Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 90 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 90,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 90 7-090 7-091 C-144 C-135
Naastliggers vanNoorderhaven 90
ten oostenNoorderhaven 92
ten zuidenVoorstraat 45
ten westenNoorderhaven 88
ten westende Noorderhaven
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 90naamloze steeg ten oosten


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265r van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetske Dirckx, weduwe van


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074r van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Appelmarkthuis
 
koperSibrandus Bechius advokaat Hof van FrieslandGG 291:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester Symon Willems Sloterdijk
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgemeester Willem Symons Sloterdijk
naastligger ten westende nazaten van Aeltie Hillebrandts
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
man en voogd van zijn huisvrouwMede-vroedschap Ype SydsesijzerkramerLeeuwarden
verkoperMayke Annij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Sibrandus Bechius, advocaat Hof van Friesland, koopt huis met eigen steeg, voorzover het huis strekt, zz. N. nieuwe haven, op de Appelmarkt (?). Ten O. oud-burgemeester Symon Willems Sloterdijck, ten Z. wd. burgemeester Willem Symons Sloterdijck, ten W. Aeltie Hillebrants, ten N. de straat en haven. Gekocht van vroedsman en ijzercramer te Leeuwarden Ype Sydses x Maycke?, voor 291 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006v van 5 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTh. Stansius


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-090 Noorderhaven 90huis
eigenaardr. Bechius erven cum soc.
gebruikerTiepcke Wopkes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSloterdijk oud rentmeester


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-090 Noorderhaven 90huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerJohannes Isbrandts
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Huigens
naastligger ten westenMichiel Eyberts
naastligger ten westenerven van dr. Bechius


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbruggehuis CA
 
koperAndries Dirks mr. metselaarGG 186:07:00
varpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostenCornelis Cornelis de Jong
naastligger ten zuidenAdriana Stancius
naastligger ten zuidenweduwe Boelens
naastligger ten westenAdriana Stancius
naastligger ten westenweduwe Boelens
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJan Tiommes Wijngaerdenmr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jenties van der Veen, gehuwd met, en voogd van
Antie Tiommes Wijngaerden
?wijlen Fettie Bockes Hoekstede
?wijlen Hebbae KylHarlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaerdenmr. bakker en koopman
?monsieur Cornelis de Marrékassier Bank van LeningLeeuwarden
?Anna Christina Losecaet c.s.Breda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Dirx, mr. metselaar, koopt een huis zz. Noorderhaven omtrent de Raadhuizerbrug. Ten O. Cornelis Cornelis de Jong, ten W. en Z. wd. Fedde Boele(n)s, ten N. de straat en haven. Eigendom van de steeg zover dit huis zich uitstrekt. Gekocht van Jan Tiommes (Thomas) Wijngaarden, mr. bakker te Leeuwarden en Sietse Jentjes v.d. Veen, mr. slager, als erfgenamen van Hebbea Kyll, voor 186 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-090 Noorderhaven 90huis
eigenaarAndries Dirks
gebruikerAndries Dirks
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0022r van 22 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperBregtje Tjallings, zuster vanCG 480:00:00
Botje Tjallings
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostenCornelis Cornelis de Jongh
naastligger ten zuidends. Reen c.u.
naastligger ten westends. Reen c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Beerns, grootvader vanoud schipper (schuit-)
Trijntie Andrys, nagelaten kind
Pytje Andrys, nagelaten kinderen van
wijlen Andrys Dirks, erflater, weduwe vanmr. metselaar
wijlen Saske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBregtje- en Botje Tjallings, gezusters, kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Raadhuisbrug. Ten O. Cornelis Cornelis de Jong, ten W. en Z. ds. Reen, ten N. die straat en haven. Met eigendom van de steeg zover dit huis strekt. Gekocht van de (met name genoemde) kinderen van Andries Dirks, mr. metselaar x Saske Jans, voor 480 cg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0186v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperArjen Fransen, gehuwd metCG 550:00:00
Antie Douwes
naastligger ten oostenCornelis de Jong koopman
naastligger ten zuidende erven van juffrouw Boelens
naastligger ten westende erven van juffrouw Boelens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
verkoperAntie Tiallings, gehuwd met
Tierk Roelofsbontwever
verkoperTietske Tiallings, gehuwd met
Symon Fockesmr. pan- en estrikbakker
verkopersBottie Tiallings, gehuwd met
Dirk Hugens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Fransen x Antie Douwes koopt een huis zz. Noorderhaven bij de Raadhuisbrug. Ten O. Cornelis de Jong, ten Z. en W. erven juffrouw Boelens, ten N. de straat en haven. Met een eigen steeg zover het huis strekt en waarin vrij in- en uitgang. Laatst bewoond door Bregtie Tjallings. Gekocht van Antie Tjallings x mr. schoenmaker Tjerk Roelofs, Tietske Tjallings x mr. pan- en estrikbakker Symon Fockes, en Bottie Tjallings x Dirk Huigens, voor 550 cg. en 3 zilveren lepels tot een verering.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0240v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Fransen


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0240v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0005r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester J. Gongrijp


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0085r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperJacob Tuininga procureurGG 350:21:00
koperPieter Scheltema koopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostenCornelis de Jonge koopman
naastligger ten zuidenCornelis Jenties
naastligger ten westenCornelis Jenties
naastligger ten westenJan Harmens Speltie
naastligger ten noordenNoorderhaven
heeft vrije uitgang en ingang langs de steegde weduwe van Miechiel Munter
verkoperArjen Fransen, gehuwd metmr. schoenmaker
Antie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, proc. en Pieter Scheltema kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Raadhuisbrug, bewoond door de verkoper. Ten O. Cornelis de Jong, ten Z. Cornelis Jansen, ten W. Jan Harmens Speltie en ook Cornelis Jansen, ten N. de straat. Met eigendom van de steeg ten O. voorzover dit huis strekt, en voor wd. Michiel Munter een vrij in- en uitgang door die steeg. (Met indeling van het huis). Gekocht van mr. schoenmaker Arjen Fransen x Antie Douwes, voor 350 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-090 Noorderhaven 90huis
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarPyter Scheltema
gebruikerYttie Ulbes
huurwaardeCG 35:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:16:10


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0292r van 7 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij het Raadhuishuis
 
koperYnskjen Jans Scheltema, gehuwd metCG 700:00:00
Jan Yedes de Grootschipper (beurt-)
huurderYttie Ulbes
naastligger ten oostenJan Sibouts Cramer koopman
naastligger ten zuidenCornelis Jentjes koopman
naastligger ten westenCornelis Jentjes, enkoopman
naastligger ten westenJan Speltie schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
heeft vrij in- en uitgang en op en afslag in de steegde weduwe van Michiel Munter
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
verkoperJacob Tuininga, enprocureur postulant
verkoperPieter Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYnskjen Jans Scheltema x beurtschipper Jan Yedes de Groot kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent het raadhuis.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0089r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0196v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Ydes de Groot


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 94, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0275r van 30 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jentjes koopman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0245r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Raadhuis, tussen Voorstraat en Noorderhaven bij hetwoning
 
kopervroedsman Symon Blom koopmanGG 163:00:00
huurderHendrik Jonkje c.u.
naastligger ten oostenJan Schut
naastligger ten zuidenvroedsman Symon Blom koopman
naastligger ten zuidenNathan Levy
naastligger ten westenCornelis Jenties
naastligger ten noordende erven van Jan Ydes de Groot
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
Petronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, coffyschenker, koopt, na niaar, het noordelijke deel, en Seerp Wildschut het zuidelijke deel van een woning tussen Voorstraat en Noorderhaven, bij het Raadhuis. Ten O. Jan Schut, ten Z. de kopers en Nathan Levy, ten W. Cornelis Jenties, ten N. erven Jan Ydes de Groot. Gekocht van strandmeester Sipke Nauta x Petronella Munter.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0246r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Jonkje


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0037r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0073v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuizerbrughuis
 
koperClaas Arjens Smid, gehuwd metschipperCG 52:00:00
Gatske Cornelis
huurderTrijntie Rienstra CG 42:00:00
wijlen vroedsman Wybren Wijngaerd
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostenJan Schut
naastligger ten zuidenSymon Blom
naastligger ten westenJan Speltie
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Lolkjen Scheltema, gehuwd met
Pyter Hylkes, en namenshuistimmerman
verkoper van 1/2haar broer Tomas ScheltemakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Arjens Smid, schipper x Gatske Cornelis koopt huis zz. Noorderhaven bij de Raadhuisbrug. Er is een steeg ten oosten. Ten O. Jan Schut, ten Z. Symon Blom, ten W. Jan Speltie, ten N. de straat en haven. Gekocht van Lolkjen Scheltema x huistimmerman Pyter Hylkes voor 1/2 en haar broer Tomas Scheltema te Franeker voor 1/2.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0164r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0100v van 3 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Claas Arjens
naastligger ten westende weduwe van C. J. Timmerman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Wybinga


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0246r van 14 jul 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0244v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 88, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Boomsma


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0089r van 15 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHannema apotheker


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0298r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZhuis
 
koperGerryt van Danswijk GG 222:00:00
huurderDirk Sybrens sleper CG 55:00:00
Wybrigje Sydses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostende weduwe van J. de Jong
naastligger ten oostensteeg massaal met de naastligger
naastligger ten zuidenH. Lieuwma
naastligger ten westenJ. Boomsma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan GratamaOosterlittens


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0051r van 14 okt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZhuis en erf
 
koperJanneke Pieters, weduwe vanCG 470:00:00
wijlen Bokke Gooykesschipper (groot-)
huurderDirk Sybrens c.u.sleper
naastligger ten oostende weduwe van J. de Jong
naastligger ten westenJ. Boomsma
naastligger ten zuidenH. Lieuwma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerrit van Danswijksergeant


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-094 Noorderhaven 90wed Bokke Goijkes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0030r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan van der Heyde, gehuwd metmr. verver en glasmakerCG 380:00:00
Trijntje Bokkes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:10:00
naastligger ten oostenJelle Jacobi
naastligger ten oostende weduwe J. de Jong
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel koopman
naastligger ten westenAlbert van Eeken
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJanneke Pieters, weduwe van
wijlen Bokke Gooykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van eene huisinge met alle de losse en vaste goederen die daar bij zijn en behooren, staande en geleegen aan de zuidzijde van de Noorderhaven, hebbende een vrije steeg met de oostelijke naastligger massaal


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-091 Noorderhaven 90Jan van der HeideCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-144Noorderhaven 90Bokke Gooykes... 1815; zie ook: Overberg; zie ook: Bokke Goukes; zie ook: Janneke Pieters; wed. B.G. gebruiker van wijk C-144, eigenaar is Jan van der Heyde, 1814. (GAH204); ovl 17 jan 1787 HRL, oud 52 jaar; B.G. en Janneke Pieters, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-144Noorderhaven 90Jan Eeuwes van der Heyde... huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1829, ovl 1832 1834 overlijdens, ovl 1838,; eigenaar van wijk C-144, gebruiker is Bokke Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-144Noorderhaven 90Jan van der Heyde Bokke Gooykes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 592Noorderhaven 90erven Jan Eeuwes van der HeideHarlingen(verwer)huis en erf (64 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-144Noorderhaven 90Gerrit de-Lon Doekles Hettinga, overleden op 20 maart 1834korporaal, overleden Eindhoven (hospitaal), broer van Romke, commissaris v/h veer der beurtschippers op Amsterdam (Noorderhaven C 144) en minderjarige Johanna-Catharina en Anke Doekles van Hettinga (voogd is broer Romke), kleinzoon van Gerrit de Lon, te Leeuwarden. Saldo fl. 150,89. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-144 T Adema stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-144NoorderhavenTjerk Adema25 jMidlumm, protestant, gehuwd, winkelbediende
C-144NoorderhavenSietske Tichelaar23 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-144NoorderhavenMetje Adema8 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 592C-144 (Noorderhaven )Aafje J. van der Heidewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 592C-135 (Noorderhaven)Johs. Miedema en medeëigen.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4758Noorderhaven 90 (C-135)erv. Simon Miedema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 90B.Posthumaboekhandelaar


1932 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 90Oud Harlingen Magazine 1992okt: 25-jarig jubileum van Posthuma's Boekhandel Noorderhaven


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboekhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenPosthuma's Boekhandel589Boek-, kant.- papierh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenPosthuma's Boekhandel589Boek-, kant.- papierh.


1951 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboekhandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenPosthuma's Boekhandel589Boek-, kant.- papierh.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 PosthumaPosthumaboekhandel


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboek-, kantoor- en papierhandel, algemeen advertentiebureau


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboek-, kantoor- en papierhandel, algemeen advertentiebureau


1965 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboek-, kantoor- en papierhandel


1981 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Funkinstallatiebureau


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 90rijksmonument 20599


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8785Noorderhaven 90
  terug