Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 12 4-183 4-186 H-067 H-074
Naastliggers vanRozengracht 12
ten oostenRozengracht 14
ten westenRozengracht 10
ten noordende Rozengracht


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12koolstek
eigenaarnot. Walrich
gebruikernot. Walrich
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12tuin
eigenaarde not. Walrich
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten oostenoverdekte steeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12hoff
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12huis en hoff
eigenaarvroedsman Jan Kuik
gebruikerburgemr. Hania
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Klein Verlaat, bij en bij 'thuis en een grote hof
 
koperLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwververGG 1285:00:00
Trijntje Dirks Siderius
huurderde heer van Alema c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper
naastligger ten westenBeert Brouwer
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Helena Cuik, weduwe van
wijlen burgemeester Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
Johannes Acamaapotheker


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolle Heins


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Kok


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Heins Kock


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolle Heyns


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-186 1/2Rozengracht 12Jan W DouwesCG 1:10:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jan Willem Douwes Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer... J. Oosterhof 1816; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1825; gebruiker van wijk H-067, sjouwer; medegebruikers Trijntje en Tetje Herema; eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); J. d. B., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Tetje Heremagebruiker van wijk H-067, samen met Trijntje Herema, andere medegebrui ker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Trijntje Hendriks Heremazie ook: Heermans; gebruiker van wijk H-067, samen met Tetje Herema, andere medegebruiker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-067Rozengracht 12J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer sjouwer


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-067Rozengracht 12Willem Tjardus Houtsma, overleden op 8 mei 18312 jr, zoon van Tjardus Houtsma, koopman Kleine Sluis H 67 en Doedtje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Jan, Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1889Rozengracht 12Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperhoutschuur (260 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt... ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1889H-067 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1889H-074 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4970Rozengracht 12 (H-074)Kornelis Posthumus


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Garage W. Molenaar543


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 12beeldbepalend pand6 van 10
  terug