Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rommelhaven 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 22 7-042 7-042 C-093 C-088


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: concordia et constantia
Kwartier/wijk C-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRommelhaven 22
ten oostenRommelhaven 24
ten westenRommelhaven 20
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 22Schoolsteeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Hajes
gebruikerJonas Beerns (voor 10 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerHarmen Sioerds (voor 18 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Claessen


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Haies
gebruikerJonas Beerns (voor 10 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerHarmen Sioerds (voor 18 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:00
aansl. huurw. voldaan29-5-1720
opmerking1720 den 29 mey van harmen sioerds hier op ontfang 3-12-0
opmerkingden selven dytto wegen jonas beerns 2-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Hayes
gebruikerHarmen Sjoerds cum soc.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarTabe Jansen
gebruikerTabe Jansen c.s.
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-042 Rommelhaven 22wed. Tabe Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309r van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes van Breemen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-039 Rommelhaven 22Hendrik van Beemen, 32 jaar, gehuwd
7-039 Rommelhaven 22Age van Beemen, 21 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-042 Rommelhaven 22Johannes van Beemen ervenCG 2:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Johanna Barbara Koen... huwt met Hendrik van Beemen op 13 dec 1801 HRL, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken, ovl wijk C-093, kastenmaker 1812, dv Martinus K, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Age Johannes van Beemen... vd bruid. 1811; BS huw 1811, ovl 1833; zv Johannes vB, en Hinke Ages; BS ovl 1833; gebruiker van wijk C-093, koffijschenker; eigenaar is erven H. van Beemen, 1814. (GAH204); geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22H. van Beemenovl voor 1815; erven H. vB. eigenaar van wijk C-093; gebruiker is Age van Beemen, koffijschenker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-095, pakhuis self, 1814. (GAH204); meubelmaker f. 1808


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-093Rommelhaven 22H van Beemen ervenAge van Beemen koffyschenker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 672Rommelhaven 22Lambertus RimkemaHarlingensocieteithouderhuis (354 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Lambertus Rimkes Rimkema... ovl 1854, ovl 1860, VT1839; oud 58 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, societeitshouder, wijk C-093; VT1839; L.R. eigenaar van perceel nr. 672 te HRL, soci?teitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Margje Rimkemaoud 63 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Margjen Rimkema... en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1840, ovl 1844; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Sjoukje Lykles Venema... bev.reg. HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-093Bij de Grote SluisLambertus Rimkema58 jOldemarktm, protestant, gehuwd, societeithouder
C-093Bij de Grote SluisSjoukje Venema56 jHerenwalv, protestant, gehuwd
C-093Bij de Grote SluisMargje Rimkema36 jSneekv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisAaltje Rimkema26 jBolswardv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisAukje Rimkema22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisMargje Rimkema63 jOldemarktv, protestant, weduwe
C-093Bij de Grote SluisAaltie Homans24 jOldemarktv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisBeatrix Spaanderman11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisSjoukje Rimkema [Remkema]7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 672C-096 Abraham ???van voren iets veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Jan Karels Timmer... en Geertje Wiegers dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2637C-093 (Rommelhaven)Gerrit Pierikwoonhuis
Sectie A nr. 2637C-095 (steeg Rommelhaven)Gerrit Pierikkolfbaan


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2637C-088 (Rommelhaven)Wijtze F. Schilsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2637Rommelhaven 22 (C-088)A. Schilsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 22 Petrus Vogelaarconcierge
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 22R.Posthumametselaar


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 22N.C. (Nicolaas) Outhuijse


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 22, HarlingenRommelhaven 22Fam. J. OuthuijseLichtboei, dezalen, bar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 22rijksmonument 20631
  terug