Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 56 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 56,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 56 7-143 7-147 C-159 C-151


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: bordeaux
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 56
ten oostenNoorderhaven 58
ten zuidenVoorstraat 13
ten westenNoorderhaven 54
ten noordende Noorderhaven


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 56 (pakhuisdeuren 1e verdieping), HarlingenNoorderhaven 56 (pakhuisdeuren 1e verdieping)Bordeaux


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 56naamloze doorlopende steeg ten westen


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128r van 5 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVoorstraat (?)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarAeltie Allerts
gebruikerAeltie Allerts
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarAaltie Allerts
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
aansl. huurw. voldaan25-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart cum soc.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLaquart


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart c.s.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-143 Noorderhaven 56wed. Laquart, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZdubbelhuis (met pakhuis?)
 
koperLammert Teyes, gehuwd metkoopmanGG 1050:07:00
Rinske Rinties
huurder pakhuisburgemeester Schaaff CG 20:00:00
huurder kelderJan van der Plaats koopmanCG 15:00:00
naastligger ten oostenCeimpe Douwes
naastligger ten zuidenJan Klaasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJosina Laakwart, weduwe vanFraneker
wijlen burgemeester Hector van Burenstins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes, koopman x Rinske Rinties koopt een dubbel huis zz. Noorderhaven. Het huis is niet verhuurd, maar het pakhuis is verhuurd aan burgemeester Schaaff en Jan v.d. Plaats huurt de kelder nog voor 3 jaren. Ten O. Keimpe Douwes [Vlasbloem], ten Z. Jan Klaasen in wiens huis dit huis het gebruik v.d. put geniet, ten W. een steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Josina Laakwart [Laquart] wv burgemeester Hector van Burenstins te Franeker, voor 1050 gg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarMarten Jansz winkelierGG 820:00:00
geniaarde koperEeltje Aukes Travailjekoopman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenJoris de Bock n.u. c.s.
naastligger ten westenhet pakhuis gekocht door Sys Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperLammert Teyes, voor zich en als erfgenaam vankoopman
wijlen Rinske Rintjes, huisvrouw van Lammert Teyes


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZhuis
 
koperJohan Jansen, gehuwd metschipper (wijd-)CG 1500:00:00
Gepke Ages
naastligger ten oostenCeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenJoris de Bock
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenSyds Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperMarten Janszeeman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0199v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohan Jans schipper


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZhuis
 
koperPieter Tijssen, op de werf bijscheepstimmerbaasCG 1700:00:00
de heer Pieter Tetrode
naastligger ten oostenKeimpe D. Vlasblom
naastligger ten zuidenT. van der Form mr. koperslager
naastligger ten zuidenT. Greidanus apotheker
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohan Jansenoud schipper (beurt-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen, scheepstimmerbaas op de werf bij de heer Pieter Tetrode in comp. gebruikt, koopt huis Zz. Noorderhaven. Ten O. Keimpe D. Vlasblom, ten Z. apotheker T. Greidanus en mr. koperslager T. van de Form, ten W. het pakhuis van Syds Schaaff, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Johan Jansen, oud beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, voor 1700 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0046r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Tijssen


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0280r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneen achterkamer van Pieter Thijssen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan van der Veen


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0211v van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56achterNoorderhaven ZZ en Voorstraat, tussenkamer
 
koperJan van der Veen koopmanCG 50:00:00
naastligger ten oostenRinse Sibrands
naastligger ten zuidenplaats en bleek
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenpakhuis van J. van der Veen
verkoperRinse Sibrandsschipper op Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt een kamer tussen Voorstraat en Noorderhaven. Ten O. Rinse Sybrands met het huis dat hij van Pieter Tijssen had gekocht, ten W. een steeg, ten N. een pakhuis van J.L. v.d. Veen. Gekocht van Rinse Sybrands, veerschipper.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-147 Noorderhaven 56Jan van der VeenCG 3:00:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56C. P Simonsgebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56J. van der Veenmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk C-159; gebruiker C. Simons, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-159Noorderhaven 56J van der Veen C Simons pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 559Noorderhaven 56Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierpakhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56Foekje Schouwenburg... 25 mei en 1 jun 1817, dv Hendrikus vS, en Anna Menalda; BS huw 1817, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56Simon Schiere... 1823, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1814, huw 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559C-159 (Noorderhaven )Hendrik Reinier Snijderpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559C-151 (Noorderhaven)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559Noorderhaven 56 (C-151)Adolphus Augustus Snijder


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 56rijksmonument 20587


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 559Noorderhaven 56
  terug