Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 5 4-154 4-161 H-022 H-023
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 5 4-155 4-162 H-022 H-023
Naastliggers vanRozengracht 5
ten oostenRozengracht 7
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 3


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerBaucke Fockes Agricola
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
 
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Remans
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:15:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarBaucke Fockes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan15-8-1720
 
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerde rector van Thijll
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:15:00
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Ludinga
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:12:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarHarmanus Dort
gebruikerHarmanus Dort
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00
 
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarCornelis van Toorn
gebruikerCornelis van Toorn c.s.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-155 Rozengracht 5Dirk Bertling, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0274v van 18 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJouke H. Olingus
naastligger ten westende weduwe van Bakker
naastligger ten westenFrans Esta


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0025v van 1 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-161 Rozengracht 5Willem C Bakker wedCG 2:00:00wooning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Doetje Aukesgeb 1736 Kimswerd, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-022; BS ovl 1813; erven D.A. wed. eigenaar van wijk H-147; gebruiker is Gosse Claasen wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Pietje Tammesgeb 1745 Franeker, ovl 7 jun 1823 HRL, ongehuwd; BS ovl 1823; gebruiker van wijk H-022; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-022Rozengracht 5C W Bakker Pietje Tammes


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 99 van 21 okt 1829
adressoortbedraggebruik
H-022Rozengracht 5provisionele en finale toewijzingfl. 43huis H-022
 
verkoperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)
koperHarmen Jans van Vliet


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1724Rozengracht 5Cornelis Jacobs ZwartHarlingenwieldraaijerhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Elisabeth Nijhof... Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Geertje de Vries... dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Harmen van ''t Vliet... ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-022 H van Vliet stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-022RozegragtHarmen J van Vliet40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-022RozegragtElisabeth Nijhof38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-022RozegragtJan van Vliet10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtInte van Vliet1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtGerrytje van Vliet14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtCatharina van Vliet12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtPeternella van Vliet7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtTrijntie van Vliet4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtFemke J Leyenaar27 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, naaister
H-022RozegragtJohannette Overdijk5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtTjetske Postema20 jWommelsgezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Joheannetta S. Overdijk, overleden op 8 januari 1840S.=Sophia, 6 jr, overleden Rozengracht H 22. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Elisabeth Harmens van Vliet, overleden op 3 augustus 18422 jr 7 mnd, overleden Rozengracht H 22, dochter van Harmen Jans van Vliet, scheepstimmermansknecht en Elisabeth Aikes Nijhoff, zuster van minderjarige Gerritje (17 jr), Catharina (15 jr), Jan (13 jr), Pietje (10 jr), Trijntje (7 jr) en Inte Harmens van Vliet (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Jantje Zytzes Steenstra, overleden op 23 december 18434 1/2 mnd (geboren 15/8/1843), overleden Rozengracht H 22. (Certificaat van onvermogen nr. 176) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Metje Sinkelaar... ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Inte Harmens van 't Vliet, overleden op 21 april 185517 jr, varensgezel, zoon van Harmen Jans van Vliet, scheepstimmerknecht (bij Kleine Sluis H 22) en Elisabeth Intes Nijhof, broer van Gerritje, te Amsterdam, Catharina, Jan, Petronella, Trijntje! en minderjarige Trijntje Harmens van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724H-022 (Rozengracht)Harmen J. van Vlietwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724H-023 (Rozengracht)Rients Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724Rozengracht 5 (H-023)Y. Schokker (wed. R. Norel)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 5 Barend Dreijerbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 5A.Dreijeropperman
Rozengracht 5B.Dreijertransportarbeider
Rozengracht 5aH.Jornamatroos


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 5D. (Douwe) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 5rijksmonument 20636
  terug