Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rommelhaven 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-051 C-103 C-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-052 C-103 C-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-051 C-104 C-097
0000 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 6Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 97Hier is slagerij Weitenberg in het pand gevestigd.


Naastliggers vanRommelhaven 6
ten oostenRommelhaven 8
ten westenRommelhaven 4
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 6naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWouter Arents


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerMeyer Markus
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-048 Rommelhaven 6wed. Hessel Sytses, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0121v van 24 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Arents


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0280r van 11 mei 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWouter Arends


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: Groot Vallaat]1/3 huis en tuin
 
koperArent Wouters GG 191:00:00
huurder voorBroer Bouwes c.u.mr. kuiperCG 47:00:00
huurder achter en tuinWouter Gerbens van der Veen CG 23:00:00
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWaling Jans Faber
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groot Vallaat en straat]
Arent Wouters, administrator
Bauke Jansen, administratoren van de goederen vanwinkelier
verkoperWouter Gerbens van der Veen


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: Grote Sluis]huis en ijzersmederij
 
koper provisioneelPieter Minnes GG 938:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks
naastligger ten zuidenArent W. Baksma c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Grote Sluis]
Pieter Minnes, curator
Abraham Jansen Faber, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0069v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe wagenmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-051 Rommelhaven 6Lieuwe Douwes ervenCG 3:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Dirk Sipkes Sleeperzie ook: Dirk Sipkes; geb 17 dec 1809 HRL, ovl 16 mei 1812 HRL; wijk C-104, N.H., zv Sipke Sijbrens en Riemke Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Hendrikje Bruggengeb 1806 HRL, ovl 11 aug 1812 HRL; wijk C-104, dv Sipke Sijbrens Sleeper en Riemke Geerts (van Driesum); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Anth Bekkergebruiker van wijk C-103, gegagimenteerd, medegebruiker is Jan Roelofs van der Zee; eigenaar is Jan Zuiderma, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Anthoon Bakkergeb 1733 ... , ovl 26 nov 1814 HRL; wijk C-103; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Gerardus van Kempen... HRL, komt van HRL, laatste afk. 23 aug 1795, stadsassistent in 1812, gerechtsdienaar 1801-1810, ovl wijk C-103, kinderen: Geertje vK, geb ... , Grietje Gerardus vK, geb 1798 HRL, zv Willem vK, en Geertje Jans; huw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jan Roelofs van der Zee... Dijk en H. vd Laan, 1818; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1831, ovl 1832, ovl 1844; gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jan Tjerks Zuiderma... en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 28 feb 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk C-103; gebruiker Jan Roelofs vd Zee; medegebruiker Anth. Bakker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Hendrik Taekes Poort... eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-104; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Sipke Sybrens Sleeper... Kerk HRL 1799, 1806, 1808, 1809, BS ovl 1812, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1832, ovl 1847; gebruiker van wijk C-104, sjouwer; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-103Rommelhaven 6Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-103Rommelhaven 6Anthonie Bakker gegagimenteerd
C-104Rommelhaven 6Sipke S Sleeper sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 647Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurpakhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 648Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 649Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jacob Pronkgeb 1790 Ameland, ovl 25 jul 1845 HRL, werkman, ongehuwd, zv Nanning P, en Antje Foppes Vlieger; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Pieter Pronkgeb 1787 Ameland, ovl 3 feb 1847 HRL, huwt met Trijntje vd Weide, pakhuisknecht, zv Nanning P, en Antje Vlieger; BS ovl 1847; oud 32 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Trijntje van der Weidehuwt met Pieter Pronk; BS ovl 1847; oud 50 jaar, geb Krimpen aan den Lek en wonende te HRL. 1839, wijk C-103; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-104Rommelhaven 6Evertje van Dokkum, overleden op 22 juni 183950 jr, overleden Noordijs C 104, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 24) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-103Bij de Grote SluisPieter N Pronk32 jAmelandgezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
C-103Bij de Grote SluisTrijntie van der Weide50 jKrimpen aan de Lekgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-103Bij de Grote SluisNanning P Pronk25 jKrimpen aan de Lekgezin 1, m, protestant, ongehuwd, scheepstimmerknegt
C-103Bij de Grote SluisAntie P Pronk22 jKrimpen aan de Lekgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-103Bij de Grote SluisJacob N Pronk50 jAmelandgezin 1, m, protestant, ongehuwd, pakhuisknegt
C-103Bij de Grote SluisN.N...gezin 2, v, protestant, weduwe
C-104Bij de Grote SluisHendrik Poort54 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
C-104Bij de Grote SluisWybe Poort18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-103Rommelhaven 6Pieter Pronk, overleden op 3 februari 184760 jr, geboren Ameland 30/4/1780, overleden Rommelhaven C 103, pakhuisknecht, gehuwd, vader van Nanning, scheepstimmerman Almenum en wijlen Antje Pieters Pronk (vrouw van Klaas Jacobs de Vries, schipper, moeder van minderjarige Trijntje Klazes de Vries). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Coenraad Meeth... huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Hielkje Pieters Joris... dv Pieter Joris en Atje Anskes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 647C-103 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwagenhuis
Sectie A nr. 648C-107 (Sint Jacobstraat)Engele Pieters de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 648C-130 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwagenhuis
Sectie A nr. 649C-104 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540C-097 (Rommelhaven)Sijbrand Hingstwoonhuis
Sectie A nr. 3540C-097 (Rommelhaven)Sijbrand Hingstkoetshuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blok Jzn.slagerij, rund- en kalfsvleesch


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6R. WijnaldaAmsterdamsche Vleeschhouwerijslagerij, vleeschhouwerij en varkens-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540Rommelhaven 6 (C-097)Laas Wijnalda (Kzn.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 6R.N. Wijnaldajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 6H. de Witsigarenmaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6W.R. van der Meerslagerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij, rund- en vetgemest blank kalfsvleesch


1936 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 6Oud Harlingen Magazine 1998mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluisv. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant.791


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisJac. v. Nimwegen791Petroleumh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij
  terug