Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 37 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 37,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rozengracht 37 (niet bekend) (niet bekend) H-001 H-037


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk H-001
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1809
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk H-001
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 376r van jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rozengracht 37Griet Jans wv Wigbolt Freerx voor 1/2 en Hendrick Wigbolts x Trijntie Cornelis en Jan Jochums en Antie Wigbolts voor 1/2, kopen een huis en ledige plaats bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straat, ten W. de hof van Cornelis Ebbes, ten N. de schuur van Ebbe Assies. Grondpacht 8 CG aan de Stad. Gekocht van Geert Jans x Antie Gijsberts voor 476 GG.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 358r van 22 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rozengracht 37Tiberius Templair x Arie Cornelis Oliphier kopen een huis en hof bij de kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de hof van bode Pyter Hendrickx, ten N. de schuur en ledige plaats van van Harmen Harmens en twee kamers. Het huis is nu bewoond door Trijn Jansen en de hof wordt gebruikt door de verkoper. Grondpacht 8 CG aan de Stad. Gekocht van grootschipper Pieter Fransen voor 615 GG.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 158v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 37Tierck Lous x Jouck Ipckes kopen een huis omtrent de kerkpoort aldaer de jaeger wthangt, met de ledige plaats. Ten O. en Z. de straat, ten W. Lambertus Theodori, ten N. wd. Geertie Gerbrens. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Haye Durx te Makkum, voor 700 GG en een rosenobel tot een verering.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort (bij de)huis en plaats ten noorden daarvan
 
koperEelck Eelckes c.soc., weduwe vanGG 580:00:00
wijlen Cornelis Sybes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenDe gemeene straat
naastligger ten zuidenDe gemeene straat
naastligger ten westenDe weduwe en erven van Marten Jansen bleeker
naastligger ten noordenDe erfgenamen van Gerbrant Douwes
verkoperAntie Ipes, universele erfgenaam ab intestato van haar zuster
Jouck Ipes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelck Eelckes wv Cornelis Sybes c.s. koopt een huis en plaats ten noorden daaraan, bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. bleker Marten Jansen, ten N. erven Gerbrant Douwes. Grondpacht 6 cg. Gekocht van Antie Ipes als universeel erfgenaam van haar zuster Joucke Ipes voor 580 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 17v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 37Jacob Isbrants, koopman, koopt een huis en hof bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de hoven van de heren Popta en Hilbrants, ten N. erven T. Templar. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Geertie Dircx wv Gerben Douues schoenmaker voor 400 gg.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0342v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, bij dehof, twee zomerhuizen en stal of wagenhuis
 
kopervrijgezel Robijn Arjens CG 0:00:00
naastligger ten oostenstadsbaarhuis en de straat
naastligger ten zuidenJan Rienx
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperSierk Taekles Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 242v maar verkeerd genummerd in het origineel] Robijn Arjens vraagt wederkoop of redemptie van een mooie hof met 2 zomerhuizen en een stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat en het Stadsbaarhuis, ten W. Arjen Teunis Blok, ten Z. en N. Jan Rienx. Gekocht van Sierk Taekeles Tolsma, voor 720 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0203r van 5 jun 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en smederij
 
koperBeert Brouwer koopmanGG 325:14:00
huurder deelFocke Jans mr. ijzersmidCG 51:00:00
huurder vooropkamerJan Willems CG 0:06:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende erven van S. Talma
naastligger ten noordende erven van Claas Hoogstraten
verkoper van 1/2Claas Tjerks, erfgenaam van zijn broerarbeiderMakkum
Jacob Tjerkszoutdrager
verkoper van 1/2Ype Feykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeert Brouwer, koopman, koopt een deftig huis en smederij c.a. bij de Kerkpoort. Het is deels verhuurd aan Focke Jans, mr. ijsersmid. Ten O. en Z. de straten, ten W. erven S. Talma, ten N. erven Claas Hoogstraaten. Gekocht van Claas Tjerks te Makkum, als erfgenaam van zijn broer Jacob Tjerks, zoutdrager, voor 1/2, en Ype Feykes, voor 1/2, voor 325 gg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165r van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, bij dehuis en smederij
 
koperFocke Jans Faber, gehuwd metmr. ijzersmidCG 450:00:00
Aurelia van Arssen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van Claes Hoogstraten
verkoperBeert Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber, mr. smid x Aurelia van Arssen koopt huis en smederij bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straten, ten W.?, ten N. Claas Hoogstraeten. Gekocht van Beert Brouwer.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0131r van 16 jan 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, bij detuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis
 
koperClaas Jans mr. bakkerGG 350:00:00
kompeteert huurpenningenGeert Jans
naastligger ten oostenKerkpoort
naastligger ten zuidenFokke Jans Faber
naastligger ten westenAndries Wybinga koopman
naastligger ten noordenStads baarhuis
verkoperSjoukjen Clases Hoogstraaten, weduwe van
wijlen Ruird Jeltes Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jans, mr. bakker, koopt een deftige hof met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten Z. Focke Jans Faber, ten N. het Stadsbaarhuis. Gekocht van Sjoukje Clases Hoogstraaten wv Tjeerd Jeltes Nauta, voor 350 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 48r van apr 1777 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 37Focke Jans Faber, mr. smid x Johanna Pieters koopt een stalling en wagenhuis bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W., Z. en N. de verkoper. Gekocht van Claas Jans, mr. bakker x Sijke Aukes, voor 73 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0047v van 6 apr 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, bij destal en wagenhuis
 
koperFokke Jans Faber, gehuwd metmr. smidCG 73:00:00
Johanne Pieters
huurderJan Sydses koemelker
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenClaas Jans, gehuwd metmr. bakker
Sijke Aukes
naastligger ten westenClaas Jans c.u.
Claas Jans c.u.
verkoperClaas Jans, gehuwd metmr. bakker
Sijke Aukes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0182r van 6 jun 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, aan dehuis en smederij
 
koperMeille Dirks Faber mr. ijzersmidCG 825:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenCornelis Hendriks
naastligger ten noordenClaas Jans
verkoperFokke J. Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijsersmid, koopt een huis en smederij c.a. bij de Kerkpoort, met de voorraad en gereedschappen op taxatie. Ten O. en Z. de straten, ten W. Cornelis Hendriks, ten N. Claas Jans. Gekocht van Fokke J. Faber, mr. ijsersmid, voor 825 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0235r van 14 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, bij deherberg en hof, lege smederij
 
koperBartle Tuininga procureur postulantGG 1005:07:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 8:00:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende weduwe van ? Wybenga
naastligger ten noordendiverse woningen
huurder herbergSimon van der Ley CG 100:00:00
Bartle Tuininga, curator
Cornelis Jans, curator
Johannes Jacobs Hoogenhuis, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
Janke Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, proc. postulant, koopt een groot huis en hof bij de Kerkpoort, gedeeltelijk geschikt tot een ijzersmederij en verder tot een herberg, 'de Arend' genaamd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. S. Wybenga, ten N. diverse woningen. De smederij staat leeg en de herberg wordt gebruikt door Simon v.d. Ley. Gekocht van de curatoren over de boedel van Meile Dirks Faber x Janke Sybes.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0162v van 11 feb 1787 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort, bij dehuis, hoving en smederij
 
koperMeyle Dirks Faber mr. ijzersmidCG 1641:08:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 8:00:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende weduwe van A. Wiebinga
naastligger ten noordende weduwe van Auke Andries e.a.
verkoperBartle Tuyningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Dirks Faber, mr. ijzersmid te Leeuwarden, koopt huis, tuin en smederij bij de Kerkpoort, met overname v.d. gereedschappen. Er is quoteel onderhoud van de modderbak (zie daarvoor onder Kleine Bredeplaats 24.) Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. S. Wybenga, ten N. wd. Anske Andries en anderen. Gekocht van Bartle Tuininga, proc. postulant.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 21v van 15 apr 1792 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 37Frans Baukes Fopma x Dieuwke Jacobus Greidanus, kopen (b) een ijzersmederij naast perceel a, waarboven een fraai betimmerd bovenvertrek dat een buitenopgang heeft vanaf de Rozegragt. Geen grondpacht. St. Jacobischatting 1 cg onder nummer 4-071. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Wybenga, ten N. Frans Galenkamp. Ten O. en Z. de straat, ten W. mej. wd. Wybenga, ten N. Frans Galenkamp n.u. e.a. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van wl.) Meile Dirks Faber, mr. grofsmid x Janke Sybes, voor 1010 gg (voor a en b).


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0021v van 15 apr 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht NZ bij de Kerkpoort gequoteerd met 4-070 en 4-071herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij
 
koperFrans Baukes Fopma, gehuwd metGG 1010:00:00
Dieuwke Jacobus Greidanus
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
huurderLouw Pieters Louw c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Wybenga
naastligger ten noordenFrans Galenkamp n.u.
verkoperLuitje Pieters, curatormr. grofsmid
Albert Bolman, curatoren over de boedel vanmr. verver en glasmaker
wijlen Janke Sybes, weduwe van
wijlen Meile Dirks Fabermr. grofsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Baukes Fopma x Dieuwke Jacobus Greidanus kopen (a) een voortreffelijke, florisante en wel ter nering staande herberg 'de Gekroonde Zeevaart', met hof en nieuwe overdekte kolfbaan, bestaande uit diverse boven- en benedenvertrekken, grote tuin en bleek, een prieel en twee zomerhuizen waarvan het ene hoog uit de grond is, en op het Bolwerk zowel als op de tuin uitziet, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort. Grondpacht 4 cg 10 st. St. Jacobischatting 1 cg onder nummer 4-070. De huurder (tot 1797) wil zijn rechten wel overdoen aan de koper tegen 300 cg. Ten O. en Z. de straat, ten W. mej. wd. Wybenga, ten N. Frans Galenkamp n.u. e.a. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van wl.) Meile Dirks Faber, mr. grofsmid x Janke Sybes, voor 1010 gg (voor a en b).


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0095v van 10 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]stal en wagenhuis
 
koperMeynte Jager mr. slagerCG 60:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFrans Fopma
naastligger ten westenFrans Fopma
naastligger ten noordenSuratte
verkoperMinne Vinkkoopman


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 187r van jul 1798 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rozengracht 37Meinte Jager, mr. slager, koopt stalling en wagenhuis bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. en Z. Frans Fopma, ten N. de straat. Gekocht van Minne Vink.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0247r van 7 sep 1800 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht NZ bij de Kerkpoorthuis en herberg, stal en zomerhuis
 
koperH. J. Albarda oud secretarisCG 1091:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenFrans Galenkamp n.u.
verkoperFrans Baukes Fopma, gehuwd met
Dieuke Jacobus Greidanus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.J. Albarda, old-secretaris te Ferwert, koopt huis en herberg 'het Hof van Friesland' met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, bij de Kerkpoort. Met twee uitgangen aan de zijkant en onderhoud van de 'modderbak'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Frans Galenkamp. Gekocht van Frans Baukes Fopma x Dieuke Jacobus Greidanus.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0217r van 27 feb 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Kerkpoort van Harlingen, buiten dehuis, houtstek, tuin en zomerhuis
 
koperThomas Jacobs Bijlsma, gehuwd metCG 2100:00:00
Antje Reinders
verpachter grondBeidsgats molen CG 12:00:00
naastligger ten oostenCornelis kuiper
naastligger ten zuidenJan Houtsma
naastligger ten westenBolswardervaart
naastligger ten noordenstadsgrond
verkoperJohannis O. van der Werffkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Jacobs Bijlsma x Antje Reinders koopt een huis en houtstek, tuin en zomerhuis c.o.a., even buiten de Kerkpoort, met alle goederen. De grondpacht moet betaald worden aan de eigenaren v.d. Beitsgatsmolen. Dat berust op een contract van 6 dec 1782? tussen de toenmalige eigenaren van die molen en Meile Ollema en Oeble Gosses als stichters? van dit huis. Het is een lange acte met veel voorwaarden. Gekocht van Johannes v.d. Werff, koopman te Harlingen, voor 2100 cg. (Dit is NIET Rozengracht 37.)


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0235v van 13 apr 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht OZ bij de Kerkpoorthuis, herberg, hof, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis
 
koperHerbert Jans koopmanCG 951:00:00
koperWopke Djoerds koopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
huurderP. Z. de Jong
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager
verkoperoud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius AlbardaLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Djoerds, kooplieden, kopen huis en herberg enz. enz. 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Henricus Julius Albarda, secretaris van Ferwerderadeel.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0289v van 18 jan 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht OZhuis, herberg en kolfbaan
 
koperThomas Jacobs Bijlsma, gehuwd metCG 951:00:00
Antje Reinders
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
huurderP. Z. de Jong c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten westenFrans Arjens, weduwnaar
naastligger ten noordenMeinte Jager
verkoperHubert Jansz, gehuwd met
Wopke Djoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Jacobs Bijlsma x Antje Reinders koopt huis en herberg 'Hof van Friesland met overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis. Met verplicht onderhoud van de 'modderbak'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Hubert Jans en Wopke Djoerds.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 99v van mei 1808 , betreft pand H-001 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 37Hendrik Dane koopt huis en herberg 'Hof van Friesland', met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-001 en H-002. Het is verhuurd aan P. de Jong. Ten O. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten Z. de Rozengracht, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Thomas Bijlsma. Er mag nimmer een houtstek of houtnegotie worden gevestigd.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0099v van 22 mei 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht OZhuis en herberg
 
koperHendrik Dane CG 1400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
gebruikerP. de Jong
naastligger ten westenFrans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager c.s.
verkoperF. Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Dane koopt huis en herberg 'Hof van Friesland', met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-001 en H-002. Het is verhuurd aan P. de Jong. Ten O. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten Z. de Rozengracht, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Thomas Bijlsma. Er mag nimmer een houtstek of houtnegotie worden gevestigd.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0236v van 9 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 37Rozengracht NZ bij Kerkpoort wijk F-001 en F-002huis, herberg en kolfbaan
 
koperRemke Komst, gehuwd metCG 1205:00:00
Janke Hilbrand
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
eigenaarwijlen Hendrik Danekastelein
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte de Jager
verkoperThomas Bijlsma
Jelle Claases, curator
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Komst x Janke Hilbrands koopt een hecht huis en herberg c.a., 'het Hof van Friesland' met de hof en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, aan de O. kant van de Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-1 en wijk H-2, zoals het bij Hendrik Dane als eigenaar werd bewoond en onlangs metterdood is ontruimd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte de Jager en anderen. Het huis heeft 2 uitgangen aan de zijkant, 3 regenwatersbakken, en 2 putten, waarvan de ene massaal is met de naastligger ten N. Het perceel wordt verkocht als bezwaard met het quoteel onderhoud van een modderbak, en de kopers of hun opvolgers mogen van dit perceel NIMMER een houtstek maken of laten maken, of de houthandel uitoefenen of laten uitoefenen. Alles volgens de koopbrief van 9 mei 1808. De koper moet alle losse goederen, ook die van de kolfbaan, overnemen tegen taxatie. Lees de acte. Gekocht van Thomas Bijlsma, onder de jurisdictie van Harlingen, en Jelle Claases onder Almenum, in qlt. als curatoren over de minderjarige zoon van wl. Hendrik Dane, castelein, voor 1205 cg., en 69 cg. voor de losse goederen.


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 95 van 2 jan 1811
adressoortbedraggebruik
H-001Rozengracht 37koopaktefl. 1200huis en herberg H-001 en H-002
 
verkoperRimke Komst
verkoperJanke Hilbrands
koperAge J. Agema
koperSjieuwke Feykes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Catharina/Trijntje Folkerts Cronenburg... op 4 mrt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; gebruiker van wijk H-001, medegebruiker is Klaas Blauw, lootsman, eigenaar en medegebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Hendrik Rink... HRL, zv Willem R. en ... ; BS huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1851, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; gebruiker van wijk E-190, metzelaar; eigenaar is Hubert J. Wagenaar, 1814. (GAH204); H.R. en Clara Nak, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Klaas Blauw... wonende te op de Schritzen, in zijn huis ovl Elisabeth Houting in 1811; BS ovl 1811; gebruiker van wijk H-001, lootsman; medegebruiker Catharina Cronenburg; eigenaar en gebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-001Rozengracht 37Johannes Visser Johannes Visser kastelein
H-001Rozengracht 37Klaas Blaauw lootsman
H-001Rozengracht 37Catharina Cronenburg


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 165 en 171 van 23 aug 1820
adressoortbedraggebruik
H-001Rozengracht 37provisionele en finale toewijzingfl. 615huis genaamd het Hof van Vriesland, H-001
 
verkoperJacob Thomasz Bijlsma
koperfa. Hubert Jans


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
H-001Rozengracht 37Voor weinige jaren nieuw gebouwde huizinge en herberg bij de Kerkpoort, Jacob, Bijlsma. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1828Rozengracht 37Beerend HelmerHarlingentimmermanhuis en tuin (790 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Berend Helmer, overleden op 23 januari 1836timmerman bij Kerkpoort H 1, man van Akke Jans Boetje, winkeliersche, vader van minderjarige Bernardus Berends Helmer (6 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Antie Posthumaoud 30 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-001; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Antje Bernardus Ulpersgeb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Fredrik Dominicus Benning... huwt met Anna Nak op 27 apr 1823 HRL, huw.afk. 13 en 20 apr 1823, kleermaker, Rooms Katholiek, ovl wijk H-001, dv Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Grietje Klaver... te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Hyltje Wytzes Conijn... dv Wietze Baukes C, en Meinou Jentjes Burminia; BS huw 1832, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Jantie de Boeroud 31 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk H-001; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Jarig Jans Dijkstra... zv Jan Wiebes en Tjisteke Pieters; bs ha16hu, ovl 1829, huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839; de President Burgemeester der Stad ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Jetske Pieters Zwartgeb 1767 HRL, ovl 24 nov 1852 HRL, ongehuwd, gealimenteerde 1852, Rooms Katholiek, dv Pieter Z, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Johannes van der Hoek... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk F-021; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk H-001; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Pieter Drost... huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1828, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-001 Johannes van der Hoek stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-001Bij de gewezen KerkpoortJohs. van der Hoek37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
H-001Bij de gewezen KerkpoortJantie de Boer31 jLemmergezin 1, v, protestant, gehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAndries van der Hoek12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAlbert van der Hoek8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortJan van der Hoek5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortSybrigje van der Hoek10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAttie van der Hoek3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortGrietje van der Hoek1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortTrijntie Altrof18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortGerben Bosma34 jNoordwoldegezin 2, m, protestant, gehuwd, molenaarsknegt
H-001Bij de gewezen KerkpoortAntie Posthuma30 jHindelopengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAntie Bosma9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortTetje Bosma6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Johanna Swesereen, overleden op 14 augustus 184183 jr, geboren Utrecht 6/5/1758, overleden Rozengracht H 1, wed. Hette Koestra, moeder van Johanna (vrouw van Drevis Lammerts Jonker, beurtschipper op Groningen), Hendrika (wed. Harmen Douwma) en wijlen Frans Hettes Koestra (man van Trijntje Scheltes, arbeidster, vader van minderjarige Hette en Johanna Franzes Koestra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Maria Wiersma, overleden op 22 maart 184251 jr, geboren Galamadammen, overleden Rozengracht H 1, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Antje de Graaf, overleden op 10 oktober 184263 jr, geboren Workum, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Helena Hamers, overleden op 14 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 67 jr, geboren Bronssem 26/5/1777, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Suffridus Weghuis, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 69 jr (geboren 14/1/1777), overleden Rozengracht H 1, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Johannes Bandsma, overleden op 5 december 1846(Certificaat van onvermogen), 18 jr (geboren 24/10/1827, overleden Rozengracht H 1, kleermaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Maria de Vries, overleden op 16 december 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr, geboren Franeker 19/5/1780, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Katrina Sybrandus Postma, overleden op 10 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Stavoren 27/8/1774, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Geertruida Harmens, overleden op 18 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren sept. 1766 (geboorteplaats onbekend), overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Johannes Nieuwenhuis, overleden op 11 april 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr (geboren maart 1790), wever, overleden RK-armhuis H 1, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Anthonius Beuker, overleden op 27 september 1847(Certificaat van onvermogen), 63 jr, geboren Almenum 23/9/1784, overleden Rozengracht H 1, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Anna Driesten, overleden op 11 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Nijmegen, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Elbrigtje Idses, overleden op 28 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Sneek 18/8/1777, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Gerharda Berendsen, overleden op 28 november 1847(Certificaat van onvermogen), 45 jr (geboren 24/7/1802), overleden Rozengracht H 1, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Hendrik Weghuis, overleden op 28 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 67 jr (geboren 1780), overleden Rozengracht H 1, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Jan Nak, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Rozengracht H 1, schoenmaker, weduwnaar, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Emerentia Anna van Ernsthuis, overleden op 21 december 1848(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Bolsward 19/1/1775, overleden RK-armhuis H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Aaltje Gerrits... in 1851, dv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1826, ovl 1833, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Aaltje Rekenburggeb 1770/79 HRL, ovl 17 jun 1856 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, gealimenteerd; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Akke Piers... dv Johannes Piers en Janke Stam; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Antje Berends Borgers... dv Berend Burger en Lolkje Johannes Dijkstra; BS huw 1820, ovl 1855, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Gerben Annes Bosma... D-112, wijk G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Hendrik Heeres... Katholiek, dv Heere Sjoerds en Johanna Henricus Dunen; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Hendrik Johannes Doksma... Caspers D, en Trijntje Joostens; BS geb 1833, ovl 1834, ovl 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; H.J.D. eigenaar van percelen nrs. 2017-2019 te HRL, arbeider, woonplaats Almenum, legger nr. 170, huis, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Jacob Jacobs Nontje... ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Jan de Graaf... HRL, huwelijksafkondigingen 22 en 29 sep 1822, wonende te HRL, werkman in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Janke Johannes van der Velde... Eeltjes; BS geb 1811, huw 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-100, 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Joost Johannes Houtsma... wonende te HRL 1842; BS huw 1827, huw 1842, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1854, VT 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; Arum, Sectie A, 1832: J.J.H., Schippersknegt te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 613, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Maria Burgerts van Dieteren... dv Burgert Hendriks vD, en Elisabeth Willems; BS huw 1833, ovl 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1859 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 37 (noordgevel (achterzijde)), HarlingenRozengracht 37 (noordgevel (achterzijde))Asbeek, P;Langenhorst, F;Winkeler, E B;Schoonhout, S;Leemkool, J F'Opgerigt 23 Maart 1859
door de Armmeesters
P. Asbeek. Pres.
F. Langenhorst
E.B. Winkeler
S. Schoonhout
J.F. Leemkool Secr.'


1863 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Antje de Vriesgeb 1799 Menaldum, ovl 5 jul 1863 HRL, huwt met Harmen Dijkstra, ovl wijk H-001, dv Jan dV, en Aaltje Wiersma; BS ovl 1863


1863 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Johannes Palstrageb 1797 Greonterp, ovl 24 aug 1863 HRL, huwt met Minke vd Zee, werkman, ovl wijk H-001, zv Sjoerd P, en Trijntje Hoekstra; BS ovl 1863


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Johannes Jans Schoenmaker... ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Maria Schoenmaker... wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Rozengracht 37Saske Dirks... Coenraad Leers op 8 okt 1820 HRL, huw.afk. 3 en 10 sep 1820, Rooms Katholiek, wonende te HRL, ovl wijk H-001; wonende te HRL. 1834, komt ook voor als Cecilia Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw ... (alles)


1889 - variaadresbronbericht
Rozengracht 37Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes Bouritius een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 1 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1934 - kentekenadresnaam
B-20785
Rozengracht 37Herman Willem Geesink


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 37H.W. Geesink485Tandarts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.W. Geesink485Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.W. Geesink485Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.W. Geesink485Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.)


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 37J. (Jan) Jongsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 37rijksmonument 20639
  terug