Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 11 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 11,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 11 7-005 7-006 C-112 C-105
0000 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 11Oud Harlingen Magazine 1998Gerrit de Jong, dameskapper in de St. Jacobstraat


Naastliggers vanSint Jacobstraat 11
ten zuidenSint Jacobstraat 13
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 9


aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 11naamloze steeg ten noorden


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 75v van 22 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 11Douwe Oenes x Meynu Douwes kopen een huis, stalling en vrije eigen steeg ten noorden tot aan de straat, oz. St. Jacobstraat. Ten O. en Z. Trijn Pieter Sandes erven, ten N. smid Syds. Grondpacht 24 st. Voor zeven jaar gehuurd door koopman Hans Harmens de Fries. Gekocht van Claes Harmens Groeyer voor 875 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155v van 8 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106r van 13 okt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGosse Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarGosse Jansen erven
gebruikerJan Gosses


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarJan Gosses
aansl. huurw. voldaan--
opmerking


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarwed. Jan Gosses
gebruikerJan Gosses
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarJan Gosses
gebruikerJan Gosses
opmerkingpro deo begeert 30:--:--


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0097r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Christiaans


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat OZ wijk C-112 [staat: C-116]huis
 
koperAnthon Determeyer koopmanCG 707:00:00
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende weduwe van S. IJsbrandi
naastligger ten noordenY. Visser
verkoperJan van der Vleugel, zoon vanmr. kleermaker
Claas Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Determeyer & comp, kooplieden, kopen een huis C-116 [moet zijn C-115], oz. St. Jacobstraat. Geen grondpacht. Ten O. A. Tadema, ten Z. wd. S. IJsbrandi, ten W. de St. Jacobstraat, ten N. Yge [Fokkes] Visser. Gekocht van (Jan van der Vleugel, mr. kleermaker, als erfgenaam ab intestato van zijn vader) Claas Christiaans voor 707 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat OZ wijk C-112 [staat: C-012]huis
 
koperGerrit Gerrits uitdragerCG 655:00:00
eigenaarJan van de Vleugel
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten zuidende erven van S. IJsbrandi
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenYge Visser
verkoperAnthoon Determeyerkoopman
verkopercompagnon van Anthoon Determeyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, uitdrager, koopt een huis oz. St. Jacobstraat C-012 [moet zijn: C-115], nu gehuurd door Jan v.d. Vleugel c.u. Ten O. A. Tadema, ten Z. erven S. IJsbrandi, ten W. de St. Jacobstraat, ten N. Yge Visser. Geen grondpacht. Gekocht van Anthoon Determeyer & Comp voor 655 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-006 Sint Jacobstraat 11Gerrit GerritsCG 4:00:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0137r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Gerrits


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Gerrit Gerrits Postma... borgereed in handen van pres. burg. Schaaf op 18 apr 1768. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-112, uitdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-112Sint Jacobstraat 11Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-112Sint Jacobstraat 11Maria Bisschop, overleden op 28 april 1827wed. Arend Bartling, vrouw van Hendrik Witte, koopman St. Jacobstraat C 112 (gehuwd feb. 1811, testamentair erfgenaam), moeder van Pieter, idem (legaat fl. 6.100,-) en wijlen Elisabeth Arends Bartling (vrouw van wijlen Hermanus Witte, moeder van Arend Hermanus Witte, koopman: legaat fl. 5.100,-), zuster van Johanna Bisschop (wed. Harmens Schuur, legaat fl. 10). Saldo fl. 11.259,30. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7004/139 (verhoging saldo met fl. 52,70). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 24 van 20 feb 1828
adressoortbedraggebruik
C-112Sint Jacobstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 713huis C-112
 
verkoperPieter Arends Bartling
verkoperHendrik Witte
koperWillem Vaartjes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 638Sint Jacobstraat 11Willem VaartjesHarlingenkoopmanhuis en erf (140 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-112Sint Jacobstraat 11Willem Vaartjes, overleden op 3 april 1837winkelier St. Jacobstraat C 112, man van Feikje Jacobs de Boer, vader van minderjarige Martje Willems Vaartjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Auke Zomeroud 47 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk C-112 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-112KatrugAuke Zomer47 jVinkumm, protestant, gehuwd, aardewerker
C-112KatrugGrietje Douwes19 jHarlingenv, protestant, gehuwd, koopvrouw in groenten
C-112KatrugPoppe M Zijlstra16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-112KatrugAtze Aukes Zomer2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-112KatrugAkke B Blom24 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 638C-121 Auke o ZomerHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-112Sint Jacobstraat 11Grietje Atses, overleden op 8 juni 1850wed. Murk Poppes Zijlstra, vrouw van Auke Oepkes Zomer, korenmeter/winkelier (St. Jacobstraat C 112: diens naam is ook wel abusievelijk als 'Auke Oepkes Loper' geschreven), moeder van van Poppe Murks Zijlstra, timmermansknecht (man van Grietje Gonggrijp) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Atse Aukes Zomer (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Harmanus Damen... ongehuwd, zv Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Hiltje Reins Damen... wagenmaakster, dv Rein D, en Magrieta Hoeve; BS huw 1824, ovl 1847, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-106; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 638C-112 (Sint Jacobstraat)Steven Pohlmanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 638C-105 (Sint Jacobstraat)Dirk Jans Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 638Sint Jacobstraat 11 (C-105)Jan Kroes (Gzn.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat 11J. Kroes Gzn.jongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
pettenfabriek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 11G. de Jongbarbier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. de Jong83Kapper


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. de Jong572Kapper


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. de Jong572Kapper


1949 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 11, HarlingenSint Jacobstraat 11Jong, Truus de'DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
Truus de Jong
1-9-48'


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.de Jong's Dameskapsalon572


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.de Jong's Dameskapsalon572


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 11J.G. (Jan) de Jong
  terug