Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vijverstraat 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) F-251 F-246
Naastliggers vanVijverstraat 6
ten oostenVijverstraat 8
ten zuidenGrote Ossenmarkt 1a
ten westenVijverstraat 4
ten noordende Vijverstraat


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 229v van feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 6Jan Jacobs c.u. koopt een huis en plaets c.a. in de Vijverstraat. Ten O. het huis 'de Vergulde Besem', ten Z. wd. Tiete Hoytes, ten W. de koper, ten N. die straat? Vrij in- en uitgang ten Z. Gekocht van erven Geert Jans, voor 650 gg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 235v van mrt 1653 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 6Gerryt Cornelis cum uxore koopt 2/5 parten van een huis cum annexis staande in de Vijverstraat hebbende den burgemeester Hans Harmens de Vries ten westen en Sioerd Hanses ten oosten ten naesten, vrij van grondpacht, voorts en alsmede van seekere 2/5 parten van een kamer mede in de voorschr Fijwerstraet staende, sijnde dese in het geheel belast met veertig strs grondpacht voort etc in geheel in coope becomen voor den somma van 240 cargls van Sybrich Cornelisdr. echtewijff van Michiel Lieuwes haren tegenwoordigh echteman, ende Trijntie Cornelisdr. echtewijff van Lourens Hansen haren tegenwoordighen echteman beyde alhier wonende elck voor hare twe respectieve vijfteparten.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jacobs


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes schipper (schuit-)


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Kapiteintie


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Claas schipper (schuit-)


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis CA
 
koperGerrit Hendrix, gehuwd metuitdragerGG 68:00:00
Trijntie Dirx
varpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenstal in gebruik door Douwe Reins
naastligger ten zuidende erven van Groenewold kapitein
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper 1/2Jelle Claesen
verkoper 1/6Freerk Lolkes
verkoper 1/6voogd huiszittende armen als alimentators van Claeske Lolkes


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Capiteintie


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
koperFloris Yedes, gehuwd metCG 300:00:00
Antie Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderCornelis Jansen CG 52:00:00
naastligger ten oostenGerryt Tiallings mr. gortmaker
naastligger ten zuidende erven van Groenewolt kapitein
naastligger ten westenJan Jans Huiselaar
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metuitdrager
Trijntie Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFloris Yedes x Anke Jacobs koopt een huis c.o.a. in de Vijverstraat, verhuurd aan Cornelis Jansen c.u. Ten O. Gerryt Tjallings, mr. gortmaker, ten W. Jan Jansen Huyselaar (de jonge), ten Z. erven capitein Groenewolt, ten N. de Vijverstraat (Hondenstraat?). Gekocht van Gerryt Hendriks, uitdrager x Trijntje Dirx, voor 300 cg.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
bieder ?J. Zeeman bodeGG 170:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Tyte HoitesCG 2:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jelgersma
naastligger ten westenPytter Jansen Dames schipper
naastligger ten noordenVijverstraat
naastliggerhet het huis de Bezem
verkoperFroukjen Douwes, weduwe van
wijlen Jan Jansen Capitein, en voogd van hun kindkapitein
verkoperSymon Jansen


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFloris Ydes


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Cornelis


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ t.o. de Heereknegtskamerstraatdwarshuis en bleekveld
 
koper door niaarClaas Hansen schipper (kof-)GG 241:00:00
geniaarde koperAdriana van Andringa
geniaarde koperJohanna Clara van Andringa
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderTrijntie Hendriks
naastligger ten oostenB. Oolgard hovenier
naastligger ten zuidenburgemeester Jelgersma
naastligger ten westenHans Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFenne Pieters, weduwe/erfgenaam van
Hendrik Cornelismr. timmerman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314r van 18 nov 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoyte Pieters


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBernardus Smeding


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ, met vrije uitgang ten zuiden op de Ossenmarkthuis
 
koperJacob Goldsmith koopman (joods -)CG 175:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderGrietje Adams
huurdervrouw Mulder
naastligger ten oostende erven van P. Ohlgard
naastligger ten zuidenJacob Goldsmith
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperwijlen Claas Hansen, gehuwd met
Tieskjen Wybes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
koperIts van der Weyde CG 175:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderEvert Jans
naastligger ten oostende erven van P. Ohlgard
naastligger ten zuidenB. Smeeding
naastligger ten westenRinnert Johannes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLevy Jacobs, gelastigde van
verkoperJacob Goldsmid


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-251 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 6


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 102 van 2 okt 1811
adressoortbedraggebruik
F-251Vijverstraat 6koopaktehuis in de Vijverstraat F-251
 
verkoperIds van der Weide (vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)
koperSwerus Coersen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Jan Alesgebruiker van wijk F-251, kastelein; eigenaar is Swerus Coersen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Swerus Coersen... K, geb 1807 den Helder; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, ovl 1824, huw 1832; eigenaar van wijk F-251, gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-120, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-251Vijverstraat 6Swerus Coersen Jan Ale kastelein


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Johannes Bernardus Hoffius, overleden op 10 juli 1824zoon van Bernardus Johannes Hoffius, smidsknecht (Vijverstraat F 251) en Geertje Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Antje Bernardus Hoffius, overleden op 22 juli 1825dochter van Bernardus Hoffius, smid (Vijverstraat F 251) en Geertje Wijma, halfzuster van minderjarige Cornelis en Grietje Walree (uit 1e hwuwelijkmoeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1438Vijverstraat 6Jacob Roelofs de BoerHarlingentapperhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Jetske Hofhuisgeb 1791 HRL, ovl 15 feb 1868 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, dv Johannes Hoffius, en Antje Spandauw; BS ovl 1868; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-251; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-251VijverstraatJetske Hofhuis48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, winkeliersche


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Uilke Gerardus van Dijk, overleden op 7 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 11 mnd (geboren 7/9/1845), overleden Vijverstraat F 251. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Anna van Dijk, overleden op 15 juni 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 21/5/1847), overleden Vijverstraat F 251. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Froukje van der Zee... E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Haring Jans van der Zee... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Hendrik Minksgeb 1810 Workum, huwt met Tjaltje Lammertsma, pottebakker, N.H., Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 1 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Tjaltje Lammertsmageb 1802 Bolsward, huwt met Hendrik Minks, Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 11 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438F-251 (Vijverstraat)Rinnert J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438F-246 (Vijverstraat)Rinnert Jacobs de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438Vijverstraat 6 (F-246)Rinnert J. de Boer (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 6 Jan J. de Jongstoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 6J. de Jongstoker
  terug