Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 24 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 24,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 24 4-171 4-177 H-281 H-068
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 24 4-175 4-178 H-281 H-068
Naastliggers vanRozengracht 24
ten oostenRozengracht 26
ten westenRozengracht 22
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 24naamloze steeg ten oosten


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Egberts molenaar


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Egberts molenaar


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
 
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerRuird Alberts
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
 
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpanwerk en tuin van


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
gebruikerRuird Alberts
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostentuin v
naastligger ten oostenNN


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:06
 
4-175 Rozengracht 24huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
4-175 Rozengracht 24kamer
eigenaarerven Claas Douwes
gebruikererven Claas Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10
 
4-175 Rozengracht 24molen en huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerYme Tjallings
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-175 Rozengracht 24Mighel Romkes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00
4-171 /2Rozengracht 24Beernt Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 08:00:00
4-171 Rozengracht 24Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00
4-175 /2Rozengracht 24Folkert Doekles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-177 Rozengracht 24F van EstaCG 1:00:00wooningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1870Rozengracht 24Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurerf (112 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-281Rozengracht 24Petrus Daum... D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1870H-060 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiituin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5222Rozengracht 24 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, N.V. debrood-, koek- en beschuitbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen193


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen706


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24
  terug