis waar de oude Liew uithangt nz. Voorstraat, bewoond door bakker Claes Jacobs, onlangs provisioneel gekocht door Frans Jacobs de Ringh voor 811 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 408r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 17(westelijke deel) Tyebbe Jelmers, snijder x Fettie Ruerdts kopen de westelijke helft van een huis nz. Voorstraat waarvan Lolck Aeltzes de oostelijke helft bezit. Het gehele huis heeft ten O. Siuerd Tyebbes, ten Z. de straat, ten W. Hessel Tyaardts, ten N. Jan de Boer. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Jacobs de Ringh x Trynke Jacobs wonende noordoost van Harlingen voor 1000 gg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104v van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperGreolt Sioerds c.u.CG 1500:00:00
naastligger ten oostenhet huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoucke Gossis
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
eigenaar van 1/2Tiebbe Jelmers
verkoper van 1/4Lolke Aeltiesmr. schoenmaker
verkoperGerliff Lolkes, samen met
verkoper van 1/4Aeltie Lolkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Rogier Jans de Coq
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Greolt Sioerds c.u. koopt de [oostelijke] helft van een dubbel huis nz. Voorstraat. Ten W. Tiebbe Jelmers die de andere helft van dit dubbele huis toebehoort, ten O. daarvan Sioerd Tiebbes [Popta], daar Danswick uytsteeckt, ten W. Joucke Gossis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. schoenmaker Lolke Aelties voor 1/2, en van Gerliff Lolkes en Aeltie Lolkes x Rogier Jans de Coq voor 1/2, voor 1500 cg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147v van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ westelijke helft van een huis
 
koperWybren Pytters burger, gehuwd metGG 1000:07:00
Aeltie Jans burgerse
de weduwe van Graelt Sioerds
naastligger ten oostenburgemeester Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLeuue slachter ( slager )
naastligger ten noordenhet erf van Jan de Boer
verkoperde kinderen /erven van Tiebbe Jelmers
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Wybren Pytters x Aeltie Jans kopen de westerhelft van een huis nz. Voorstraat waarvan wd. Greolt Sioerdts de andere helft bezit. Ten O. het ooster gedeelte en burgemeester Popta, ten W. slachter Lieuue, ten N. Jan de Boer. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van de erven Tiebbe Jelmers, voor 1000 GG 7 st.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe en de erven van Greolt Sioerds schoenmaker


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erven van Greolt schoenmaker


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZwestelijke helft van een huis
 
koperTjeerd Bouwens, gehuwd methoedenmakerCG 2500:00:00
Lutske Sjoerdts
naastligger ten oostenJan Dirksen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Simon Jouckes
naastligger ten noordenGerloff Joannis
eigenaar van de oostelijke 1/2de weduwe en de erfgenamen van Greolt Sjoerds
verkoperWibrand Pieters, gehuwd metmr. glazenmaker
Aaltje Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Tjeerd Bouwens, hoedemaker x Lutske Sjoerdts kopen de westelijke helft van een dubbel huis nz. Voorstraat. De oostelijke helft behoort aan wd. en erven Greolt Sjoerds. Ten O. Jan Dirksens [Roorda], ten Z. de Voorstraat, ten W. Simon Jouckes, ten N. Gerloff Joannis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glasmaker Wibrand Pietters x Aaltje Jans voor 2500 cg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003v van 28 okt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperTrijntie Hendrix Hengevelt burgerse, weduwe vanCG 400:00:00
wijlen Jan Dirxen Roorda
eigenaar van 1/2Trijntie Hendrix Hengevelt
huurderJoannes Joannes Posthumus mr. kuiper
naastligger ten oostenTrijntie Hendrix Hengevelt
naastligger ten westenburgemeester Tjeerdt Bouwens
naastligger ten noordenGerloff Joannes
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoper van 2/3Wytze Piebes, gehuwd metkoopman
Aeke Gerloffs, en
verkoper van 1/3Symon Cornelis, gehuwd metmr. schoenmaker
Tetske Sweerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Trijntje Hengevelt wv Jan Dirxen Roorda koopt 1/2 huis waarin mr. kuiper Johannes Johannes Posthumus als huurder woont en de koper al 1/2 bezit, nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. burgemeester Tjeerdt Bouwens, ten Z. die straat, ten N. Gerloff Joannes. Gekocht van Wytse Piebes x Acke Gerloffs, voor 2/3 en mr. schoenmaker Symon Cornelis x Jetske Tieerds? Sioerds?, voor 1/3, voor 400 cg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperregerend burgemeester Tjaard Bouwens, gehuwd metCG 550:00:00
Lutske Sioerds
naastligger ten oostenDirk Jansen Roorda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTjaard Bouwens c.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperDirk Jansen Roorda
verkoperLijsbet Jansen Roorda, gehuwd metLeeuwarden
dr. WinterLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Tjeerd Bouwens, burgemeester x Lutske Sjoerds koopt 1/2 huis nz. Voorstraat, waarvan hij al 1/2 bezit (de westelijke helft). Ten O. Dirk Jansen Roorda, ten Z. die straat, ten N. Douwe Jansen. Gekocht van Dirk Jansen Roorda, en Lijsbeth Jansen Roorda x dr. Winter te Leeuwarden, voor 550 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarburgemeester Tiaerd Bouwens
gebruikerburgemeester Tiaerd Bouwens
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarb[urgem]r. Tjeerd Bouwens
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:00
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarServaes van Bemen
gebruikerServaes van Bemen cum soc.
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-103 Voorstraat 17huis
eigenaarerven Servaes van Beemen
gebruikerJacob Velthuis
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-103 Voorstraat 17Jacob van Beemen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 14:00:00
7-103 Voorstraat 17Harmen Agema, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. van Beemen


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. van Bemen mr. kleermaker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenServaas van Beemen


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenServaas van Beemen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 17Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpendubbel huis onder 1 dak
 
koperTjerk van Bentem, gehuwd metboekdrukkerCG 495:15:00
kopersZytske Keimpes Vlasblom
huurder westelijk gedeelteMarten Koster mr. slagerCG 70:00:00
naastligger ten oostenPieter Post mr. verver
naastligger ten westenGerriet Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenLaatste van de kopers
verkoperServaas van Beemenkoster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk van Benthem, boekdrukker x Sytske Keimpes Vlasblom koopt een dubbel huis onder 1 dak, nz. Voorstraat. Het oostelijke deel bewoond door de verkoper en het westelijke deel gehuurd door de mr. slager Marten Koster. Ten O. mr. verver Pieter Post, ten Z. de Voorstraat, ten W. Gerrit Stuurman, ten N. Sytske Keimpes Vlasbloem. Gekocht van koster Servaas van Beemen die zelf in het oostelijke deel van dit verkochte huis woont voor 495 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-111 Voorstraat 17B Beerendzen, 39 jaar, gehuwd
7-112 Voorstraat 17Jan Dijkstra, 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-108 Voorstraat 17T van BenthemCG 7:00:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-038Voorstraat 17Gerardus Berendsengeb 1799 HRL, ovl 27 mrt 1813 HRL; wijk C-038, zv Bernardus B., en Anna Dries(t)en; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Marten Jans van der Mey... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1823, ovl 1832, ovl 1844, ovl 1858; wed. MJvdM. gebruiker wijk C-037, winkeliersche; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); M.J. vdM. en Yfke Douwes Siderius, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Tjerk van Benthem... (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk C-038; gebruiker B. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-037Voorstraat 17T van Benthem wedMarten J van der Mey wedwinkeliersche
C-038Voorstraat 17B Beerendsen kleermaker


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 302 van 28 dec 1819
adressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17koopaktefl. 150a. huis C-088 en b. pakhuis C-037
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperTarquinius Terpstra Noyon
koperBaudina Elizabeth Stinstra


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17finale toewijzingfl. 465huis C-037
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperBernardus Beerendsen


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-037Voorstraat 17Jacobus Bernardus Berendsen, overleden op 12 november 1827zoon van wijlen Bernardus Berendsen, in leven mr. kleermaker en Anna Driessen, winkeliersche Voorstraat C 37, broer van afwezige Adrianus, muzikant Amsterdam, Pieter, kleermaker, Gerarda, naaister, Sibbeltje, hoedenmaakster enminderjarige Carolina, Gerardus en Johannes Bernardus Berendsen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 562Voorstraat 17wed. Bernardus BerendsenHarlingenkleermakerschehuis en erf (94 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 563Voorstraat 17wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (86 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
C-038Voorstraat 17Huizinge op de Voorstraat, bewoner S., Cillard. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Abeltie Piebesoud 33 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk C-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Hendrik Ebesoud 32 jaar, geb Pekel A, wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-038Voorstraat 17Elisabeth Simons Gallard/Galjaard... BS huw 1830; oud 39 jaar, (geslnm: Gailjard), geb Groningen en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-038; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-038Voorstraat 17Johannes Strauksoud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-038; VT1839


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 562 Pieter SideriusHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 9 feb 1839
adressoortbedraggebruik
C-037Voorstraat 17finale toewijzingfl. 255a. huis C-037 en b. huis B-026
 
verkoperJohannes Petrus Andreae
koperJohannes van der Hoek


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-037VoorstraatHendrik Ebes32 jPekel Am, protestant, gehuwd, zeeman
C-037VoorstraatAbeltie Piebes33 jPekel Av, protestant, gehuwd
C-037VoorstraatHendrik Ebes11 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037VoorstraatYtzen Ebes9 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037VoorstraatPieter Ebes5 jPekel Am, protestant, ongehuwd
C-037VoorstraatMaria Ebes1 jPekel Av, protestant, ongehuwd
C-038VoorstraatElisabeth Gallard [Gailjard]39 jGroningenv, protestant, gehuwd, koopvrouw
C-038VoorstraatSimon Struiks [Strauks]2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-038VoorstraatCornelis Struiks [Strauks]1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-038VoorstraatCatharina Struiks [Strauks]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-038VoorstraatLiskje Struiks [Strauks]7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-038VoorstraatJohannes Struiks [Strauks]45 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-037Voorstraat 17Grietje Sibolds... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 562C-037 (Voorstraat)Jan Olivierwoonhuis
Sectie A nr. 563C-038 (Voorstraat)Pieter de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 562C-030 (Voorstraat)Cornelis Akkerboomwoonhuis
Sectie A nr. 563C-031 (Voorstraat)Cornelis Akkerboomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4491Voorstraat 17 (C-030)Jan Kroes (Gzn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 17 Jan Kroes Gzn.winkelier
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600
Voorstraat 17 Lammert Kroeswinkelbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17A.B. Krikke-Dijkemamoderne dames- en kinderhoeden


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 17wed.Krikke-Dijkemamodiste


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17A.B. Krikke-DijkemaModesdames- en kinderhoeden


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A.B. Krikke-Dijkema489Modemag.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17 Molterbakkerij


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 17, HarlingenVoorstraat 17 Amsterdam-Rotterdam bank N.V.bank


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 17rijksmonument 20681


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4491Voorstraat 17
  terug