Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 28 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 28,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rozengracht 28 4-174 4-174 H-056 H-067
Naastliggers vanRozengracht 28
ten westenRozengracht 26
ten noordende Rozengracht


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0204r van 22 mrt 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Wasbleekhof
 
koperJan Sybouts Kramer burgerkoopmanCG 250:00:00
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Haeselaer
naastligger ten zuidenPad
naastligger ten westende weduwe van Ruerd Alberts
naastligger ten noordenJan Sybouts Kramer burgerkoopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:05:00
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metwinkelier
Trijntie Dirkswinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybouts Cramer koopt een hof met bomen etc. bij de Wasbleek. Ten O. wd. burgemeester Haeselaer, ten W. wd. Ruurd Alberts, ten Z. het openbare pad, ten N. de koper. Gekocht van Gerryt Hendriks x Trijntie Dirks.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Kerkpoort, bij dedeftig pan en estrikwerk met 2 ovens, knechtenwoning en paardenstal
 
koperde heer Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopmanGG 1600:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 16:05:00
naastligger ten oostende heer Johannes van Wetsens
naastligger ten zuidende erven van Harmen Gonggrijp
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolkes
naastligger ten zuidengemene pad
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Syboutskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernhardus Jelgersma koopt een dubbel pan- en estrikwerk met 2 ovens, instaande bloks, knegtswoning en paardenstal, alles bijelkaar gelegen, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Johannes van Wetsens, ten W. wd. Jacob Lolles en erven Harmen Gonggrijp, ten Z. het openbare pad, ten N. de Rozengracht. Met overname van de hele voorraad, inventaris en het personeel. Heel uitvoerige acte. Gekocht van Jan Sybouts Cramer.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Rozengracht ZZ bij de Wasbleekbrugpan- en estrikwerk, woning, paardenstal, wagenhuis, bleekveld en perk
 
koperJetse Jelles koopmanGG 3945:00:00
naastligger ten oostenDirk Hajes e.a.
naastligger ten zuidende heer Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperWillekes Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra/Allingawier
curatorburgemeester Sybolt Hoornstra
curator vanburgervaandrig Michiel Nauta
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
curatorburgemeester Barend van der Meulen
curatorMathijs van Idsingaoud secretaris
curator vanMinne Blokkoopman
Adriaantje Abitschz, en haar kinderen, weduwe van
Bernhardus Jelgersma
Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode, coopman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jetze Jelles, coopman, (a) een groot en welbeklant pan en estrikwerk met o.a. een grote ruimte ten W. (wel eer tot een perk gebruikt) aan de Zz. Roosegragt bij de Wasbleekersbrug. Vele jaren met goed succes door Bernardus Jelgersma gebruikt en gedreeven. Ten O. Dirk Hayes e.a., ten Z. het volgende perceel, ten W. vroedsman J. Westra, ten N. de Roosegragt. (b) twee woningen ten Z. van a). (c) een woning en weefwinkel in de Molenstraat ten Z. van de Wasbleeksbrug. (d) een pakhuis en een woning daarnaast ten N. van c). (e) een woning en weefwinkel ten N. van d). Alles vrij van grondpacht. Personeel moet overgenomen worden. Verkoper (de boedel van) Wiltetus Bernardus Jelgersma, bedienaar des Goddelijken Woord te Exmorra en Allingawier, die erft van zijn wijlen vader Bernardus Jelgersma, voor 3945 gg. en 7 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0145r van 11 nov 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Rozengracht ZZ bij Wasblekersbrugpan- en estrikwerk
 
koperFrans Fokkes van Esta koopmanGG 4345:07:00
gebruiker en fabrikantAurelia Gratama, gekocht van redder van nagelaten inboedel van
wijlen dr. Bernhardus Jelgersma
naastligger ten oostenDirk Hayes e.a.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
Pieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Fokkes van Esta koopt (a) groot, welbeklant pan- en estrikwerk met twee ovens etc. etc., oorspronkelijk van wl. dr. Bernhardus Jelgersma. Ten O. Dirk Hayes e. a., ten W. de vroedsman J. Westra, ten Z. perceel b), ten N. de Rozengracht. Hij koopt ook (b) twee woningen naast elkaar ten Z. van a), en (c) ook een woning en weefwinkel etc. in de Molenstraat (nu Wasbleekstraat) ten Z. v.d. Wasbleekbrug en (d) een pakhuis met woning ernaast. Ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. c), ten N. Dirk Hayes. En ook (e) een woning en weefwinkel met ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. d), ten N. Dirk Hayes. Gekocht van Aurelia Gratama, huisvrouw van Pieter Tetrode, voor 4345 gg. 7 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Rozengracht 28F van EstaCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Frans Tjallingii van Esta... van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Jan Berends Vredenburg... van het Weeshuis zijnde de inbrengt van Jan en Warner Berents V., 6 feb 1781. (GAH1112); gebruiker wijk H-056, schoenmakersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-056Rozengracht 28F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Rozengracht 28Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1130 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Hendrik Laanstra... HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Luutske Johannes Panbakker... Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-056Hendrik T Laanstra41 jHerbayumm, rooms katholiek, gehuwd, panbakkersknegt
H-056Luutsche Panbakker45 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-056Tjepke Laanstra16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakkersknegt
H-056Johannes Laanstra6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Trijntie Laanstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Elisabeth Laanstra2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Petrus Jarigs Dijkstra... in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1868H-057 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Antje Willems Groen... G, en Helena Scheltes Steenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 28, HarlingenRozengracht 28Hoek, Abe'Op den 23 Mei 1872
is de eersten steen
aan dit gebouw
gelegd door
ABE A. HOEK oud 13 jaar.'
Dit pand werd vroeger bewoond door de familie Hoek.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3846Rozengracht 28 (H-067)Pier A. Blijstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 28Tj.Pieksmahoutvlotter


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 28H. Broersma574Aann.bedr.


1947 - kentekenadresnaam
B-31605
Rozengracht 28Fa. H. Broersma


1948 - kentekenadresnaam
B-34428
Rozengracht 28Firma H. Broersma


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1949 - kentekenadresnaam
B-36062
Rozengracht 28Firma H. Boersma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 28J. (Johannes) Broersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 28beeldbepalend pand9 van 10 1872
  terug