Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Scheffersplein 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 5 (niet bekend) (niet bekend) D-116 D-080
Naastliggers vanScheffersplein 5
ten zuidenScheffersplein 7
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 3


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Hendriks


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 29 van 24 dec 1809
adressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 5koopaktefl. 100huis D-116
 
verkoperJan Galema
koperfa. Marten & Zonen


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 30 van 24 dec 1809
adressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 5renversaalfl. 100huis D-116
 
fa. Marten & Zonen
Jan Galema


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0338v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hendriks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-116Scheffersplein 5Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-116Scheffersplein 5M Betzauw stalling


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
adressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 5boedelscheidingfl. 50scheiding van stalling met bleek en tuin aan de Zoutsloot D-116
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamTjerk Wybrens Vellinga (minderjarige)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 777Scheffersplein 5Sikke Durks NieuwenhuisHarlingenmelktapperstal (192 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-116Scheffersplein 5Maria Klumper... dv Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 777D-116 Brand HoffingaHarlingeneen nieuw gebouw ingerigt tot een paardestal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-116Scheffersplein 5Ype Boomsma... ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 777D-116 (Nieuwstraat)Brand Jans Hoffingawoonhuis


1867 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49065 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 64 en 67 van 19 jun 1867
adressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 5provisionele en finale toewijzingfl. 521stal, hooibergplaats, wagenhuis en erf D-116
 
verkoper Jan Pieters Posthumus (voor zich en q.q.)
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
koperCornelis Roozendaal


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4288Scheffersplein 5 (D-080)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.)


1965 - adresboekadresnaam
Scheffersplein 5A. (Albert) Boonstra
  terug