Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rapenburg 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rapenburg 1 3-114 3-136 G-ong G-ong
Naastliggers vanRapenburg 1
ten oostenRapenburg 3
ten zuidenhet Rapenburg


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacob Hendrix
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJacobus Hendrix
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1camer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerCornelis Fransen
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerSape Teunis
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:06


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburghuis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmermanGG 167:00:00
Antje Gerryts
huurderJan Beerns c.u.CG 26:00:00
naastligger ten oostenRuth Tjerks
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenRimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichterWorkum
Geertje Martens, aanbestorven vanWorkum
bejaarde vrijster Attie Ruirds Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt tevens, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, een huis in de STRAAT Rapenburg, aan en achter het vorig gekochte huis. Het is een kamer met weefwinkel en zolder, bewoond door Jan Beerns. Ten O. Roelof? Tjerks, ten W. de koper met een mandelige gevel, ten Z. de straat, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van de zelfden als voren, voor 167 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-136 Rapenburg 1Tjeerd RoelofsCG 1:00:00


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1797Rapenburg 1Sipke Gerrits SpoelstraHarlingenwinkelierhuis (35 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797G-280 (Rapenburg)Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797G-295 (Kerkpoortstraat)Willem Tjerks Bekiusbakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg 1 (G-ong)Tjerk Bekius
  terug