Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Raamstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Raamstraat 1 4-046 4-047 F-062 F-058
Naastliggers vanRaamstraat 1
ten zuidenRaamstraat 3
ten westende Raamstraat


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 20r van 4 feb 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Raamstraat 1Tiebbe Jansen x Bauck Lieuwes voor 1/2, en Dirck Claessen x Jetske Gerbens voor 1/2, kopen een ledige plaets, oz. Raamstraat, strekkende van die straat oostwaarts tot aan de schuur, 37, 5 voet lang en 20, 5 voet breed, maar NIET de andere halve schuur die ook strekt vanaf de Raamstraat tot aan de Perksteeg. Gekocht van Trijntie Pyters wv Jelle Annes, voor 1/2 en Mintie Ipes wv Symen Symens Grettinga, voor 1/2, voor 300 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Zuiderhaven in Jacob Tobessteeglege plaats of schoenmakersperk
 
kopergezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher c.u.CG 300:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
toehaakeen halve ducaton voor de zoon van de verkoper
naastligger ten oostenJacob Tobessteeg
naastligger ten zuidenmede gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westenmede gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten noordenTymen Pieters commissaris
verkoperDirk Jacobs c.u.schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Fransen Visscher, gezworen gemeensman, koopt een ledige plaets of schoenmakersperk nz. Zuiderhaven, in de Jacob Tobessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. de koper, ten N. de commissaris Tymen Pieters. Gekocht van schoenmaker Dirk Jacobs, voor 300 CG en een 1/2 gouden ducaton voor zijn zoon tot een geschenk.


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Jurrien Groenwoldt kapitein


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendriekien Isack Groenewolt c.u.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerBouwe Willems
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerBuwe Willems
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerFreerk Jans
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkoper Antje Scheltes
naastligger ten noordende verkoper Pieter Scheltema


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0103v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZhuis
 
koperGosse Jansen, gehuwd metschipper (smak-)CG 650:00:00
Pietje Harmans
naastligger ten oostenJacob van der Ley koopman
naastligger ten zuidenJacob van der Ley koopman
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende erven van Sybren Harmens
naastligger ten oostende erven van Sybren Harmens
verkoper van 1/2Pyter Scheltemabode
verkoper van 1/2Antie Scheltema, gehuwd met
H. Siccamamr. tinnegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Jansen, smackschipper x Pietje Harmens, koopt huis oz. Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob v.d. Ley, ten W. de straat, ten N. en O. erven Sybren Harmens. Gekocht van bode Pyter Scheltema voor 1/2 en Antie Scheltema x mr. tinnegieter Hermanus Siccama voor 1/2, voor 650 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarSybren Harmens
gebruikerSybren Harmens
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Gosse Jansen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-046 Raamstraat 1Paulus Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Gosse Jansen


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Rutgers


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Rutgers


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Rutgers


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Akkringa


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0161r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZhuis
 
koperRuurd Ackringa GG 385:00:00
naastligger ten oostenLambergen
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende erven van Jan Paulus
verkoperTettje Piers Acringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Ackringa koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. de heer Lambergen, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. die straat, ten N. erven Jan Paulus [Lansenberg]. Gekocht van Tettje Piers Ackringa voor 385 gg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarRuurd Akkringa
gebruikerRuurd Akkringa
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:09:00


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerDirk Cornelis (voor 25 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerCornelis Dirks (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:05:06


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0163v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraathuis
 
koperHendrik Gerrits, gehuwd metblauwververGG 125:00:00
Rinske Claasen Voordewind
bewonersArent Steffens c.u.
naastligger ten oostenP. Tetrode
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHarman R. Binksma
verkoperJiskjen Jans, weduwe van
wijlen Heere Meyles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Gerryts, blauwverver x Rinske Claasen Voordewint kopen een huis in de Raamstraat, nu bewoond door Arent Steffens c.u. Ten O. P. Tetrode, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. de Raamstraat, ten N. H.R. Binksma. Geen grondpacht. Gekocht van Jiskjen Jans wv Heere Meyles, voor 125 GG.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Jans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-047 Raamstraat 1P TetrodeCG 2:10:00hieronder beklemd no 4


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-062Raamstraat 1Joodsche Gemeente kerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1513Raamstraat 1Israelitische GemeenteHarlingenkerk (91 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-062Raamstraat 1Geertje van der Stel... N.H., dv Wopke vdS, en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513F-062 (Raamstraat)Isra?litische Gemeentesynagoge


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513F-058 (Raamstraat)Israëlitische Gemeentekerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513Raamstraat 1 (F-058)Israël. Gemeente


1992 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Raamstraat 1, HarlingenRaamstraat 1Moge hun zielen gebundeld woden in de bundel van het eeuwig leven' (Hebreeuws)Najaar 1942 - Najaar 1992
50 Jaar geleden werden door de bezetter alle joodse burgers van Harlingen weggevoerd - zij zijn nooit meer teruggekeerd. Op de plaats waar de door oorlogsgeweld vernielde synagoge en de woning van de rabbi hebben gestaan is dit gedenkteken geplaatst door de Vereniging 'Oud Harlingen'.
De steen is vervaardigd door Jan Murk de Vries.
  terug