Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 78 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 78,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 78 7-153 7-156 C-150 C-140
Naastliggers vanNoorderhaven 78
ten oostenNoorderhaven 80
ten zuidenVoorstraat 33
ten westenNoorderhaven 76
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 78naamloze steeg ten oosten


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLambartus Theodori


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 4r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 78Ipke Jelles, herbergier, c.u., kopen een huis op een gewelfde kelder, zz. Noorderhaven, ten W. van het Raadhuis. ten O. Gatie Gerbens, stadsmakelaar, ten W. de plaets en keuken van Francina Kyl en wd. burgemeester Taco Lauta, strekkende van de Voorstraat noordwaarts tot het achterhuis van Francina Kyl etc. etc. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Tarquinius Theodori, proc. post. x Antie Teeckes, voor 930 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Gattje Gerbens


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGattje Gerbens


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019v van 4 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Cornelius Walsweer, gehuwd metnotarius publicus


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Walsweer


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 78Dr. Sibrandus Bechius, mede advocaat van het Hof van Friesland x Yda Kyll kopen een huis op een dubbel erf met tuin zz. Noorderhaven bij de beurs. Ten O. burg. Otte Knijff, ten Z. de koper, ten W. gemeensman Velthuys en Pieter Jansen Voordewint, ten N. de haven en straat. Nu bewoond door de verkopers en Lieuwe Willems Graaff. Grondpacht 14 st. of misschien meer, voor risico van de koper. Gekocht van Jancke Jans Paradijs wv Cornelius Walsweer, voor zichzelf en als boedelhoudster van haar overleden man, voor 1200 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-153 Noorderhaven 78huis
eigenaardr. Bechius erven cum soc.
gebruikerCasper Brinkman
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:04:00
grondpacht aan Arjen Robijns
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:03:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-153 Noorderhaven 78huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerC. Brinkman
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:04:00
aansl. huurw. voldaan14-6-1720
grondpacht aan Arjen Robijns
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:03:08
opmerkingaen de boode ruwel betaelt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-153 Noorderhaven 78huis
eigenaarFokle Jorritsma
gebruikerSybren Wijngaert
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
grondpacht aan Arjen Robijns
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:02:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-153 Noorderhaven 78huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikerdr. Visser
huurwaardeCG 53:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:16:10
grondpacht aanerven Arjen Robijns
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:02:12


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-153 Noorderhaven 78Willem Haakma, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 20:00:00


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLijsbet Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Frieseman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRein H. Faber


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Frieseman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendhr Frieseman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Frieseman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-162 Noorderhaven 78J van Slooten, 38 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-156 Noorderhaven 78J van SlootenCG 5:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Jacob van Slooten... regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; gebruiker Johannes Romans, kroeghouder, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-150Noorderhaven 78Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-150Noorderhaven 78Klaas de Beer, overleden op 20 januari 183130 jr, Noorderhaven C 150, man van Anna Westerkamp, vader van minderjarige Bauke, Andries en Teunis Klazes de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
C-150Noorderhaven 78Huizinge met bleek en verdere annexen aan de Noorderhaven, bewoner weduwe klaas de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 580Noorderhaven 78Klaas Baukes de BeerHarlingenbestelderhuis en erf (162 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-150Noorderhaven 78Jetje Hendriks van Gelder, overleden op 31 augustus 1835zuster van Abel, besteller Amsterdamse Veer (Noorderhaven C 150) en Aaltje Hendriks van Gelder (vrouw van Fedde H. Bleeker, scheepstimmerman). Saldo fl. 190,41. (op omslagvel 'Jeltje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-150Noorderhaven 78Abel Hendriks van Gelder, overleden op 17 oktober 1836besteller v/h Amsterdamse veer Noorderhaven C 150, man van Neeltje van Gelder, vader van Anna-Rinske-Maria-Hendriks! Abels van Gelder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Froukje Herbiggeb 1781 Leeuwarden, ovl 5 jul 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-038; oud 59 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Maria Smit... 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Ulbe Folkersmaoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kantonrechter, wijk C-150; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-150NoorderhavenUlbe Folkersma40 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd, kantonrechter
C-150NoorderhavenFrouwkje Herbich58 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd, zonder beroep
C-150NoorderhavenMaria J Smidt37 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd, zonder beroep


1850 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 78Oud Harlingen Magazine 1990Omstreeks die tijd werden toen ook aangekocht de panden Noorderhaven no. [?] 78


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78B. van der Meer... sep daaraanvolgend op het oude stadskerkhof aldaar is begraven; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 580C-150 (Noorderhaven )Hidtje Trompwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Claaske Breso Feersma... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3270C-140 (Noorderhaven)Hidtje Trompwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3270Noorderhaven 78 (C-140)Pieter Daniel de Ruiter (C.S.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 78 Hendrik H. Alkema sr.zonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1500
Noorderhaven 78 Sara Alkemazonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 78G.Pierikkantoorbediende


1934 - kentekenadresnaam
B-20237
Noorderhaven 78Nicolaas Hollander


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 78L. (Lammert) de Graaf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 78rijksmonument 20595


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8260Noorderhaven 78
  terug