Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 17 2-150 2-183 D-018 D-014
Naastliggers vanNoordijs 17
ten zuidenNoordijs 19
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 15


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 17naamloze steeg ten noorden


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEelco Rinnerts


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Meiles n.l.koopman


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Meiles n.l.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerJohannes Hendriks
gebruikerAttie Donker
gebruikerSicke Cornelis
gebruikerMayke Cornelis
gebruikerwed. Godert Bernt
huurwaardeCG 82:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarerven Tomas Jansen
gebruikerYsak Rosen
huurwaardeCG 108:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-150 Noordijs 17Pieter Gelinda, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBente van der Ley


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-174 Noordijs 17Jelle Jurjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-183 Noordijs 17Jelle WildschutCG 7:00:00huis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Jurjens van der Wal... 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut... 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-018; gebruiker Jelle J. vd Wal, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 726Noordijs 17Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanhuis en erf (280 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Elisabeth Harings, overleden op 18 november 183390 jr, Noordijs D 18, wed. Jelle Jurjens van der Wal, in leven mr. metselaar, moeder van Jurjen, mr. timmerman en wijlen Haring Jelles van der Wal (wednr. Trijntje Barends, vader van Jelle, mr. metselaar, Tietje, dienstmeid, Elizabeth en Barend Harings van der Wal, metselaar) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Jacobus J. Lont, overleden op 20 juli 1837zoon van J. C. Lont, verver (Noordijs D 18) en Lotoia? C. Schutz, broer van minderjarige Maritje, Jan, Jantje, Christina en Willem J. Lont. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Catharina van Dijkoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-018; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-018 S de Jong stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-018NoordijsSicco de Jong30 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
D-018NoordijsCatharina van Dijk28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-018NoordijsSytze de Jong5 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-018NoordijsCatharina de Jong1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 726D-018 Jan s IJzenbeekHarlingenaanmerkelijk of liever geheel van binnen en buiten vernieuwd en verfraaid


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Ingena Jans Tuinhout, overleden op 15 september 1849overleden Arnhem, dochter van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant (Noordijs D 18) en Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Sikke de Jong... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2875D-014 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2875Noordijs 17 (D-014)Thomas de Groot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 17 Jan Smildeexportslager
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 5000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 17J.Holsteijnladingmeester


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 17T.R. (Thijs) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 17rijksmonument 20613


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Noordijs 17
  terug