Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 25 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 25,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 25 (niet bekend) (niet bekend) H-033 H-033
Naastliggers vanRozengracht 25
ten oostenRozengracht 27
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 23


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0143v van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van Douue Merx


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023av van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hovinge van Pieter Joris Piphron


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVijselaer kapitein


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenrector Dr. Aldricks rector


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willems Vosma en Ds. Jan Willems Vosma
naastligger ten oostends. Botterweg q.q.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCent Yppes


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJent Ypes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Aukes


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-033Rozengracht 25Tjeerd Douwes Dijkstra... met Dieuwke Gerrits Brouwer op 21 jul 1805 HRL, komt van Almenum, ook huwt met Sijtske Rinses, ovl wijk H-033 en was toen melktapper, in leven echtelieden te Hantum, kind: Keimpe Tjeerds D, geb 10 mrt 1780 ... (alles)


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
adressoortbedraggebruik
H-033Rozengracht 25koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-033Rozengracht 25Keimpe Tjeerds Dijkstra... eigenaar van wijk H-032; gebruiker Carel Wijga vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-033Rozengracht 25Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra koemelker


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-033Rozengracht 25Martje Baukes Bergsma, overleden op 28 juli 1826dochter van Bauke Walles Bergsma, koemelker Kerkpoort H 33 en Riemke Jorkes Westra, zuster van minderjarige Walle, Houkje en Jorke Baukes Bergsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 25Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuis en erf (460 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-033Rozengracht 25Aaltje Molenaaroud 38 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839 wijk H-033; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-033Rozengracht 25Bauke Walles Bergsma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen nrs. 1838 en 1839 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 52, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-033 Bauke Bergsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-033Bouwke Bergsma56 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, melktapper
H-033Walle Bergsma18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-033Houkje Bergsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-033Wytske Bergsma11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-033Aaltie Molenaar38 jStiensv, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
adressoortbedraggebruik
H-033Rozengracht 25koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
adressoortbedraggebruik
H-033Rozengracht 25koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-033Rozengracht 25Baukje Riemkje Jobs van der Schaaf, overleden op 20 augustus 1850geboren 30/8/1849, dochter van Job van der Schaaf (Rozengracht H 33) en Houkje Bergsma, zuster van minderjarige Grietje Jobs van der Schaaf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-033Rozengracht 25Bauke Walles Bergsma, overleden op 21 mei 1853Rozengracht H 33, vader van Walle, koopman, Houwkje (vrouw van Job van der Schaaf, melktapper) en Wytze Baukes Bergsma, houtmolenaarsknecht Almenum. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2623H-032 (Rozengracht)Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis
Sectie A nr. 2623H-033 (Rozengracht)Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4131H-033 (Rozengracht)Job van der Schaafwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4822Rozengracht 25 (H-037)Douwe de Boer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 25 Albertus de Boerhandelaar in brandst.
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1924 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 25, HarlingenRozengracht 25Hidma Tjzn, Tj'De eerste steen
gelegd door
TJ. HIDMA TJzn
16 Juli 1924'
Dit pand was vroeger 'stations-koffiehuis', kastelein was Tj. Hidma.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 25A. de Boerbrandstoffenhandelaar
Rozengracht 25D. de Boerkantoorbediende


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 25I. (Ids) Flietstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 25beeldbepalend pand9 van 10
  terug