Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 83 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 83,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 83 1-143 1/2 1-214 A-046 A-043
Naastliggers vanNoorderhaven 83
ten oostenNoorderhaven 85
ten zuidende Noorderhaven
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 25


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 754r van 27 nov 1603 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 83Pieter Pieters x Janneken Huytes kopen een groot huis en een klein huisje daer aen dependerende, en het houtstek in de 32e en 33e plaats der havengenoten eerste lootinge, strekkende van voren van de Havenstraat tot achter aan Joucke Piers huis. Ten O. Feycke Joostes, ten N. Joucke Piers, ten W. de Bildstraat. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Jacob van Loo, deurwaerder vant contoire van Vrieslandt, voor 2987 GG 14 st.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0150r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGoucke Braem


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMelle Hansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Noorderhaven 83huis
eigenaarGoverus Braam
gebruikerGoverus Braam
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Noorderhaven 83huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerAttie Lieuwes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerkingledig dog attie lieuwes van de kelder


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038v van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraathuis
 
koperDirk Hugens c.u.CG 664:00:00
Braemapotheker
naastligger ten oostenals huurderse Geertie Andeles
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenmr. Melle Hansen
verkoperde gecommitteerde crediteuren van wijlen Gouke Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis hoek Bildtstraat, laatst bewoond door apotheker Braam. Ten O.?, ten W. de Bilstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. mr. Melle Hansen. Gekocht van de crediteuren van Gouke Braam.


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Huigens koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Noorderhaven 83huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens cum soc.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0015r van 18 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZhuis
 
koper van 1/4Pyter Janzen Oldaens burgerkoopmanCG 2900:00:00
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley burgerkoopman
koper van 1/4Joseph Salomons burgerkoopman
koper van 1/8Henderik Altema koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reyns koopmanFraneker
naastligger ten oostenDieuke Bentes c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenWieger Gerlofs mr. chirurgijn
naastligger ten noordenvroedsman Faber
verkoperDirk Huigens, gehuwd met
Stijntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons (elk voor 1/4) en Jan Reyns (Baard?) met Hendrik Altena, samen voor 1/4, als eigenaren van de Suikerraffinaderij, kopen huis met de zijcamers en een kelder in de Bildtstraat. Ten O. Dieuke Bentes, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de haven, ten N. Wieger Gerlofs, mr. chirurgijn en de vroedsman Faber. Gekocht van Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, winkeliers.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Noorderhaven 83huis
eigenaarWieger Gerlofs
gebruikerWieger Gerlofs
opmerking1733 insolvent verklaart 12:--:--
 
1-143 /2Noorderhaven 83
eigenaarPieter J. Oldaan c.s.
gebruikerwed. Pieter J. Oldaan c.s.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-143 Noorderhaven 83Pieter Lenses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij]1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/32Jan Reyns Baard GG 1060:00:00
koper van 1/32Sybren Wijngaarden Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slagerCG 55:00:00
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderijCG 400:00:00
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faeber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (a) braaf groot huis c.o.a. op de hoek van de Bildstraat tegenover de raffinaderij. Deels gehuurd door Meyer Marcus, mr. slager cum ux. en deels gebruikt door de raffinaderij. Ten O. vroedsman Dirk Winia en Jacob Symens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Bildstraat, ten N. Hendrik Faeber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Gijsbert Altena, koopman te Franeker, voor 400 cg. en de materialen en gereedschappen, kas en voor- en nadelige boekschulden voor 3100 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopmanCG 800:00:00
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
Goffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (c) 3/32 van een groot huis c.o.a. op de hoek van de Bildstraat, tegenover de raffinaderij. Ten O. vroedsman Dirk Winia en Jacob Symens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Bildstraat, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Ten dele bewoond als huurder door Meyer Marcus, mr. slager, c.u. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma CG 800:00:00
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faeber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kamsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (c) een groot huis op de hoek v.d. Bildtstraat en de Noorderhaven, tegen over de raffinaderij. Ten O. Dirk Wynia en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 154r van 25 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 83Sybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (c) 3/64 deel van een mooi groot huis c.o.a., op de hoek van de Bildtstraat. Oz., tegenover de raffinaderij, deels verhuurd en deels gebruikt door de raffinaderij, met ten O. Dirk Winia, vroedsman en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (voor de voor- en nadelige boekschulden).


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende eigenaren van de suikerraffinaderij


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Noorderhaven 83huis
eigenaarWieger Gerlofs erven
gebruikerPyter Lenses
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:16:06
 
1-143 /2Noorderhaven 83huis
eigenaarJan R. Baard c.s.
gebruikerMeyer Marcus
huurwaardeCG 55:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de raffinaderij]29/64 huis, behorend bij de suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopmanCG 3625:00:00
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijksMinnertsga
Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
huurderHartog Meyer c.u.mr. vleeshouwer
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Gosse Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
huisman Hessel SimonsOosterbierum


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0132r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraathuis
 
koperYpe Roodenhuis koopmanCG 1200:00:00
huurderYpe Roodenhuis koopmanCG 60:00:00
naastligger ten oostenJan Douwes Zeylmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperAndries Gebel, gehuwd metmr. slager
Antje Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Rodenhuis koopt een huis c.a. nz. Noorderhaven, hoek oz. Bildstraat. Met voorwaarden. Ten O. Jan Douwes Zeilmaker, ten W. de Bildstraat, ten Z. de haven, ten N. Jan Schiere. Gekocht van Andries Gebel, mr. slager x Antje Sybrandts, voor 1200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-214 Noorderhaven 83Ype RodenhuisCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-046Noorderhaven 83Ype Jetzes Rodenhuis... A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-046Noorderhaven 83Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 361Noorderhaven 83Ype RodenhuisHarlingenwethouderpakhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-046Noorderhaven 83Hans Wybrandus van Straten... Wybrandus Christiaans vS, en IJpke Hanses; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 361A-046 (Noorderhaven )Harmens & Zonenpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 361A-043 (Noorderhaven) Harmens & Zonenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 361Noorderhaven 83 (A-043)Dirk Harmens (te Leeuwarden)


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 83aR. Faber & Zn.319Gist-, meel- en olieh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 83aR. Faber & Zn.984Gist-, meel- en olieh.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 BergsmaBergsmaverfindustrie


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Bergsma515Schildersbedr., verf- en glash.


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 Bergsmaverfindustrie


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Bergsma515Schildersbedr., verf- en glash.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSj. Hoekstra817Huisschilder


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 Hoekstraglas- en verfhandel
  terug