Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinhuisstraat 13 op Google Maps
Spinhuisstraat 13,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Spinhuisstraat 13 4-185 4-195 H-075 H-086
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
aansl. huurw. voldaan18-1-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Spinhuisstraat 13huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-185 Spinhuisstraat 13Fokke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 20:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-195 Spinhuisstraat 13Wybren Klok ervenCG 0:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Baltus Hendriks Claver... in 1813, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1850; gebruiker van wijk H-075, sjouwer, eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Jelle Jetses Boomsma... wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, 1814. (GAH204); bezit een jagt 20 voet, belasting: f. 2:3:6, mei ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-075Spinhuisstraat 13Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1885Spinhuisstraat 13erven Jetze Jelles BoomsmaHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Jikke van der Zeeoud 63 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Klaaske van der Zee... Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Pieter de Wilde... ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-075Bij de Kleine SluisJikke van der Zee63 jBelkumm, protestant, weduwnaar, geen
H-075Bij de Kleine SluisPieter de Wilde34 jPietersbierumm, protestant, ongehuwd
H-075Bij de Kleine SluisCornelius van der Zee35 jWijnaamm, protestant, ongehuwd
H-075Bij de Kleine SluisKlaaske van der Zee28 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Cornelis Klases van der Zee... lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Geertruida Johannes Andela... Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Hermanus Albertus Rouing... D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Melchior ten Hulst... zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1885H-075 (Over de waschbleek)Herre D. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Sjoerdtje Fikkegeb 1806 HRL, ovl 8 jul 1864 HRL, huwt met Heere Douwes de Vries op 14 mei 1835 HRL, dienstbaar, wonende te HRL. 1864, ovl wijk H-075, dv Jan F, en Trijntje Homburg; BS huw 1835, ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1885H-086 (Waschbleek)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4885Spinhuisstraat 13 (H-086)Jan P. Schaafsma


1915 - schoolgeldadresnaam
Spinhuisstraat 13Thomas Galama


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spinhuisstraat 13 Thomas Galemastadsreiniger
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Spinhuisstraat 13W. (Wieger) Galema
  terug