Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 8 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vijverstraat 8,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) F-250 F-245
Naastliggers vanVijverstraat 8
ten oostenVijverstraat 12
ten zuidenGrote Ossenmarkt 3
ten westenVijverstraat 6
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 8naamloze steeg ten oosten


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 82r van 20 jan 1633 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 8Tymen Andries x Trijntie Aernts koopt een huis met loods en plaets erachter, 'de Vergulde Besem' genaamd, zz. Vijverstraat. Ten O. Jantien vlechter, ten W. Hendrick Yntes. Vrij in- en uitgang zuidwaarts naar de straat daarachter. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Everts c.u. voor 240 GG.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 61v van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 8Anne Bouues c.u. kopen het huis 'de Vergulde Besem' in de Vijverstraat. Ten O. oud-burgemeester Hans Harmens de Vries, ten W. erven Geert Iemes. Grondpacht 4 gulden. Gekocht van Aern Timens voor 700 GG.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 24r van jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 8Seerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten W. Jarig Jacobs, ten Z. Hiltie, ... (Stroo?)wyff, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis waar de Vergulden Besem uithangt
 
aanhandelaarSeerp Lammerts Swerms burger c.u.brouwerGG 300:00:00
huurderGriet Stoffels
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw
naastligger ten zuidenHiltie strowijf
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarAnne Buuesmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten Z. Hiltie stroowyff, ten W. Jarig Jacobs, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstal in gebruik door Douwe Reins


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Tiallings mr. gortmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPhilip Oolgaard


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenB. Oolgard hovenier


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van P. Ohlgard


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van P. Ohlgard


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Rein Eeltjes Akkerboomgeb 29 dec 1804 HRL, ged 5 feb 1805 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk F-250, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Eeltje Cornelis Ackerboom... HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1832, ovl 1879; gebruiker van wijk F-250, sjouwer, alsmede Thomas Koolker wed. ; eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Philippus Jacobus Oolgaard... koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Barteles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-250; gebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, en Thomas Koolker wed., 1814. (GAH204); Michiel Pieters ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Tomas/Theodorus Koolker... wonende te buiten de Havenspoort in 1811; bsha181ov, ovl 1846, ovl 1854; wed. T.K. gebruiker van wijk F-250, medegebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-250Vijverstraat 8Ph Oolgaard ervenEeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
F-250Vijverstraat 8Thomas Koolker wed


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
F-250Vijverstraat 8Woning in de Vijverstraat, huurders Johannis, Hogenburg e.a.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1437Vijverstraat 8erven Philippes OolgaardHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Maaike Bakker... 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk F-250; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-250VijverstraatMaayke Bakker48 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, turftonster
F-250VijverstraatDirk Akkerboom18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, blokmakersknegt
F-250VijverstraatTaeke Akkerboom14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, verwersknegt
F-250VijverstraatRein Akkerboom12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, timmerknegt
F-250VijverstraatGrietje Akkerboom17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJanna Akkerboom9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatYpe L Schuitemaker25 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-250VijverstraatTrijntie A Bakker23 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-250VijverstraatYbeltie Schuitemaker6 mFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJantie Adams Bakker11 jFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Getje Thomas Dijkstrageb 16 jan 1805 Franeker, ovl 26 dec 1875 HRL, huwt met Uilke Klases Voordewind op 23 jun 1836 HRL, N.H., dv Thomas Gosses D, en Trijntje vd Mei; BS huw 1836, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Uilke Klazes Voordewind... ged 1 mrt 1808; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, huw 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1437F-250 (Vijverstraat)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1437F-245 (Vijverstraat)Abraham Kropveldwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 8Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Bonifacius de Vries, in wijk F no. 245, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4033Vijverstraat 8 (F-245)Sara Wolf (wed. S. Werkendam)


1906 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Populair)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 8 Bonifacius de Vriestapper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 8S. v/d Molenbesteller n.t.m.
Vijverstraat 8IJ.Wobmabootwerker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vijverstr. 8J. Moolenaar329Café


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 8D. (Durk) Bouma
  terug