Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 5 7-003 7-003 C-109 C-102
Naastliggers vanSint Jacobstraat 5
ten zuidenSint Jacobstraat 7
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 3


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperAete Aetes, gehuwd metschipper op Leeuwarden en winkelier (trek-)GG 500:00:00
Grietie Janswinkelier
huurderCoenraad Jansen zadelmaker
naastligger ten oostenSytske Lammerts Salverda c.m.
naastligger ten zuidende erfgenamen van oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinga
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJan Olckes glasmaker
verkoperSytske Lammerts Salverda, gehuwd met
Dirk Aerntsmr. huistimmerman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarAte Ates
gebruikerAte Ates
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarAte Ates
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAte Ates


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterugh]huis, put, bak
 
koperTrijntie Netters, gehuwd metGG 420:00:00
Jouke Jelles
bewonerwijlen Ate Ates
naastligger ten oostenwoning en plaats waarover vrije uit- en ingang naar de Grote Sluis
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Ludinga
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoperJaerigh Jacobs q.q., executeur
verkoperDirk Folkes, executeurs van de boedel van
wijlen Ate Ates


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarJouke Jelles
gebruikerJouke Jelles
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarJouke Jelles
gebruikerJouke Jelles
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterughuis
 
koperJan Zeilmaeker, gehuwd metcommandeurGG 660:00:00
Tjetske Rinses
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenChristiaan Dirks
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoperTrijntje Nettes, weduwe van
wijlen Jouke Jelles


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-003 Sint Jacobstraat 5wed. Jouke Jelles, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-003 Sint Jacobstraat 5Romke JacobsCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Romke Jacobs Bakker... HRL 1800, 1806, 1808, 1810, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1832; eigenaar en gebruiker van wijk C-109, verwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-109Sint Jacobstraat 5Romke J Bakker Romke J Bakker verwer


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 9 van 13 jan 1826
adressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 700huis in de Katrug, C-109
 
verkoperYpe Simens de Groot
verkoperLijsbeth Siekmans
koperJohannes Heins Drost


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-109Sint Jacobstraat 5Ytje Hendriks Bleeker, overleden op 20 december 1826vrouw van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18, voorheen St. Jacobsstraat C 109), moeder van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 641Sint Jacobstraat 5wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)huis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Levij Jesayas Spier... S, en Beeltje de Vries; BS huw 1832, huw 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-109; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Schoone Levi de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Levij Jesayas Spier op 6 dec 1832 HRL, koopvrouw, NI, dv Levi Liepmans dV, en Mariane Stokvis; BS huw 1832; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-109; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-109 L Spier stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-109Grote SluisGeertina Drost4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-109Grote SluisLevy Jesaias Spier30 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
C-109Grote SluisSchone Levi de Vries29 jHarlingenv, israëliet, gehuwd
C-109Grote SluisBetje Levi Spier5 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisMietje Levi Spier3 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisJesajas Levi Spier2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisTeekje [Tetje] Bosch [Bos]22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 62 van 15 jun 1840
adressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 500huis in de Sint Jacobstraat
 
verkoperJohannes Heins Drost
koperBernardus Heins Drost


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-109Sint Jacobstraat 5Johannes Reins Damen, overleden op 24 februari 18482 jr (geboren 13/6/1846), overleden St. Jacobstraat C 109, zoon van Rein Damen, goud/zilversmid en Trijntje Balkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 15 dec 1849
adressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 800huis in de Sint Jacobsstraat C-109
 
verkoperHenderikus Fluks
koperRein Damen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Rinske Zijlstra... dec 1817, N.H., dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 641C-109 (Sint Jacobstraat)Reinder Tj. Damenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 641C-102 (Sint Jacobstraat)Wed. en erven Rein Damenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 641Sint Jacobstraat 5 (C-102)Jan A. Dijstelberge


1927 - kentekenadresnaam
B-11851
St. Jacobstraat 5Albertus Gonggrijp


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 5A.Gonggrijpelectricien
Sint Jacobstraat 5bJ. v/d Heidehoutstekknecht


1935 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 5Oud Harlingen Magazine 1996apr: Opening van Tabak- en sigarenmagazijn van Navar's in de St. Jacobstraat 5


1935 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 5Oud Harlingen Magazine 1996aug: Dhr. H. v.d. Veen opent zijn zaak in manufacturen in de St. Jacobstraat 5


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 5, HarlingenSint Jacobstraat 5H. van der Veenmanufacturen


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 5H. (Hendrik) v.d. Veen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 5rijksmonument 20432
  terug