Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rinnertspijp 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rinnertspijp 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Rinnertspijp 1 7-115 7-120 C-171 C-164
    Rinnertspijp 1 7-116 7-120 C-171 C-164
Naastliggers vanRinnertspijp 1
ten westende Rinnertspijp


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0093v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ achter het huis uit de vorige aktedeftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaar
 
koperCornelis Reyers c.u.GG 350:00:00
naastligger ten oostenDirk Huiges metselaar
naastligger ten zuidenhet huis uit de vorige akte
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperBaucke Fockes Agricola c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Cornelis Reyers, een deftig gorthuis etc. op de Rinnertspijp, achter het huis nz. Voorstraat uit acte 244 blz. 0092v. Ten O. Dirk Huigens, metselaar en de openbare straat, ten Z. dat voornoemde huis, ten N. de oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Gekocht van Baucke Fockes Agricola in qlt., voor 350 gg. Zie ook bij Noorderhaven 36.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0185r van 19 nov 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZgorthuis met 3 fraaie graanzolders
 
koperEelke Douwes, gehuwd metbutterkoperGG 388:00:00
Pyttie Jochums
naastligger ten oostenDirk Huigens
naastligger ten zuidenEnog van Ripperts koopman
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperNeeltje Willems
Hendrik Harmensmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Douwes, butterkoper x Pyttie Jochums koopt een gorthuis c.a. met 3 graanzolders, op de Rinnertspijp. Ten O. Dirk Huigens, ten W. de straat, ten Z. Enog van Ripperts, ten N. oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Zie voorwaarden. Gekocht van Neeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, voor 388 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
 
7-116 Rinnertspijp 1gorterie
eigenaarEelcke Douwes
gebruikerEelcke Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
 
7-116 Rinnertspijp 1gorterie
eigenaarEelke Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:00
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerTidde Rodius
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
7-116 Rinnertspijp 1gorterij
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerRintie Clases
huurwaardeCG 64:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:13:06
 
7-116 Rinnertspijp 1gorterij
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-116 Rinnertspijp 1Ype Willems, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Vismarkt, achter het huis van de kopers in een steeg bij dekamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsje
 
kopermajoor Age de Haes burger c.u.executeurCG 210:00:00
huurderJogchum hoedenmaker
naastligger ten oostenWopke Doedes
naastligger ten zuidende weduwe van Roelof turfopzichter
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenAge de Haes c.u.
verkoperMarijke Hugens, weduwe van
wijlen Roelof, als erfgenaam van haar broerturfopzichter
Dirk Hugens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor c.u. kopen een oude kamer met ledige plaats daar achter, als Bokkinghang gebruikt, in een steeg bij de Vismarkt achter kopers huis, nu bewoond door hoedenmaker Jogchum. Ten O. Wopke Doedes, ten Z. de verkoper, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de kopers. Gekocht van Marijke Hugens wv turfopzichter Roelof, als erfgenaam ad vitens van haar wijlen broeder Dirk Hugens, voor 210 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0100v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenA. Mocama


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0106r van 8 jul 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZhuis
 
kopervroedsman Augustinus Mokkema GG 80:00:00
huurderJohannes Kams c.u.CG 25:00:00
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.
naastligger ten zuidenS. Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenClaas Pieters
verkoperburgemeester Sybout Hoornstra
verkoperMichiel Nauta, administratoren van en curatoren overvaandrig
Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma, broer vanpredikantExmorra en Allingawier
Sydske Jelgersma, erfgenamen van vader
wijlen Bernardus Jelgersma
verkoperburgemeester Barend van der Meulen
verkoperMatthijs van Idsingaoud secretaris
verkoperMinne Blok, curatoren overkoopman
Adriaantje Abitsch, weduwe van
wijlen Bernardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mokkema, mede vroedschap, koopt huis op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Verhuurd aan Johannes Kams voor 25 cg. Ten O. Lieuwe Douwes c.u., ten Z. S. Wildschut, ten W. de Rinnertspijp, ten N. Claas Pieters. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 80 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-120 Rinnertspijp 1Johanna M van SteenwijkCG 5:10:00


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 28 okt 1810
adressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1koopaktefl. 457huis C-026 en pakhuis C-171
 
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
koperJacob van der Straten (gehuwd met Margaretha Fontein)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 78v van 18 nov 1810 , betreft pand C-171 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rinnertspijp 1Jacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (b) pakhuis ten N., wijk C-171. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp wijk C-026 en C-171huis en pakhuis
 
koperJacob van der Straaten, gehuwd metcolonel ter zeeCG 4571:00:00
Margaretha Fontein
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (a) fraai huis, op de Rinnertspijp, wijk C-026. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Jacob Adriaan van der Straten... derde klas, zv Pieter vS, en Carolina elisabeth Assendelft; BS ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk C-171, pakhuis, 1814. (GAH204); Satudag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-171Rinnertspijp 1J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 536Rinnertspijp 1Jacob SmithHarlingenschreinwerkerpakhuis of bergplaats (48 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-171Rinnertspijp 1Anna Helena Grote, overleden op 19 september 1835Voorstraat C 26/171, moeder van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster, Aaltje, idem en minderjarige Sara Smidt (voogd is broer Jan). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Sybe Eeltjes Zeilmaker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536C-171 (Noorderhaven )Hendrik Reinier Snijderpakhuis


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 259, 275 en 281 van 23 okt 1878
adressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 1277pakhuis C-171
 
verkoper Philippus Reinier Snijder (voor zich en q.q.)
koperYme Ottos Faber


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
C-171Rinnertspijp 1Eene hechte en sterke, voor Heerenhuis in te richten bijzonder geschikte huizinge, voorzien van verscheidene Vertrekken, staande op zeer gunistigen st aan de Zuidzijde der Noorderhaven, in gebruik bij W., Zwanenburg e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1879..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536C-164 (Rinnertspijp)IJme O. Faberwerkplaats


1895 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 1Hein Buisman StichtingBouwjaar 1895


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4163Rinnertspijp 1 (C-164)Jurjen Eskes


1985 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985
  terug