Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 46 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Schritsen 46,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 46 8-154 8-177 F-258 F-068
Naastliggers vanSchritsen 46
ten oostenSchritsen 48
ten westenSchritsen 44
ten noordende Schritsen


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041r van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamers van Frans Templar


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Romkes Braam


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen den executeur bet.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Stapert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 46huis
eigenaarDirk Wybrens
gebruikerDirk Wybrens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 8-254]
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 8-255]
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 8-256]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-154 Schritsen 46Wybe Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPhilippus Swart


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 46Schritsen ZZhuis en tuintje
 
koperSusanna Johannes de Haan, weduwe vanCG 900:00:00
wijlen Hein Brouwer
huurderRuurd Pieters c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jetze Ruurds
naastligger ten zuidenRuurd Pieters
naastligger ten westenRuurd Pieters
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Swartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSusanna Johannes de Haan wv Hein Gerryts Brouwer, koopt een huis en tuin met alle losse goederen, zz. Schritsen. Het is verhuurd aan Ruird Pieters en zijn vrouw. Ten O. wd. Jetse Ruurds, ten Z. en W. Ruurd Pieters, ten N. die straat. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 900 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hein G. Brouwer


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 46Schritsen ZZhuis
 
koperBetting Alberts de Boer, gehuwd metCG 405:00:00
Pietje Jans Schaafsma
naastligger ten oostenTjerk van Tienen
naastligger ten zuidenAndries van Hoek
naastligger ten westenAndries van Hoek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperwijlen Hein Brouwer, gehuwd met
Susanna Johannes de Haan


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries van Hoek


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-177 Schritsen 46Jetze RuurdsCG 0:10:00


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Schritsen 46Menzo RengersHarlingenschoolmeesterhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Sytske Tjerks Faber... en Dieuwke Harkes huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-145, 151, wijk F-258; Johannes Gebel en S.T.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Maike Johannes Lammertsma... waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Pieter Tjeerds Faber... F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Sophia Johannes Godthelp... Advokaat; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1877, bev.reg. 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 67 en 78 van 19 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
F-258Schritsen 46provisionele en finale toewijzingfl. 1578huis F-258
 
verkoperTjitze de Wilde
koperHein Bernardus Drost


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2645F-068 (Schritsen)Tjietse de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2645Schritsen 46 (F-068)Maria C. Berndes (wed. H.B. Drost)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 46 Thomas Eskesmandenmaker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 46G. de Bruinpaardenslager


1936 - kentekenadresnaam
B-22759
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1948 - kentekenadresnaam
B-34983
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1949 - kentekenadresnaam
B-38092
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1950 - kentekenadresnaam
B-38629
Schritsen 46Willem L. Zeelen


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 46G. (Germen) de Jong
  terug