Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 5 2-144 2-176 D-011 D-009
Naastliggers vanNoordijs 5
ten zuidenNoordijs 7
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 3


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 5Pakhuissteeg ten noorden


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Noordijs OZnieuw huis en mouterij
 
koperClaas Fransen Visscher burger c.u.GG 2700:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:15:00
verpachter grondIge Gerbens Haarsma CG 1:01:00
naastligger ten oostende erfgenamen van Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tjerks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes schipper (wijd-)
verkoperIge Gerbens Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt een mooi nieuwgebouwd huis en mouterij c.a. op het Noordijs. Ten O. erven Cornelis Dirks, ten Z. wd. Feddrik Tjerks, ten W. die straat, ten N. wijdschipper Foppe Foppes. Hij koopt ook nog een schuur ten N. van de plaets en de loods van Cornelis Dirks, ten O. van de schuur van Foppe Foppes. Vrij in- en uitgang door de steeg ten noorden daarvan [Pakhuissteeg]. Gekocht van Ige Gerbens Haarsma voor 2700 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Noordijs OZhuis en mouterij en een lege plaats ten noorden
 
koperJacob Reiners Pybema, gehuwd metGG 2700:00:00
Rinske Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:15:00
verpachter grondClaas Fransen Visscher c.u.CG 1:01:00
naastligger ten oostende erven van Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tierks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes schipper (wijd-)
naastligger ten noordensteeg waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
verkoperClaas Fransen Visscher, gehuwd met
Anna Sas


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0098v van 31 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Zoutsloot (achter de Noordijssen, ten noorden van het huis van de verkopers)brouwerij en mouterij
 
koperMede vroedschap Anske Ypes Zeestra, gehuwd metGG 1222:00:00
Antie Hendrix
naastligger ten oostenZoutsloot en de straat
naastligger ten zuidenhet huis van Pytter Cornelis brouwer
naastligger ten westenhet huis van Jacob Reyners c.soc.
naastligger ten noordenRinnert Eelcoma
verkoperPytter Cornelisbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, mede-vroedschap x Antie Hendrix koopt een brouwerij en mouterij c.a. op de Zoutsloot, achter het Noordijs, ten N. van verkopers huis, dat zij ook kopen. Ten O. de Zoutsloot (W.B. straat), ten W. het huis en erf van Jacob Reyners (Pybema), ten Z. het gekochte huis, ten N. Rin nert Eelcoma. Het gekochte strekt van de Zoutsloot tot aan het erf van Jacob Reyners. Gekocht van Pieter Corne lis, brouwer voor 1222 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Noordijs OZ8/10 huis
 
koperAbbas Ecoma gerechtsbodeGG 1128:00:00
naastligger ten oostenJacob Reyners Pybema koopmanBerlikum
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopmanBerlikum
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 5/10Setske Reyners Pybema burgerse, weduwe van
wijlen Foppe Foppesschipper (wijd-)
verkoper van 1/10Setske Foppes, gehuwd met
Sybren Hendricxschipper (wijd-)
verkoper van 1/10Trijntie Foppes, gehuwd met
Tjeerd Feckes
verkoper van 1/10Aaltie Foppes meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbas Ecoma, mede-gerechtsbode koopt 8/10 van een huis op het Noordijs, zullende de 2/10 parten per decreet worden geleverd. Er zijn 3 graanzolders boven elkaar en een flinke kelder etc. Ten O. en Z. de mouterij van Jacob Reyners Pybema te Berlikum, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg]. Met bouwvoorschriften en -beperkingen. Gekocht van Jetske Reyners Pybema wv wijdschipper Foppe Foppes voor 5/10, van Jetske Foppes x grootschipper Sybren Hendrix voor 1/10, van Aeltie Foppes voor 1/10, en van Trijntje Foppes x grootschipper Tjeerd Fockes voor 1/10.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Noordijs OZ1/2 huis
 
koperRein Sikkes koopman CG 975:00:00
eigenaar van 1/2de koper Rein Sikkeskoopman
naastligger ten oostende erven van Pytter Cornelis
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Sjoerds Wijma
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamermr. koperslager


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 5huis
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
grondpacht aanburgemeester Bilaen erven
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:05:04


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 5huis
eigenaarb[urgem]r. Weima
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:05:04
grondpacht aanb[urgem]r. Bilaan erven
aansl. grondp. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 5huis
eigenaarburgemeester Weyma
gebruikerburgemeester Weyma
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08
grondpacht aanburgemeester Bylaen erven
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:04:04


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 5huis
eigenaarwed. burgemr. Weyma
gebruikerwed. burgemr. Weyma
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10
grondpacht aanerven burgemeester Bylaan
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:04:04


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-144 Noordijs 5wed. burgemr. Weyma, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 32:00:00


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Noordijs OZhuis en erf
 
koperCornelis Brouwer CG 1600:00:00
huurderPyter Aukes koopman
naastligger ten oostende erven van burgemeester Faber
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Faber
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordensteeg
verkoperAaltje Menalda, gehuwd metFraneker
Mathijs Smit JUDFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Brouwer


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Brouwer


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Corn. Brouwer


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 5Noordijs OZhuis
 
koperAafke Hibma CG 1616:00:00
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenE. Bonnema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 2/3ds. Heere Oosterbaan, erfgenaam, gehuwd met
Aagtje Hanekuik
verkoper van 1/6Pieter Hanekuik, erfgenaam
verkoper van 1/6Wybe Hanekuik, erfgenamen van
Hinke Hanekuik
Cornelis Brouwer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-176 Noordijs 5Aafke HibmaCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Aafke Jacobs Hibma... 1743 Grote Kerk HRL, dv Jacob Pieters Hibma en Taetske Howerda; geb 1743 HRL, ovl 14 nov 1814 HRL; wijk D-011, dv Jacob H, en ... ; BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-011, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-011Noordijs 5Aafke Hibma Aafke Hibma


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 31 van 1 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
D-011Noordijs 5provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 88 van 6 mei 1815
adressoortbedraggebruik
D-011Noordijs 5koopaktefl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 712Noordijs 5wed. Evert OosterbaanHarlingenhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Pietje Jacobs Oosterbaan... may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-011; VT1839; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 80:0:0 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-011NoordijsPietje Oosterbaan78 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-011NoordijsMaria Petronella Visser25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-011NoordijsMayke Broersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-011Noordijs 5Aebeltje Davids Fenema, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 23/3/1799), overleden Noordijs D 11, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-011Noordijs 5Sophia Maria Cornelis Teves, overleden op 20 augustus 18487 wk, overleden Noordijs D 11, dochter van Cornelis Teves, kantoorbediende en Janna Schaafsma, zuster van minderjarige Teves, Marten, Maaike en Aafke Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Folkert Jurritsmageb 1788 Leeuwarden, ovl 15 jan 1858 HRL, huwt met Gesina Jonker, Vst 6 apr 1855 uit Leeuwarden, zv Jan J, en Geertruida ... ; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-011


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 712D-011 (Noordijs)Jan Siebes de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 712D-008 (Noordijs)Jan S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 5 (D-009)Albert van Bruggen (te Groningen)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 5Chr.Foppendekknecht


1932 - variaadresbronbericht
Noordijs 5Oud Harlingen Magazine 1992apr: De heer Foppen opent een moderne zaak in roomijs aan het Noordijs nr. 5


1932 - kentekenadresnaam
B-17457
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1933 - kentekenadresnaam
B-18517
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1934 - kentekenadresnaam
B-20419
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 5C.E. Foppen323IJsfabr.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 5C.E. Foppen981IJsfabr.
  terug