Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 9 2-145 2-178 D-013 D-010
Naastliggers vanNoordijs 9
ten zuidenNoordijs 11
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 7


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-145 Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks
gebruikerJancke Feddriks
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-145 Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-145 Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks erven
gebruikerJancke Feddriks erven cum soc.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-145 Noordijs 9huis
eigenaarerven Janke Feddriks
gebruikerFrans Andrys
huurwaardeCG 40:18:00
aanslag huurwaardeCG 06:16:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-145 Noordijs 9Jan Andrys, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWildschut


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeer J. Wildschut


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-178 Noordijs 9Jelle WildschutCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Jan Sikkes IJzenbeek... Oosterbaan op 28 apr 1831 HRL, koopman in 1855, olijslager in 1862, A 25 jun 1855 Wijnaldum, ovl wijk D-013, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid. 1819, id. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-013Noordijs 9Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 716Noordijs 9Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanhuis en erf (220 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-013Noordijs 9Jan Jansen de Groot, overleden op 16 oktober 1837pakhuisknecht, vader van Jantje, Gerritje (vrouw van Sjoerd Geerts de Beer, molenaarsknecht Almenum) en afwezige Abraham Jans de Groot in rijksdienst in Oostindien (administrator is Jan Sikkes IJzenbeek, koopman Noordijs D 13). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Geertruida Oosterbaan... Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-013Noordijs 9Jan Dirks Bakker, overleden op 2 augustus 183952 jr, werkman, geboren Franeker, overleden Noordijs D 13, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-013NoordijsJan IJzenbeek60 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
D-013NoordijsGeertruida Oosterbaan50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-013NoordijsRiehold Lonneman18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-013NoordijsAndina Meinsma24 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Noordijs jan sikkes ijzenbeek235 gl.11.00 gl.14.000 gl.12.00 gl.15.00 gl.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-013Noordijs 9Pietje Jacobs Oosterbaan, overleden op 8 oktober 184685 jr (geboren 29/7/1761), overleden Noordijs D 13, wed. Evert Oosterbaan, moeder van afwezige Heere (in 1813 met franse leger naar Rusland vertrokken en sindsdien niets van hem gehoord: dood verklaard bij vonnis rechtbank Leeuwarden d. d. 7/9/1841), Geertruida (erft lijfdracht, moeder van Maria-Petronella-Visser Lonneman: erft juwelen), Allard (man van Hyke Noordenbos: legaat fl. 200,-), Jacob (man van Cornelia-Hendrika Nije: legaat fl. 200,-, vader van Gerrit, Petronella, Evert, Cornelia-Hendrika, Geertruida en Anna-Catharina Jacobs Oosterbaan) en wijlen Age-Douwe Everts Oosterbaan (man van Gerdina Keth: fl. 100,-, vader van Pieter-Agatheus Ages Oosterbaan), verder legaten voor zusterlijke nicht Neeltje Hanekuyk en kinderen van zusterlijke neef Folkert Oosterbaan, met name Baudina en Folkertje Folkerts Oosterbaan. Saldo fl. 601,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Iede Holmans... geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; IJde H.H., ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Rinske Tjeerds Stoker... Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Sophia Zinkelaargeb 1795 prov, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-123, wijk D-013, wijk G-361


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 716D-013 (Noordijs)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3514D-010 (Noordijs)Jacob Noyonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 777Noordijs 9 (D-011)Catharina Tjallingii (wed. S. Popta)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 9wed Jacob Edema geb. J. Poptazonder
vorige grondslagf. 14600
huidige grondslagf. 14600
Noordijs 9 Johanna C. Manssengezelschapsjuffrouw
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 9P. de Vriesschipper


1931 - kentekenadresnaam
B-16076
Noordijs 9Klaas de Vries


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 9P. de Vries437Brandst.h.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 9K. (Klaas) de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 9rijksmonument 20609


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8797Noordijs 9
  terug