Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Odolphisteeg 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 9 6-091 6-088 E-ong E-177a
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 9
ten zuidenSint Odolphisteeg 11
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 7


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van Jeltie Eelckes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van Jeltie Eelckes


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0008v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]huis bestaande uit twee kamers en een weefwinkel
 
koperHarmen Jansen wachtmeestersassistentGG 100:00:00
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente armvoogdij kamers
naastligger ten zuidenSybren Haytses rogmeter
naastligger ten westenJeltie Eelckes
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van Jelle Reyners
huurderhet gezin van Gosse Pieters
huurderhet gezin van Joannes Harmens
verkoperJoris Symons Hiddema q.q., als gelastigde van
verkoperEster Iemans, erfgenaamAmsterdam
verkoperPietertie Iemans, erfgenaamAmsterdam
verkoperJan Iemans, erfgenamen vanAmsterdam
verkoperwijlen Pietertie Cornelis


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob Romkes Braem
gebruikerJohannes Ymes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob R. Braem
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9woning
eigenaarwed. Hindelopen
gebruikerAntie Hayes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-091 Sint Odolphisteeg 9Gerben Johannes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00
6-091 Sint Odolphisteeg 9Steeven Obbes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0205r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenS. Wybenga n.u.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0062r van 8 okt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van S. Wybenga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-088 Sint Odolphisteeg 9S WybengaCG 2:00:00stond: m vellinga


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 9Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1112Sint Odolphisteeg 9Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarwagenhuis (50 m²)


1863 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 9 (oostgevel binnenplaats), HarlingenSint Odolphisteeg 9 (oostgevel binnenplaats)Hanekuijk, JacobDe eerste steen
gelegd door
JACOB HANEKUIJK
op den 20 Mei
1863


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3899E-177 (St. Odolphisteeg)Simon Wiardawoonhuis en school


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
E-ongSint Odolphisteeg 9Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
E-ongSint Odolphisteeg 9Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3899Sint Odolphisteeg 9 (E-177)Sjoerd W. Langius


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 9 Eele Nauta Pzn.verver
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 9W.Nautaverver


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 9E.W. (Eeltje) Nauta


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 9, HarlingenSint Odolphisteeg 9 Nautaschildersbedrijf
  terug