Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Vissersstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vissersstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vissersstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) A-242* A-283




Naastliggers vanVissersstraat 1
ten oostenVissersstraat 3
ten zuidende Vissersstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Vissersstraat 1Wyger Harmens... getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-242Vissersstraat 1Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 15 van 23 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-242Vissersstraat 1koopaktefl. 1100pottenbakkerij aan de stadsvesten, A-242 en een droogschuur aan de Zoutsloot bij de Bargebuurtspijp
 
verkoperFa. Harmens & Zonen
koperFolkert Sipkes Draaisma (te Joure)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 14Vissersstraat 1Albert LeijenaarHarlingenbalkvlotterhuis en erf (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Vissersstraat 1Luitje Pieters Faber... broeder bruidegom; BS huw 1818, huw 1819; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-242; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Vissersstraat 1Rinske Teunis Koster... K, en Trijntje Jans; BS huw 1818; oud 48 jaar, (vnm: Reinskje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-242; VT 1839; Rinskje T.K., geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv Teunis Lourens Koster en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-242Aan de StadswalLuitje P Faber44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
A-242Aan de StadswalReinskje F Koster48 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Vissersstraat 1Bouke Aukes Zeen... Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 14A-242 (Bargebuurt)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 14*A-283 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 14*A-284 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4744Vissersstraat 1 (A-283)Jan Lichtendahl (Hzn.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 1D.Attemabootwerker


1938 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 1Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard




  terug