Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Scheerstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 4 2-138 1/2 2-152 D-007 D-005
Naastliggers vanScheerstraat 4
ten oostenScheerstraat 6
ten westenScheerstraat 2
ten noordende Scheerstraat


aangrenzende stegensteeg
Scheerstraat 4naamloze steeg ten oosten


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJilderen Hiddes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerHenning Cornelis cum soc.
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJoost Beerents
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJan Anes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaco Johannes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarerven Nanning Tijssen
gebruikerJan Pyters c.s.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: straat die loopt naar de oude Bank van Lening]huis
 
koperGeertje Jans, gehuwd metGG 274:00:00
Tjerk Jurjensmr. metselaar
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:17:08
naastligger ten oostenFeitema koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
curatorJacobus Dirks Coster, over
verkoperde kinderen van Bouwe Bouwes, gehuwd met
Geertje Taekes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-138 Scheerstraat 4Willem Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Midlumerstraat] bij de Lombardspijp tegenover de Scheerhuis
 
kopermeerderjarige vrijster Geertje Johannes GG 335:14:00
naastligger ten oostenSybrand Feitema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feitema
naastligger ten westende heer Smit
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
mede eigenaarSybrand Feitema
verkoperGeertje Jans, weduwe van
wijlen Tjerk Jurjens


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ bij de zogenaamde Lombertspijphuis
 
koperSymon Wijma, gehuwd metgezworen klerk ter secretarie van BarradeelCG 800:00:00
Sibbeltje Johannes
naastligger ten oostenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten westenRein Smit
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperGeertje Johannes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0101r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZhuis
 
koperRonus Blombergen koopmanCG 130:15:00
huurderRuurd Johannes c.u.
naastligger ten oostende erven van Sybrand Feytama
naastligger ten zuidende erven van Sybrand Feytama
naastligger ten westenClaas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperde erven van oud burgemeester H. W. van Plettenberg


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: wijk D-008]huis
 
koperFrans Tjallingii koopmanCG 105:00:00
huurderEvert Postma c.u.CG 36:00:00
naastligger ten oostende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten zuidende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten westende erven van Claas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperNicolaas BlombergpredikantMidlum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-152 Scheerstraat 4Frans TjallingiiCG 0:15:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Frans Tjallingii... (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-007Scheerstraat 4F Tjallingii wedF Tjallingii wedpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 697Scheerstraat 4Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanhuis en erf (95 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Doutje Walings... huwt met Gorrit de Boer, werkster, N.H., dv Jan W, en Klaasje Arjens; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697D-007 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 697D-010 (Noordijs)Pieter van Dorpenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697D-005 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 3990*D-005 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 3990*D-034 (Pakhuissteeg)Dirk Tjallingiipakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4655Scheerstraat 4 (D-005)Sybrand Tjallingii (en Cons.)


1910 - kentekenadresnaam
B-493
Scheerestraat 4Algra en Ypey


1929 - kentekenadresnaam
B-13598
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1939 - kentekenadresnaam
B-25935
Scheerstraat 4Firma R. Ypey


1940 - kentekenadresnaam
B-26196
Scheerstraat Firma Algra & Ypeij


1945 - kentekenadresnaam
B-28006
Scheerstraat 4Fa. Algra en Epey


1946 - kentekenadresnaam
B-30934
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1947 - kentekenadresnaam
B-31447
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 AlgraAlgra & IJpeij, fa.import en export van granen, zaden en peulvruchten


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 IJpeijAlgra & IJpeij, fa.import en export van granen, zaden en peulvruchten


1948 - kentekenadresnaam
B-33091
Scheerstraat 4Firma Algra en Ypey


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 AlgraAlgra & IJpeij, fa.granen, zaden, peulvruchten


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 IJpeijAlgra & IJpeij, fa.granen, zaden, peulvruchten


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.B.C. Algra878Kant.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ScheerstrB.C. Algra2878Kant
  terug