Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rommelhaven 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 20 7-043 7-043 C-094 C-089
Naastliggers vanRommelhaven 20
ten oostenRommelhaven 22
ten westenRommelhaven 18
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 20Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten westen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Sioerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarDirk Sipkes
gebruikerDirk Sipkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Dirk Sipkes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Jilderen Goverts
gebruiker
opmerkingledig


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhovinge wijlen Arjen Robijns


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Govert Jylderens
gebruikerwed. Govert Jylderens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-043 Rommelhaven 20Jacob Folkerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 09:00:00


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0006r van 27 nov 1763 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0127r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Rients Michiels


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309r van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: ten zuiden van de Grote Sluis]huis
 
koper provisioneelN. N. GG 526:00:00
huurderJan van der Werff CG 60:00:00
naastligger ten oostenJohannes van Breemen
naastligger ten zuidende weduwe van Philip Gauda
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groot Verlaat]
commissaris bij de zitdagende heer Jan Tamboeser
verkoperLolkjen Jacobs, weduwe van
wijlen Rienk Michgiels Roorda, en als voogdes over hun dochter
Marijke Michiels Roorda


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0062r van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ in een steeg [staat: dicht bij de Grote Sluis]woning
 
koper van 1/2Claas Simons GG 12:00:00
koper van 1/2Reinder de Groot briefbesteller
naastligger ten oostenJohannes van Beemen mr. pruikmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Scheltens
Johannes Alberts, gelastigde van schipper op Franeker (trekveer-)
verkoperde weduwe van Philip Gauda


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-040 Rommelhaven 20Jan Scheltes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0035v van 15 apr 1804 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0059v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterGrote Sluis, wijk C-095 in een steeg bij dewoning
 
koperHendrik van Beemen mr. schrijnwerkerCG 150:00:00
huurderLinse Johannes c.u.CG 20:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Scheltes
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker
verkoperKornelis Lautenbach, executeurs van het testament vanmr. schoenmaker
Klaas Symons, en tevens administrator over erfdeel van zoonoud schipper (wijd-)
Symon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik van Beemen, mr. schrijnwerker, koopt een woning C-095, nu gebruikt door Linse Johannes c.u., nabij de grote sluis in een steeg, naast het huis en erf van Jan Scheltes. Geen grondpacht. Ten O. en Z. wd. Jan Claasen, ten W. de steeg, ten N. Jan Scheltes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-043 Rommelhaven 20Jan ScheltesCG 2:10:00huis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Wietske Herkes... geb 25 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Berendt Hendriks van Beemen... dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1858; wed. B. vB. gebruiker van wijk C-094, vroedvrouw, medegebruiker Hendrik van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Hendrik Beerends van Beemen... 1847, zv Berend vB., en Hendrikje Beidschat; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1847; gebruiker van wijk C-094, schoenmaker; medegebruiker is Berend van Bee men wed., vroedvrouw; eigenaar is Jan S. van der mei erven, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Jan Scheltes van der Mey... in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-094Rommelhaven 20Jan S van der Mey ervenBerend van Beemen wedvroedvrouw
C-094Rommelhaven 20Hendrik van Beemen schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 671Rommelhaven 20Jacob Pieters MetzelaarHarlingensluiswagterhuis (138 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Elisabeth Riedhoutoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-094; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-094Bij de Grote SluisDirk Jager24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
C-094Bij de Grote SluisElisabeth Riedhout30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-094Rommelhaven 20Jelte Jans van der Brug, overleden op 23 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 30 jr (geboren 27/9/1815), blikslager, overleden Rommelhaven C 94, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Geertje Wiegers... Jans Timmer op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk C-094; Karel Jans en G.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 671C-094 (Rommelhaven)Daniel S. Hollengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 671C-089 (Rommelhaven)Foeke Foekenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 671Rommelhaven 20 (C-089)Foeke Foekens (en Cons.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 20P.Moormankantoorbediende


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisM.Z.H. de Jong Meyer908


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Sluis 20A. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisA. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisM.Z.H. de Jong Meyer908


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisA. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 20A. (Albertus) Brijder


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 20rijksmonument 20630
  terug