Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 17 4-091 4-084 H-026 H-029
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 17 4-091 4-084 H-027 H-029
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 17 4-091 4-084 H-028 H-029
Naastliggers vanRozengracht 17
ten oostenRozengracht 19
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 15


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSt. Jansstraat (de straat)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-091 Rozengracht 17huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerAte Rinses
gebruikerDirck Claessen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-091 Rozengracht 17panwerk
eigenaarJohannes Cramer
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-091 Rozengracht 17panwerk
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJohannes Cramer erven
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-091 Rozengracht 17huis
eigenaarAne Clasen
gebruikerAne Clasen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-091 Rozengracht 17Ane Claesen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-084 Rozengracht 17Hendrik MarcusCG 0:10:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Kaatje Pieters Tollingageb 1771 ... , ovl 4 nov 1813 HRL, huwt met Aike Intes Nijhof, ovl wijk H-026; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, ovl 1858


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 17Antie Sybesgeb 1760 Arum, ovl 27 jul 1813 HRL, huwt met Douwe Hanses van Dorpen, ovl wijk H-027, dv Sijbe Sjoerds en Antje Pieters; BS ovl 1813; huw 1835, ovl 1847


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Douwe Hansen van Dorpen... en Trijntje Douwes; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1821, ovl 1847, ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-028Rozengracht 17Hendrik Marcus de Vries... huw 1822, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1831, huw 1834, ovl 1852, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk H-028, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-026Rozengracht 17D H van Dorpen houtstek
H-027Rozengracht 17D H van Dorpen koopman
H-028Rozengracht 17Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
adressoortbedraggebruik
H-026Rozengracht 17koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1829 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 17 (noordgevel (achter)), HarlingenRozengracht 17 (noordgevel (achter))Loon, Justus Hendrik van'Justus Hendrik van
Loon, oud 4 Jaar heeft
op den 6 April 1829 de
Eerste Steen aan dit
Gebouw gelegd.'


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1735Rozengracht 17Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhoutschuur (168 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-027Rozengracht 17Bernardus van Loon, overleden op 24 juni 1836koopman Rozengracht H 27, man van Catharina-Elisabeth Bonraad (erft vruchtgebruik), vader van Johanna, Johanna-Wilhelmina-Christina, Bernardus, koopman en minderjarige Johan-Hendrik-Wilhelm en Justus-Hendrik Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 17Antony Kneuseoud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 17Catharina Elisabeth Bonraadhuwt met Bernardus van Loon, wonende te HRL; BS huw 1836; oud 52 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 17Johanna W.C. van Loonoud 28 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk H-027; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-027RozegragtCatharina E Bonraad52 jSchiedamv, protestant, weduwe, zeehandelaar
H-027RozegragtJohan H W van Loon19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtJulius H van Loon14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtAntony Kneuse34 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
H-027RozegragtJohanna W C van Loon28 jOud Beyerlandv, protestant, gehuwd
H-027RozegragtElisabeth Terpstra21 jVrouwen Parochiev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Elisabeth Anthony Overzee... dv Anthoon O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Elisabeth Nijhof... Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Harmen van ''t Vliet... Jan vV, en Gerritje A. Overzee; dopen Grote Kerk HRL 1799. BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Ruurd Lourens Tuininga... huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Tjerk Zwanenburg... zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 17Anna van der Vestgeb 23 mei 1808 ... , huwt met Lieuwe Rewiersma, (gk), N.H., A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 17Frans Sandersgeb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-028Rozengracht 17Meile van der Plaats... huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1735H-026 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonhoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3736Rozengracht 17 (H-029)fa. B. van Loon (en Zn.)


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Zn.


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozegr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Z.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozegr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z., in assurantien


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 17B. v. Loon & Zn.36houthandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Lid v. d. fa. B. v. Loon & Zn., in assurantien


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 17B. v. Loon & Zn.36houthandel


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 17 Krijn J. Meineszhouthandelaar
vorige grondslagf. 11100
huidige grondslagf. 15300


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houth.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 17R.O. v/d Veenhouthandelaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O. v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente898Insp. G. Spoelstra


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente-898Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente-898Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 17B. (Bouwe) de Vries
  terug