Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vijverstraat 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vijverstraat 12 8-111 1/2 8-117 F-249 F-243
 huisnummer lager   Vijverstraat 12 8-111 1/2 8-117 F-249 F-244
Naastliggers vanVijverstraat 12
ten oostende Vijverstraat
ten zuidenGrote Ossenmarkt 7
ten westenVijverstraat 8
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 12naamloze steeg ten westen


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarerven Jan Capiteintie
gebruikerEmmerik Willems c.s.
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen c.s.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-111 Vijverstraat 12Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 02:00:00
8-111 /2Vijverstraat 12Florus Ydes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZhuis
 
koperChristiaan Christoffels, gehuwd metmatroos op het AdmiraliteitsjachtCG 410:00:00
Grietie Sikkes Builart
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende erven van Gerryt Jans
naastligger ten zuidenLutherse Gemeente kerkvoogdij
naastligger ten westenPhilip Oolgaard
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperstads armvoogdij, toezichthouders van
Antje Jacobs, weduwe van
wijlen Floris Yedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Christoffels, matroos op het Admiraliteitsjacht x Grietje Sikkes Builard koopt een huis in de Vijverstraat, dat door de verkoper als eigenaar werd bewoond, maar nu leeg staat. Ten O. erven Gerryt Jans, ten W. Philip Oolgaard, ten Z. de kerkvoogden v.d. Lutherse Kerk, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van de Voogden der huiszittende Armen te Harlingen, wegens Antje Jacobs wv Floris Yedes, als alimentanten, voor 410 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-124 Vijverstraat 12Christiaan Christoffels


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-117 Vijverstraat 12Christiaan ChristoffelsCG 1:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Grietje Battardgeb 1741 ... , ovl 25 mrt 1812 HRL, huwt met Chistiaan Christoffels Kingma, ovl wijk F-249, dv Sikke B., en Sipkje Altena; BS ovl 1812; 1846 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels... id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Pieter Schenkius... Nicolaas Pieters S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1814, huw 1830, ovl 1854; gebruiker van wijk F-249; eigenaar is Christ. Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels wed & ervenPieter Schenkius


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1429Vijverstraat 12Jelle Annes NijslootLeeuwardendeurwaarder bij de regtbankhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Jan Harmens Deurnat... Taeke H. Poort, timmerknegt, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839; kind: Harmen Jans deurnat, geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiske F. ; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Liskje Fransen Rikkers... 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-249VijverstraatJan H Deurnat67 jPekel Am, protestant, gehuwd, geen
F-249VijverstraatLutske Rikkers58 jFranekerv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-249Vijverstraat 12Eva Frankes Frankena, overleden op 23 september 1846bijna 3 jr (geboren 7/11/1843), overleden Vijverstraat F 249, dochter van Franke Jans Frankena, koopvaardij kapitein en Jetske Harings van der Zee, zuster van minderjarige Tjietske en Jan Frankes Frankena. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Aaltje Rommerts Faber... dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Janke Rienks Stoker... 1851, N.H., dv Rienk S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1429F-249 (Vijverstraat)Jan Jakles de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3078F-243 (Vijverstraat)Jan Jakles de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3079F-244 (Vijverstraat)Jan Jakles de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3078Vijverstraat 12 (F-243)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 12S.Jornabootwerker


1975 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 12rijksmonument 20747
  terug