Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 26 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Schritsen 26,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 26 8-149 8-170 F-078 F-078
Naastliggers vanSchritsen 26
ten oostenSchritsen 28
ten westenSchritsen 24
ten noordende Schritsen


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0019v van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Gorrits schipper (wijd-)


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 feb 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Liskes


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCasper de Bruyn kapitein gewaldige


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWeeshuis woning


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191v van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweeshuis huis


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-149 Schritsen 26huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerAucke Gerbens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-149 Schritsen 26huis
eigenaarAucke Gerbens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199r van 14 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOude Weeshuis


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-149 Schritsen 26huis
eigenaarAuke Gerbens
gebruikerAuke Gerbens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-149 Schritsen 26gorthuis
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266r van 21 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWeeshuis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-149 Schritsen 26Homme Claasen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0150r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 26Schritsen ZZhuis met tuintje
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaarCG 950:00:00
Aaltje Harkes
huurderArjen Clazes c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:16:00
naastligger ten oostenAdmiraliteit
naastligger ten zuidenAdmiraliteit
naastligger ten westenstadsweeshuis huis
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperHomme Clazesoud mr. zeefmaker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0103r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Harke Jurjens van der Stok


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0319v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092r van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Jurjens van der Stok mr. metselaar


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0182r van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 26Schritsen ZZ wijk F-078 [staat: E-085]huis
 
koperAntje H. van der Stok CG 640:00:00
huurderThomas J. Smith schipper
naastligger ten oostendes konings magazijn
naastligger ten zuidendes konings magazijn
naastligger ten westenD. Ohlgard koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
Rienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
wijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-170 Schritsen 26Dirk Ruurds BakkerCG 2:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Dirk Ruurds Bakker... Harkes vd Stok op 25 dec 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-078, varensgesel, 1814. (GAH204); D.R.B. en Antje Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-078Schritsen 26Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 253 van 4 jul 1822
adressoortbedraggebruik
F-078Schritsen 26koopaktefl. 500huis aan de zuidkant van de Schritsen F-078
 
verkoperSteven Klases de Vries
koperJohannes Andries Koopmans
koperJeltje Johannes de Boer
cessionarisDirk Hiddes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1486Schritsen 26Johannes Andries KoopmansHarlingenmetzelaarsknegthuis en erf (48 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-078Schritsen 26Johannes Andries Koopmans, overleden op 7 juli 1835metselaar Schritsen F 78, man van Jettje Johannes de Boer, vader van minderjarige Andries, Sjoerd en Antje Johannes Koopmans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Niels Lindegaardoud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-078; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Paulina Rodooldoud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk F-078; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-078 N Lindegaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-078SchritzenNiels Lindegaard45 jDrontheimm, protestant, gehuwd, zeekaptein
F-078SchritzenPaulina Rodoold45 jDrontheimv, protestant, gehuwd
F-078SchritzenGeorgine Lindegaard18 jDrontheimv, protestant, ongehuwd
F-078SchritzenPouline Lindegaard11 jDrontheimv, protestant, ongehuwd
F-078SchritzenSophie Lindegaard5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-078Schritsen 26Geertje Smith, overleden op 11 december 18432 jr (geboren 18/2/1842), overleden Schritzen F 78. (Certificaat van onvermogen nr. 175) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-078Schritsen 26Andries Johannes Koopmans, overleden op 22 mei 184824 jr (geboren 12/2/1824), overleden Schritzen F 78, metselaar, ongehuwd, zoon van wijlen Johannes Koopmans en Jetje Johannes de Boer, broer van minderjarige Sjoerd en Anna Johannes Koopmans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Eva Jans Kuipers... 10 en 17 mei 1818, N.H., dv Jan Jans K, en Rinske Sjoerds; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-078; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-088; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Geertje van der Stel... F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Haring Jans van der Zee... N.H., zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1818, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk D-088; ... (alles)


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-078Schritsen 26Jan Lykles de Boer, overleden op 25 januari 1856Schritsen F 78, man van Klaaske Hayes Bruinsma (mede testamentair erfgenaam), vader van Rinske (vrouw van Nicolaas Schaap, stuurman) en minderjarige Lykle, Aafke, Wilhelmina en Adriaan Jans de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1486F-078 (Schritsen)Jan L. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3567F-078 (Schritsen)Hubert Jans & Co.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3567Schritsen 26 (F-078)Pietje Snoek (wed. T. Boersma)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 26 Engel Koudenburgkantoorbediende
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 26H.Ph. v/d Zeetimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 26K. (Klaas) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 26rijksmonument 20663
  terug