Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Oosterkeetstraat 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterkeetstraat 6 3-ong 3-ong D-126 D-073
Naastliggers vanOosterkeetstraat 6
ten oostende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 4


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0170v van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028V van 3 dec 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Lombert (agter de) in de twee regels2 kamers
 
koperJan Martens, gehuwd metGG 200:00:00
Piebe Broers
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:04:00
naastligger ten oostenDe straat
naastligger ten zuidende lege plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende tuin van de Bank van Lening
verkoperJelle Tjeerdts, en
Rintie Claessen, als gecomitteerde voorstanders van de
Doopsgezinde Gemeente (Keets)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens x Pytie? Broers koopt 2 camers achter de Lommert, in de Dubbele Regel. Ten O. de straat, ten Z. de ledige plaets, ten W. melkwijf Griet, ten N. de tuin v.d. Bank van Lening. Gekocht van de Keetsgemeente, voor 200 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 148v van nov 1808 , betreft pand D-126 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Oosterkeetstraat 6


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 6Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
 
koperMarten Betzauw, gehuwd metCG 919:00:00
Trijntje Jans ZijlstFraneker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoerd Wijma, curator van
wijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Beernt Tikkel... sep 1806 HRL, Jan T, geb 25dec181 HRL, Pieter T, geb 17 aug 1801 HRL, N.H., weversbaas in 1811, ovl wijk D-126, zv Pieter T, (gk), en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1843; ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Hendrik Jans de Witgeb 1792 ... , ovl 8 mei 1812 HRL, weversknecht, ovl wijk D-126, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Ymke Baukes... IJmkes; geb 1772 HRL, ovl, 15 sep 1812 HRL, huwt met Antje Hendriks, zoutdrager in 1812, N.H., ovl wijk D-126, zv Bauke Iesses en Hike IJmkes, kinderen: Bauke IJmkes, geb 6 jul 1803 HRL, Jantje IJmkes, geb 30 okt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Jan de Wit... BS ovl 1812; 1819 huwelijken, ovl 1848, ovl 1858, ovl 1883 wed. J. dW. eigenaar en gebruiker van wijk D-126, 1814. (GAH204); J. dW. en Clare Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Epke ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-126Oosterkeetstraat 6Jan de Wit wedJan de Wit wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 765Oosterkeetstraat 6wed. Jan de WitHarlingenturfmeetsterhuis en erf (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Klara Hendriks Vaster... 1811, ovl 1843, ovl 1858; oud 72 jaar, (geslnm: Vagter), geb en wonende te HRL. 1839, turfmeetster wijk D-126; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-126OyevaarsteegKlara Hs. Vagter72 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
D-126OyevaarsteegAaltie Jans de Wit38 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-126Oosterkeetstraat 6Klara Hendriks, overleden op 21 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 76 jr (geboren 6/12/1766), turfmeetster, overleden bij de Lombard D 126, weduwed, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Aaltje de Wit... HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Barent Reins van Kampen... vK, en Trijntje Gooitzens/Johannes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1838, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126; gebruiker van wijk I-010, keetknegt, eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Vogeltje de Vries... N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765D-126 (Zoutsloot)Roomsch Catholijke Armvoogdijpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765D-073 (Oosterkeetstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765Oosterkeetstraat 6 (D-073) (Foutief Kad.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 6R.Bakkergrondwerker


1965 - adresboekadresnaam
Oosterkeetstraat 6J. (Johannes) Koster
  terug