Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 26 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rommelhaven 26,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 26 7-041 7-040 C-087a C-082
Naastliggers vanRommelhaven 26
ten oostenRommelhaven 26b
ten zuidenNoordijs 6
ten westenRommelhaven 24
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 26naamloze steeg ten oosten


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 35r van 9 jun 1637 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rommelhaven 26Claes Ariens, bakker c.u. koopt een huis op de noorderhoek van de Oosterwal. Ten O. de straat, ten Z. Geertie brouwer, ten W. Bente Jelles, ten N. de straat. Gekocht van erven Melis Sybes voor 1243 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaar 1/3 Sytse Claessen
eigenaar 1/3 Tiaerd Fockes in qlt.
eigenaar 1/3 Pieter Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIdske Gatses


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaarClaes Sytses erven
gebruikerSytse Claessen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaarSytse Clasen
gebruikerSytse Clasen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper koopman


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: bij de Juffersbrug]huis
 
kopervroedsman Sicke Reyns Menalda, gehuwd metGG 583:00:00
Grietje Clases Wijnsma
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:17:06
huurderJan Jansen c.u.damastwever
naastligger ten oostenhuis genaamd Spitsbergen
naastligger ten zuidenGerlof Ymes c.s.
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper koopman
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en diept]
verkoperFoppe Jansmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Reins Menalda, mede-vroedschap x Grietje Clases Wijnsma koopt huis naast 'Spitsbergen' bij de Juffersbrug. Ten O. 'Spitsbergen', ten W. Jan Annes Huidekoper en een steeg, waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Gerlof Ymes, ten N. de straat en het diept. (met indeling van het huis). Gekocht van Foppe Jans, mr. schoenmaker, voor 583 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-041 Rommelhaven 26huis
eigenaarJan Huiydekoper
gebruikerJan Huiydekoper
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten westensteeg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat:naast het huis genaamd Spitsbergen bij de Juffersbrugge]huis
 
kopermajoor Simon de Haas, gehuwd metGG 500:07:00
Beatrix Agema
huurderJan Jansen van Ripperts mr. glasmaker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:17:06
naastligger ten oostenMeile Ruirds mr. bakker
naastligger ten zuidenGerlof Yemes c.s.
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven
verkoperoud burgemeester Sicco Reins Menalda, gehuwd met
Grytie Clases Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon de Haas, majoor x Beatrix? Agema? koopt een huis naast het huis 'Spitsbergen', omtrent de Juffersbrug, bewoond als huurder door mr. glazenmaker Jan Jansen van Ripperts. Ten O. mr. bakker Meile Ruurds, ten W. Jan Annes Huidekoper en een steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Sicco Reins Menalda, oud-burgemeester x Grietie Clases Winsma, voor 500 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Huidekoper


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: Grote Sluis]groot huis
 
koperBente van der Ley koopmanCG 425:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:17:06
huurder benedende weduwe van Sjerk Geitjebaan CG 35:00:00
huurder zolderde erven van Haytse Pabes CG 9:00:00
naastligger ten oostenhet huis Spitsbergen
naastligger ten zuidenSybrand Feitama
naastligger ten westende weduwe van Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
Evert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
Ekko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
Uilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Ringers, weduwe van
wijlen Goovert de Haas, als voogdes van haar minderjarig kindprocureur fiscaal van Franekeradeel
Beatrix de Haas, erfgename van haar vader en van
Anna de Haas, ongehuwde jonge dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente v.d. Ley koopt een groot huis zz. Grote Sluis. Ten O. het huis 'Spitsbergen', ten W. wd. Huidekoper, ten Z. Sybrand Feitama, ten N. de straat. Er is een steeg ten W. met vrije in- en uitgang. Gekocht van de vele erven Govert de Haas en zijn vrouw Lydia Rengers.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Huidekoper


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: Grote Sluis]jeneverstokerij
 
koper van 1/3vroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd metGG 840:00:00
Bontje Uilkes Nollides
koper van 1/3Andries van Ziegen, gehuwd met
Jetske Hilles Portier
koper van 1/3Jacob Sybrens Brouwer, gehuwd met
Sjouwkje Johannes Westerwijk
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:17:06
naastligger ten oostende weduwe van A. Reinalda
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJarig Annes van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides, Andries van Ziegen x Jetske Hilles Portier en Jacob Sybrens Brouwer x Sjouwkjen Johannes Westerwijk, kopen een uitmuntende jeneverstokerij met ten W. een steeg. Ten O. wd. Reinalda, ten W. en Z. P. Huidekoper, ten N. het Vallaat. Gekocht van Jarig Annes v.d. Ley.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-040 Rommelhaven 26P HuidekoperCG 6:10:00dubbeld huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-087Rommelhaven 26Casparus de Vos... HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); kind: Adriaan Gerard Casparus de Vos, geb 30 mei ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-087Rommelhaven 26Pieter Huidecoper... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-087Rommelhaven 26P Huidecoper C de Vos postcantoor


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 21 jul 1831
adressoortbedraggebruik
C-087Rommelhaven 26koopaktefl. 6500dubbel huis C-088 met stalling en wagenschuur C-087
 
verkoperTarquinius Terpstra Noyon
verkoperBaudina Stinstra
koperSipke van Slooten (gehuwd met Hendrika Blomberg)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 691Rommelhaven 26Tarquinius Terpstra NoyonHarlingenmed. doctorstal en erf (95 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 691C-087 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2693C-082 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4792Rommelhaven 26 (C-082)Leon Louis van Gelder


1908 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 26 (in particulier bezit), HarlingenRommelhaven 26 (in particulier bezit)Gelder, Alexander van;Gelder, Louis vanDe eerste steen
gelegd door
ALEXANDER VAN GELDER
oud 4 jaar,
op den 46ste verjaardag
van zijn vader
LOUIS VAN GELDER,
4 Augustus 1908'


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26Louis v. Gelder45Veehandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26N.W. Duinker48Scheepsexpert, Grooth. in Steenkolen


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26bVlasakker & Hueze177Manufacturenhandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 26mr. Antonis W. baro Sloetgriffier kantonger.
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26bVlasakker & Hueze177Manufacturenhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 26bVlasakker & Huese177Manufact.h.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 26bVlasakker & Huese177Manufact.h.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 26P.H.Moormantimmerman
Rommelhaven 26bJ. de Vriesmanufacturier


1945 - kentekenadresnaam
B-28933
Rommelhaven 26bMarinus van Houwelingen


1949 - kentekenadresnaam
B-36349
Rommelhaven 26bBonne van der Meulen


1949 - kentekenadresnaam
B-36349
Rommelhaven 26bHerre Zondervan


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 26J. (Jan) Lok


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 26rijksmonument 20633
  terug