Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rapenburg 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 4 4-067 4-064 H-039 H-053
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 4 4-067 4-064 H-289 H-308
Naastliggers vanRapenburg 4
ten oostenRapenburg 6
ten westenRapenburg 2
ten noordenhet Rapenburg


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rapenburg 4Evert Ruuirds koopt een ledige plaets in de Hollandsche Tuin, met het nr. 5. Gekocht van Hendricus Caesarius, gesterkt met zijn vader, voor 90 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 157r van nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rapenburg 4Pytter Fransen de Boer koopt een hof met 3 camers aanelkaar, achter de kerk, op de Hollandsche Tuin in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. Ipe Meinerts, ten W.?, ten Z. Hans Lamberts, ten N. het Molen(aars)pad. Gekocht van Evert Ruurds, voor 1100 gg. en 1 zilveren ducaton.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 157v van nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Rapenburg 4Atse Gerryts c.u. koopt een ledige plaets omtrent de Kerkpoort op de Hollandsche Tuin. Ten O. de stadsvesten, ten Z. de verkoper Ipe Meinerts c.u., voor 180 gg. en 1 zilveren ducaton. De kopers moeten de ledige plaets bebouwen voor 1 mei a.s..


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 4
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 4
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 4
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 4huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-066 Rapenburg 4Pieter Alberts, 79 jaar, gehuwd(leeftijd en getrouwd met dezelfde pen doorgehaald)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064 Rapenburg 4Pieter GeertCG 0:15:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Pieter Geerts Ludinga... in 1819; BS ovl 1819; 1840 overlijdens, ovl 1850, ovl 1865, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk H-039, wolkammersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-039Rapenburg 4Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 5 sep 1827
adressoortbedraggebruik
H-039Rapenburg 4koopaktefl. 90huis H-039
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
koperEeltje Hanses Rispens
cessionarisHarmanus Omans


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1812Rapenburg 4Bernardus Heins DrostHarlingenwinkelierhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Akke Jans Roodtje... BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Albert van der Ploeggeb 1810 HRL, ovl 11 okt 1840 HRL, gepensioneerd militair, ongehuwd, zv Teye Alberts vdP, en Elisabeth Smal; BS ovl 1840; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Hendrik Harmens Weghuis... van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Hinke Gerrits Kleihuisgeb 1765 HRL, ovl 2 aug 1840 HRL, ongehuwd, dv Griet Gerrits K; BS ovl 1840; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Jarig Jans Dijkstra... huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Johanna Willems Meyergeb 1764 Franeker, ovl 27 jan 1841 HRL, 1e huwt met Johannes Halmans, 2e huwt met Johannes Balberg, dv Willem M, en Barbora Heerts; BS ovl 1841; oud 78 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Marijke Burggraafoud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Marijke Wiersmaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Rinkje Hastraoud 48 jaar, geb Jensum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Severinus Weghuis... HRL; oud 62 jaar, (vnm: Suffridus), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Woltherus Beerendsen, overleden op 1 juli 183914 jr, overleden Rapenburg H 39. (CzOG nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-039Suffridus Weghuis62 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, binnenvader rooms armhuis
H-039Janke Johannes van der Velde71 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd, binnenmoeder rooms armhuis
H-039Jarig Dijkstra71 jMakkumm, rooms katholiek, weduwnaar
H-039Johanna Meyer78 jFranekerv, rooms katholiek, weduwe
H-039Henke Kleihuis74 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Marijke Burggraaf57 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
H-039Rinkje Hastra48 jJensumv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Akke Rootje31 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Marijke Wiersma47 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Albert van der Ploeg32 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Hendrik Weghuis60 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
H-039Klaas de Vries27 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Andries Bandsma19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Jacobus Kerkhoven17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Harmanus Klompe22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Pieter Kok17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Harmanus Kok16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Johannes Bandsma11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Bernardus Beerendsen8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Grada Beerendsen6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Klaas Everts de Vries, overleden op 4 januari 184023 jr, overleden Rapenburg H 39, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Johannes Fok, overleden op 5 februari 184078 jr, overleden Rapenburg H 39, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Hendrik Benning, overleden op 26 juli 184064 jr, geboren Solsbergen, overleden Rapenburg H 39, weduwnaar, vader van Fredrik, kleermaker, Ida (vrouw van Jacobus Cornelius Rooswinkel, letterzetter/boekdrukkersknecht) en Pieter Hendriks Benning, schoenmakersbaas (hebben boedel gerepudieerd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Hinke Gerrits Kleihuis, overleden op 2 augustus 184075 jr, overleden armenhuis H 39, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Aaltje Antoons Knipper, overleden op 21 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 57 jr, overleden Rapenburg H 39, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-039Rapenburg 4Geeske Martens Osinga, overleden op 2 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 63 jr, geboren Sneek 23/6/1785, overleden Achter de Kerk H 39, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Janke Johannes van der Velde... 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1812H-040 (Rapenburg)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1812H-052 (Rapenburg)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 4 (H-053)R.C. Armvoogdij


1915 - schoolgeldadresnaam
Rapenburg 4Jan Spoelstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 4 Jan Spoelstratimmerknecht
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 4J.Spoelstratimmerman


1946 - kentekenadresnaam
B-29505
Rapenburg 4Leonardus A. Spoelstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Rapenburg 4H.J. (Hendrikus) Schakenbos
  terug