Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 23 (niet bekend) (niet bekend) H-032 H-033
Naastliggers vanRozengracht 23
ten oostenRozengracht 25
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 21


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 351r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rozengracht 23Seerp Tiercks, brouwer x Sibbel Jacobs kopen een huis, mouterij en brouwerij op de zuidooster hoek van St. Jansstraat. Ten O. en N. de verkopers, ten Z. het diept, ten W. de St. Jansstraat. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van tichelaar Baucke Siercks x Jelcke Taekes ten oosten van Harlingen voor 1590 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 196r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 23Pyter Martens Moyman, schipper x Antie Jacobs


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSt. Jansstraat (Rozenstraat)
naastligger ten oostende weduwe Acke Abbes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023av van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en lege plaats ten oosten
 
koperAate Bottes GG 2400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hovinge van Pieter Joris Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector
mede regerend burgemeester Hendrik Coenraats, curator van
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes, zijn weduwe en hun moeder
verkoper van 1/2Janneke Roorda, gehuwd met
Jan Symonslakenkoper


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijphuis
 
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh GG 950:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit
verkoperJan Jansen Vijselerkapitein bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Jansen Wiltvang, oud-burgemeester, koopt een huis op de hoek Sint Jansstraat, omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die straat, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Jansen Vijselaar, capitein bij de Admiraliteit van Friesland, voor 950 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSt.Jansstraat


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort, op de hoek van de Sint Jansstraat]huis
 
koperDirk Lieuwes burgerGG 630:00:00
kopersBauckien Sopingius burgerse
naastligger ten noordenVijselaer kapitein
naastligger ten oostenVijselaer kapitein
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
verkoperVijselaerkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Lieuwes x Bauckien Sopingius koopt huis hoek Sint Jansstraat. Ten O. en N. de koper, ten Z. en W. de straten. Gekocht van captein Vijzelaer.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozengracht hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]huis
 
koperRembolt Cruwel koopmanGG 850:00:00
koperJan van der Rijp koopmanAmsterdam
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenrector Dr. Aldricks rector
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenrentmeester Wassenaer
verkoperDirk Lieuwes, gehuwd met
Bauckie Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kooplieden Rombart Cromwal en Jan van de Rijp uit A`dam kopen een huis c.o.a. op de zuidoosthoek van de Sint Jansstraat. Ten O. de rector dr. Aeldricks, ten W. die straat, ten Z. de straat en diept, ten N. de rentmeester Wassenaar. Gekocht van Dirk Lieuwes x Bauckien Sopingius, voor 850 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSint Jansstraat


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de kerk op de hoek van de Hoffstraat en responderende nevens 't Leertouwersbrugje]huis genaamd Almenum
 
koperJohannis Jansen Ouwerkerk, gehuwd metmr. bakkerGG 250:00:00
Antie Clases
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willems Vosma en Ds. Jan Willems Vosma
naastligger ten oostends. Botterweg q.q.
naastligger ten zuidenBurgemeester Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHoffstraat
gelastigdeHidde Yges Baarsschipper en koopman (groot-)
verkoperWyger Albertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Ouwerkerk, mr. bakker x Antie Clases koopt een mooi huis te zuiden van de Kerk, op de hoek v.d. Hofstraat, responderende nevens het Leertouwersbrugje. Op de gevel van het huis staat 'Almenum'. Het erf heeft ten O. ds. Botterweg en de ingang van de hof van Jan Willems Vosma, ten Z. de rentmeester Hessel Wytses Wassenaar, ten W. de Wasblekerstraat [Rozenstraat], ten N. de Hofstraat. Met beschrijving van het huis, dat bewoond wordt door Harmen Jansen, brouwer?. Gekocht van (grootschipper Hidde Yges Baars, als gelastigde van) mr. bakker Wyger Alberts, die nu naar Oost-Indie is, voor 250 gg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat op de hoek bij de Kerkpoort]huis
 
koper van 1/2Jacob Josephs de Vries, en curator van zijn broerkoopman (joods -)GG 156:07:00
koper van 1/2Benjamin Josephs
naastligger ten oostenCent Yppes
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Rients
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Bregtje Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Josephs de Vries, Joods koopman, voor zich voor 1/2, en voor zijn broer Benjamin Josephs de Vries, voor 1/2 koopt een huis met alle goederen, op de hoek van de Sint Jansstraat, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Cent IJppes, ten W. en Z. de straten, ten N. Jan Rients. Het achterhuis is in dec 1737 afgescheiden van dit huis en is van Jan Rients. Gekocht van Bregtje Pytters, vrijster, voor 156 gg.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSint Jansstraat
naastligger ten oostenAnne Jans


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Sint Jansstraat OZ, hoek1/2 huis
 
koperSioerd Talma koopmanCG 70:00:00
naastligger ten oostenJent Ypes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperBenjamin Josephskoopman (joods -)Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Talma, koopman, koopt 1/2 huis op de hoek van de Sint Jansstraat (Rozenstraat). Ten O. Sent Ypes, ten Z. en W. de straat, ten N. Jan Rienx. Geen grondpacht. Gekocht van Benjamin Josephs, joods koopman te Leeuwarden, voor 70 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Sint Jansstraat OZ hoek bij de Wasbleekbrug bij de Kerkpoortvoorste gedeelte huis
 
koperPieter Aukes mr. gortmakerCG 450:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenPieter Aukes
naastligger ten zuidenWasbleekbrug
naastligger ten westenSint Jansstraat
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperHendrik Cramer, gehuwd metturfdrager
Rebecca Heisings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, mr. gortmaker, koopt het voorste deel van een huis hoek Sint Jansstraat/Rozengracht, bij de Wasbleekbrug. Ten O. en N. de koper, ten W. en Z. de straten. De gortmakerij is ten N. van zijn eigen huis. Gekocht van Hendrik Cramer, turfdrager x Rebecca Heisings.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
adressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23C. W Bakker... (GAH204); id. van wijk H-021; gebruiker Johannes van der Elst, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-032; gebruiker Pietje Tammes, 1814. (GAH204); id. van wijk I-010; gebruiker Barend A. van Kampen, keetknegt, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23Keimpe Tjeerds Dijkstra... koemelker, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses; BS huw 1817, ovl 1820 1829 overlijdens; eigenaar van wijk H-032; gebruiker Carel Wijga vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-032Rozengracht 23Keimpe T Dijkstra Carel Wijga vrouw


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-032Rozengracht 23Klaas Sjoukes Roodtje, overleden op 15 april 1826karreman Wasbleek H 32, man van Aaltje Paulus, vader van minderjarige Sjouke en Foekje Klazes Roodtje. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 23Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuis en erf (460 m²)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
adressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
adressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23Enne Wijga... wijk E-274; eigenaar en gebruiker van wijk E-240, kleermaker, 1814. (GAH204); vrouw E.W. gebruiker wijk H-032; eigenaar is Keimpe T. Dijkstra, 1814. (GAH204); E.W. en Trijntje IJsbrands Wielsma, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2623H-032 (Rozengracht)Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis
Sectie A nr. 2623H-033 (Rozengracht)Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4131H-033 (Rozengracht)Job van der Schaafwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Rozengracht 23Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Engelina van der Wal, weduwe van Job van der Schaaf een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 33 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4821Rozengracht 23 (H-036)Sytze Beidschat


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 23 Willem S. de jongzonder
vorige grondslagf. 3200
huidige grondslagf. 3500
Rozengracht 23wed W.J. Wijnands geb. De Jongzonder
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 23H.Leijdesdorftaxateur


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 23beeldbepalend pand9 van 10
  terug