Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rommelhaven 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 4 7-054 7-053 C-105 C-098
0000 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 4Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 97[?] de smederij van Van Nimwegen.


Naastliggers vanRommelhaven 4
ten oostenRommelhaven 6
ten zuidenSint Jacobstraat 3
ten westenRommelhaven 2
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 4naamloze steeg ten oosten
Rommelhaven 4naamloze steeg ten westen


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 341r van 4 apr 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 4Beern Hendricks, smid x Trijn Pieters kopen 14 st grondpacht, waarvan (b) 6 st uit een huis en de grond daaraan, naast perceel (a), behorende aan het kindskind van Stijn wv Ruierd Jans. Gekocht van Richt Uulckes wv Feycke Sipkes, voor (a+b) 10 gg 10 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 4huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpachtCG 14:06:00
aanslag grondpachtCG 03:11:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 4huis
eigenaarRippert Andries
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpachtCG 14:06:00
aanslag grondpachtCG 03:11:08
aansl. grondp. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 4huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 4huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerArjen Gerryts (voor 60 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 110:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-054 Rommelhaven 4Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
7-054 Rommelhaven 4Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0121v van 24 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koperTjerk Jans, gehuwd metsteenvoerderGG 450:00:00
Akke Pytters
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Taede Steensma, gehuwd metmr. ijzersmid
Ybeltje Abbes


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWaling Jans Faber


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-053 Rommelhaven 4Ype SymonsCG 0:10:00


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 van 30 aug 1811
adressoortbedraggebruik
C-105Rommelhaven 4huurcontractfl. 178huis en smederij C-105 voor 3 jaar
 
verhuurderGatske Yges Visser (gehuwd met Gerke Hendriks Tysema)
verhuurderAaltje Yges Visser (gehuwd met Hendrik Grimijzer)
verhuurderAntje Yges Visser
verhuurderLammert Albada (q.q., tevens als voogd over Fokje Yges Visser)
toeziend voogdKlaas Dirks Molenaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Jacob Tjeerds Spanjer... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-105Rommelhaven 4Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 646Rommelhaven 4Jacob Tjeerds SpanjerHarlingengrofsmidhuis en erf (114 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 646 Sijbren g van SmeedenHarlingende gevel veel vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Sybren Goris van Smeden... bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, hoef- en grofsmid. wijk C-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Teetske Walles Visser... 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-105 S G van Smeden stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-105Bij de Grote SluisSyberen van Smeden [Smeeden]41 jFranekerm, protestant, gehuwd, hoef en grofsmid
C-105Bij de Grote SluisTeetske W Visser36 jHerenveenv, protestant, gehuwd
C-105Bij de Grote SluisGoris van Smeden [Smeeden]7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisWalle van Smeden [Smeeden]3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisJetske van Smeden [Smeeden]12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisAntie van Smeden [Smeeden]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisWipkje van Smeden [Smeeden]5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisCatrina van Smeden [Smeeden]2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Antje Sybrens van Smeden, overleden op 29 juli 184010 jr, overleden Grote Sluis C 105, dochter van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, zuster van minderjarige Jetske, Goris, Wipkje, Catharina en Walle Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Walle Sybrens van Smeden, overleden op 6 december 18401 jr, overleden Noordijs C 105, zoon van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, broer van minderjarige Jetske, Gores, Wypkje en reeds 29/12/1840 overleden Catharina Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Catharina Sybrens van Smeden, overleden op 29 december 18404 jr, overleden Noordijs C 105, dochter van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, broer van minderjarige Jetske, Gores en Wypkje Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Wiebe Obbes Wybenga, overleden op 15 januari 184754 jr, geboren Witmarsum 24/2/1792, man van Hiltje Damen, wagenmakersche (Grote Sluis C 105), vader van minderjarige Margaretha, Rein en Pieter Wiebes Wybenga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646C-105 (bij de Grote Sluis)Goris Sijbren van Smedenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646C-098 (Rommelhaven)Wed. en erven Goris S. van Smedenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646Rommelhaven 4 (C-098)Goris Plantinga


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 4wed G. Plantinga geb. v/d Walsmid
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 4S. v/d Laanwerkman
Rommelhaven 4J. van Nimwegensmid


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 4, HarlingenRommelhaven 4J. van Nimwegenelectrische smederij, haarden, kachels


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 4J. v. Nimwegen680Smederij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. v. Nimwegen680Smederij


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 4, HarlingenRommelhaven 4J. van Nimwegenelectrische en autogenische lasch- en snij-inrichting


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 4J. (Johannes) van Nimwegen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 4beeldbepalend pand8 van 10
  terug