Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 6 7-036 7-036 C-083 C-078
Naastliggers vanNoordijs 6
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 8
ten noordenNoordijs 4


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 6naamloze steeg ten noorden


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Abe Pyters koopman


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDr. Sibida c.s.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210v van 4 mrt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaardr. Sibeda cum sociis
gebruikerdr. Sibeda
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarAbe Pieters erven
gebruikerdr. Sibeda
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarGrietje Abes
eigenaarSjoukjen Abes
gebruikerTrijntje Sybeda
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenerven Jijdse Ebbes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerlof Ymes c.s.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van gemeensman Dirk Siderius


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarSjoukjen Ebbes
gebruikerTrijntie Sybeda
huurwaardeCG 29:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:16:10


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerlof Yemes c.s.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoukjen Abes
naastligger ten zuidensteeg naar oosten naar het Noordijs en niet naar het westen naar de Gortmakerssteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-036 Noordijs 6vroedsman Sybeda, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenerven van vroedsman Rein Sibada


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybrand Feitama


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0029v van 14 sep 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Wybe Jacobs Hanekuik


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-034 Noordijs 6C Blok, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-036 Noordijs 6C BlokCG 6:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Klaas Minnes Blok... zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-083Noordijs 6K Blok Ernst van Assen apothecar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Wiebkje A. Reddingius, overleden op 15 november 1824A.=Agatha, vrouw van Ernst van Assen, apotheker (Noordijs C 83), moeder van minderjarige Anna-Clasina, Elisabeth, Clasina-Cornelia-Jacoba, Johanna-Dina-Maria en Johannes Ernst van Assen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 688Noordijs 6Johannus van der Heijde Jansz.Harlingenschilderhuis en erf (222 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Maria C Rolloud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Petrus van den Boschoud 57 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ingenieur verificateur van het kadaster, wijk C-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-083NoordijsPetrus van den Bosch57 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, ingenieur verificateur van het kadaster
C-083NoordijsMaria Carolina Roll45 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-083NoordijsEelco van den Bosch17 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohan van den Bosch16 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJan Johan van den Bosch13 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsGodaart van den Bosch5 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMarias van den Bosch3 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsElzina van den Bosch23 jLemmerv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMaria van den Bosch21 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsSara P van den Bosch14 jUtrechtv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohanna van den Bosch7 jUtrechtv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Jacobus Geerts Bolman, overleden op 26 december 18488 mnd (geboren 20/4/1848), overleden Noordijs C 83, zoon van Geert Bolman, ijzerkramer en Jeltje Feersma, broer van minderjarige Klaaske, Eelkje, Albert en Jan Geerts Bolman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 688C-083 (Oosterwal)Jurjaan Riesbergwoonhuis
Sectie A nr. 688C-198 (Oosterwal)Jan Timmerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2695C-078 (Noordijs)Jan Jans Timmerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4937Noordijs 6 (C-078)Pieter Wiglema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 6wed U. Schuil geb. Panbakkeraardap. handelaarster
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 6D.Eijgelaarschoenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 6W. (Watze) Bouma
  terug