Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 77 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 77,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 77 1-079 1-122 A-043 A-040
Naastliggers vanNoorderhaven 77
ten oostenNoorderhaven 79
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 75
ten noordenBildtstraat 24


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhoutstek van Huibert Clasen Braam
naastligger ten oostenGerhardus Akkers c.u.notaris


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven ZZhuis, al eer het huis Bremen genaamt
 
koper provisioneelJan Wybrens mr. glasmakerGG 425:00:00
huurderHarmeintie Jans
naastligger ten oostende erffgenamen van burgemr. Bechjus
naastligger ten zuidenHidde Slagter
naastligger ten westenCornelis Tieerdts mr. smid
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGerhardus Akker, weduwnaar vannotarius publicusLeeuwarden
wijlen Sjoukjen Jelles, voor zich voor de helft en als vader en wettige voorstander


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 2ra van jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 77(decreet) Gerardus Akker, notaris te Leeuwarden, wednr. van Sjoukje Jelles, verkoopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Hubert Braam, ten W. de equipagemeester Boncamp, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat, waarnaar vrij in- en uitgang door een steeg. Er is geboden door de convooimeester Adius.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdius, enconvooimeester


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaaroude convoimr. Adius
gebruikeroude convoimr. Adius
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarwed. L. Adius
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194r van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperweduwe Anna de Bruyn, gehuwd metCG 700:00:00
wijlen dr. Jacobus Belida
toehaakdrie gouden ducaten
naastligger ten oostenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten oostenDroogstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenhaven
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordenweduwe Anna de Bruyn
naastligger ten noordenwijlen dr. Jacobus Belida
verkoperweduwe Maria de Blauw, gehuwd met
wijlen Lambertus AdiusOenkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna de Bruin wv dr. Jacobus Belida koopt huis bij de Raadhuisbrug. Ten O. en N. Pieter Jansen Oldaens en zijn houtstek en de Droogstraat, ten W. de equipagemeester Boncamp, ten Z. de straat en haven. Zie de voorwaarden. Het huis heeft vrij in- en uitgang langs de steeg naar de Droogstraat. Gekocht van Maria de Blauw wv Lambertus Adius, nu te Oenkerk, voor zich en als moeder en voogdes over haar kinderen bij Adius, voor 700 cg. en 3 gouden ducatons.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarjuffrouw Belida
gebruikerjuffrouw Belida
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0046r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZhuis
 
kopervroedsman Jan Donker, gehuwd metGG 1759:00:00
Cataharina Haselaar
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordensuikerraffinaderij
verkoperAnna de Bruin, gehuwd met
Petrus MolpredikantJisp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Donker x Catharina Haselaar koopt een deftig huis nz. Noorderhaven. Ten O. en N. de suikerraffinaderij, ten W. Boncamp, ten Z. de straat en haven. Het huis is MODERN gebouwd en heeft een vrije in- en uitgang door de steeg naar de Droogstraat. De indeling van het huis staat uitgebreid in de acte. Gekocht van Anna de Bruin x ds. Petrus Mol te Jisp.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarvroedsman J. Donker
gebruikervroedsman J. Donker
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-079 Noorderhaven 77burgemr. Doncker, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Jan Aukes Bakker e.a.koopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westenDs. Pierson n.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Jan Aukes Bakker e.a.koopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westenDs. Pierson n.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Graetema n.u.
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarT. Gratama nom.ux.
opmerkingmilitairen
huurwaardeCG 90:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:07:04


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. J. Pierson n.u.
naastligger ten westenTjepke Gratama n.u.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Gratama
naastligger ten oostensuikerraffinaderij


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratama


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratema


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratema


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendricus Schouwenburg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-110 Noorderhaven 77H Schouwenburgh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-122 Noorderhaven 77H J van SchouwenburgCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77H Schonenburg... Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-043Noorderhaven 77H Schouwenburg wedH Schouwenburg wedkoopmansche


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-043Noorderhaven 77Anna Menalda, overleden op 17 maart 183165 jr, Noorderhaven A 43, wed. Hendricus van Schouwenburg, moeder van Foekje (vrouw van Simon Jans Schiere, koopman), Jacob-Kuiper, idem, Margaretha (vrouw van Aart-Petrus Henricus Kuipers, apotheker Leeuwarden), Hermanus, koopman, Maria, vrijster en Poppe-Menalda Hendricus van Schouwenburg, apotheker Groningen (testamentair erfgenamen). Verder legaten aan kinderen en aan niet verwante Marijke Zeemans, te Amsterdam (geboren 6/9/1778, wed. Kleber, lijfrente fl. 10,-/jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 353Noorderhaven 77wed. Henricus van SchouwenburgHarlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77Alida Hesselinkovl voor 1860, huwt met Jacob Kuiper van Schouwenburg; BS ovl 1859; oud 30 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77Eeke Gratama... Cornelis Pieters Simonsz, (gk), zv Tjepke G, en Elizabeth Wiebenga; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-043; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77Jacob Kuiper van Schouwenburg... 1830, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-040; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk A-043; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: Jacobus v. W., Koopman te HRL, eigenaar perceel nr. 955, legger nr. 207, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-043NoorderhavenJacob K van Schouwenburg42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, fabrikant
A-043NoorderhavenAlida Hesselink30 jGroningenv, protestant, gehuwd
A-043NoorderhavenHendrik van Schouwenburg8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-043NoorderhavenJan van Schouwenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-043NoorderhavenHerman van Schouwenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-043NoorderhavenMartha van Schouwenburg6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, [winkeliersche]
A-043NoorderhavenGeertje L van der Wal23 jVeendamv, protestant, ongehuwd, winkeliersche*
A-043NoorderhavenAnna de Vries22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-043Noorderhaven 77Alida Hesselink, overleden op 5 januari 184434 jr, geboren Groningen 10/8/1809, vrouw van Jacob-Kuiper van Schouwenburg, steenfabrikant Noorderhaven A 43 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Hendrik, Martha, Jan en Hermanus Jacobs van Schouwenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 353A-043 (Noorderhaven )Martha van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 353A-040 (Noorderhaven)Alexander Mentzwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 353Noorderhaven 77 (A-040)Douwe C. Boersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 77wed R. Boersma geb. Kamstrazonder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 77mej. R.Merkelbachverpleegster


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderb.S. Fekkes632Sleepd., transp. overn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenFekkes632Scheepsbevr., exped. enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenFekkes632Scheepsbevr., exped. enz.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenFekkes632Scheepsbevr., exped. enz.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 77J. (Jelle) Fekkes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 77rijksmonument 20561


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8776Noorderhaven 77
  terug