Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Scheffersplein 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Scheffersplein 1 (niet bekend) (niet bekend) D-115 D-079
Naastliggers vanScheffersplein 1
ten zuidenScheffersplein 3
ten westenhet Scheffersplein


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 148v van nov 1808 , betreft pand D-115 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Scheffersplein 1


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 1Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
 
koperMarten Betzauw, gehuwd metCG 919:00:00
Trijntje Jans ZijlstFraneker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoerd Wijma, curator van
wijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0044r van 13 mei 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 1Scheffersplein [staat: Agterzoutsloot] wijk D-115huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden
 
koperClaas Roodtje koemelkerCG 525:00:00
naastliggerGeert Jans Brouwer
naastligger ten zuidende erven van H. Westra
verkoperJan Hendrikskoemelker


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Gerben Johannes Brinksmageb 1810 HRL, ovl 19 nov 1813 HRL; wijk D-115, zv Johannes Germens B, en Aaltje Durks; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Johannes Gerbensovl voor 1815; geb 1736 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijkstra; BS ovl 1811; wed. J.G. gebruiker van wijk D-115, eigenaar en medegebruiker is Anske F. Stallinga, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-115Scheffersplein 1Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115Scheffersplein 1Johannes Gerbens wed


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 29 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperAnske Volkerts Stallinga (te Midlum)
koperReinder Thomas Voerman


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 111 van 29 jul 1816
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 400huis en koemelkerij in de Ooievaarssteeg D-115
 
verkoperReinder Thomas Voerman
koperJelle Klases Hidma


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 van 14 nov 1818
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 400huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelle Klases Hidma
koperJelke Tjietzes de Jong


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 van 24 feb 1821
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperSybren Sjerps Hoedtje


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 63 van 21 mei 1824
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 200huis en koemelkerij D-115
 
verkoperSybren Sjerps Hoedtje
koperFokke Jans Miedema
koperAkke Jans Kuindersma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 776Scheffersplein 1Sikke Durks NieuwenhuisHarlingenmelktapperhuis en erf (320 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Aaltje Andries Hondema... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-115OyevaarsteegKlaas Jelles Hidma37 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
D-115OyevaarsteegAaltie A Hondema36 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegJelle K Hidma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-115OyevaarsteegTrijntie Hidma2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-115Scheffersplein 1Fokke Jans Miedema, overleden op 4 juni 184764 jr, geboren Minnertsga 27/8/1783, melktapper/veehouder/voerman, overleden Nieuwstraat /Ooievaarsteeg D 115, man van Akke Jans Kuindersma, vader van Sjoukje (vrouw van Klaas Sjoerds de Boer, kooltjer Midlum), Antje (vrouw van Meyntie Ernst Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-115Scheffersplein 1Akke Jans Kuindersma, overleden op 11 november 184869 jr, geboren Lutkewierum 16/8/1779, overleden Ooievaarsteeg D 115, weduwe, moeder van Antje (vrouw van Myntje Ernsts Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema, koemelker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Klaas Jelles Hidma... D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Sipke/Sijke Hofstra... 1856 HRL, ongehuwd, kv Lolke Meinderts H, en Klaaske Douwes Miedema; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk D-115; oud 54 jaar, (vnm: Sijke L. ), geb Lollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-106; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776D-115 (Nieuwstraat)Jan Fokkes Miedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776D-079 (Oosterkeetstraat)Sjerp Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776Scheffersplein 1 (D-079)wed. Gezina Stuurmans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Ged. Korte Zoutsl. 1 Abraham Bijlgardenier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700
  terug