Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozenstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozenstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rozenstraat 1 4-081 4-078 H-030 H-031
Naastliggers vanRozenstraat 1
ten zuidenRozenstraat 3
ten westende Rozenstraat


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Rozenstraat 1kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Rozenstraat 1stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1stal
 
verkoperCornelis Baukesschipper (schuit-)GG 320:21:00
huurderAebele Wiltjes c.u.CG 45:00:00
naastligger ten oostenhet volgende verkochte huis
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
grond van de voorm. Suikerraffinaderij
naastligger ten oostende erven van Wybenga
naastligger ten zuidenS. P. Molenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkopercurator Sikko Rienstra
verkopercurator Simon Weima, namens
Balthazar D. van Idsinga, erfgenaam van
wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger der boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Baukes, schuitschipper te Eernewoude koopt het huis 'Almenum' met bijbehorend stuk grond, hoek Sint Jansstraat/Hofstraat. Ten O. en Z. de grond van de afgebroken suikerraffinaderij, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Naastliggers van de grond zijn ten O. wd. en erven Wybenga, ten W. de Sint Jansstraat en het huis 'Almenum', ten N. de Hofstraat. Gekocht van de executeur test. van de boedel van Matthijs Adolph van Idsinga, oud-secr. en ontvanger der boelgoederen van Harlingen.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078 Rozenstraat 1Cornelis Baukes ervenCG 4:05:00huis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer


1823 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Rozenstraat 1Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en tuin (630 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-030Gerryt van der Tol53 jSurichm, protestant, weduwnaar, melktapper
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Hofstraat gerrit tjeerds van der tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
adressoortbedraggebruik
H-030Rozenstraat 1koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836H-030 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4629Rozenstraat 1 (H-031)Freerk Anema


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rozenstraat 1Fr. Anemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozenstraat 1 Freerk Anematimmerman
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2100


1921 - kentekenadresnaam
B-4526
Rozenstraat 1Gerke Anema


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozenstraat 1F.Anemaaannemer
Rozenstraat 1G.Anematimmerman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1965 - adresboekadresnaam
Rozenstraat 1G. (Gerke) Anema


1990 - variaadresbronbericht
Rozenstraat 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1
  terug