Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 21 (niet bekend) (niet bekend) H-034 (niet bekend)


Huisnaam in: 1697
Gebruik:
Naam: enkhuizen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRozengracht 21
ten oostenRozengracht 23
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 19


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 27r van sep 1624 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 21


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 188v van jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 21Tymen Jacobs Hayema, lakenkoper? koopt een huis met 2 aparte camers er aan, omtrent de Kerkpoort, tegenover de brouwerij van Eeke Abbes. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W. Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en het diept naar de Kimswerderpijp. Gekocht van Isaac Groenwolt.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21St. Jansstraat (Rozenstraat) bij de Kerkpoort, op de hoek van dehoekhuis met loods en plaats en 2 opkamers met een aparte uit- en ingang
 
koperClaas Freerks Braam koopmanGG 650:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenSt. Jansstraat (Rozenstraat)
naastligger ten oostende weduwe Acke Abbes
naastligger ten zuidenstraat en diept van 't Nieuw Vallaat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs tinnegieter
naastligger ten noordende kamers van Tijmen Jacobs Hayema
verkoperTijmen Jacobs Hayema, gehuwd met
Lijsbet Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Gerrits wv Jan Jacobs Haselaer en haar zonen Auke, Jacob en Gerrit Haselaer kopen, na niaar ratione vicinitatis, een hoekhuis, loods en plaets in de Sint Jansstraat. Ten O. die straat en wd. Eeke Abbes, ten W. wd. en erven Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en diept van het Nieuw Vallaat naar de Kerkpoort strekkende, ten N. de camers van de verkoper, wiens..? in de achtergevel van dit huis zal mogen blijven zoals het nu is, evenals de pramen die daar ten N. liggen. Gekocht van Tymen Jacobs Hayema x Lijsbeth Elias?, voor 650 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023av van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozenstraat WZ [staat: Sint Jansstraat], op de hoek van dehuis genaamd Enchuysen
 
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wildvang GG 420:03:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenhet panwerk van de erven van Auke Haseler
naastligger ten noordende kamers van Tymen Hayema
curatorClaes Tjeerdts, overLeeuwarden
verkoperGerrit Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOud-burgemeester Paulus Jans Wiltvang koopt huis hoek Sint Jansstraat, genaamd 'Enckhuysen'. Ten O. die straat, ten W. het panwerk van Auke Haselaer, ten Z. de straat, ten N. de camers van Tymen Hayema. Gekocht van de curator over Gerrit Haselaer.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: Sint Jansstraat op de hoek van de) alwaar Enckhuizen uithangt]hoekhuis
 
koperMaynert Ypes GG 476:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende erven van het panwerk van Haselaar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Ypes koopt het hoekhuis 'Enckhuysen' met loods en plaats, in de Sint Jansstraat. De O. benedenkamer en de 2 boven opkamers hebben in- en uitgang in die straat. Ten O. die straat, ten W. het panwerk van erven Haselaer, ten Z. de straat. verkoper is oud-burgemeester Paulus Wiltvang, voor 476 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat] daar Enckhuysen uithangt, op de hoek van dehoekhuis
 
koperWytse Pybes, enmr. schoenmakerGG 372:00:00
Sape Pietersleertouwer
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
huurderde weduwe van Meynert Ypes timmerman
naastligger ten oostenSt.Jansstraat
naastligger ten zuidenDe straat en diept
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Joannis
naastligger ten noordende erven van de kamers van Tijmen Hayema
verkoperHendrick Coenraads Ludinga, en
Jacobus Voorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes, mr. schoenmaker en leertouwer Sape Pieters, kopen een mooi hoekhuis met verscheidene vertrekken en camers, in de Sint Jansstraat, waar 'Enckhuysen' uithangt. Het huis wordt door meerdere huurders bewoond. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. het panwerk van Jan Joannes, ten Z. de straat en diept, ten N. de camers van erven Tymen Hayema. Gekocht van Hendrik Coenraads Ludinga en Jacobus Voorda.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de Admiraliteit


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Sint Jansstraat, op de hoek van de, daar waar Enkhuizen uithangthoekhuis
 
koperJohannes Jansen Cramer burgerpannebakkerCG 400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenSint Jansstraat
naastligger ten zuidenstraat en diept
naastligger ten westenhet panwerk van Johannes Jansen Cramer burgerpannebakker
naastligger ten noordenWillem Gerrits scheepstimmerman
verkoperWytse Piebes de huidekoperkoopman
verkoperOede Saepesleertouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Cramer pannebakker, koopt hoekhuis met verscheidene boven- en benedenvertrekken, hoek Sint Jansstr/Hofstr, waar 'Enkhuizen' uithangt. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. het panwerk van de koper, ten Z. de straat en diept, ten N. Willem Gerrits, scheepstimmerman. Gekocht van Wytse Piebes de huidecoper


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZpan- en estrikwerk, woonhuis en tuin
 
koper van 1/2vroedsman Stittert Jetses Bontekoe, gehuwd metGG 1100:00:00
Trijntie Claeses
koper van 1/2vroedsman Age Hogeboom, gehuwd met
Sijke Johannes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 14:00:00
naastligger ten oostenSint Jansstraat
naastligger ten oostenAnne Jans
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende cementmakerij van Antoni Vink
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPytter Scheltema, gehuwd met
Trijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Jetses Bontekoe, vroedsman x Trijntje Claeses, en Age Hogeboom, vroedsman x Sijke Johannes, kopen elk voor 1/2, een pan- en estrikwerk en cementmakerij (uitgebreide inventaris), nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de cementmakerij (gekocht door Antoni Vink) en burgemeester Doede Vosma, ten Z. die straat en diept, ten N. de Hofstraat. Het is een lange acte. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms, voor 1100 gg.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jansstraat


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ [niet vermeld]pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuin
 
koperPoppe J. Persijn koopmanCG 4600:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSaske J. Persijn, weduwe van
wijlen Seerp IJsbrandykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Persijn koopt pan- en estrikwerk, nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. Menno Vink, ten Z. de gracht, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Saske Persijn wv Seerp IJsbrandij. Lange acte.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 106r van jun 1808 , betreft pand H-028 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rozengracht 21


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZpan- en estrikwerk
 
koperDouwe Hansen, gehuwd metCG 2290:00:00
Antje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenHofstraat ged.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 21koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-034Rozengracht 21Keimpe Tjeerds Dijkstra... vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-034Rozengracht 21Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-034Rozengracht 21Bauke Walles Bergsma... B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen ... (alles)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 21koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 21koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4626Rozengracht 21 (H-035)Vereeniging Schouwburg


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1964 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 21, HarlingenRozengracht 21Ferwerda, J;Ubbens, C'1964
JF CU'
met daartussen een Aesculaap
Dhr. Ferwerda en zijn vrouw woonden hier in 1964, hij was internist.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 21J.P.R. (Johannes) Ferwerda
  terug