Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 54 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 54,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 54 7-142 7-146 C-203 C-152
Naastliggers vanNoorderhaven 54
ten oostenNoorderhaven 56
ten zuidende Voorstraat
ten westenNoorderhaven 52
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 54naamloze doorlopende steeg ten oosten


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTade Joris


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaede Joris


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ ten zuiden van het huis waar Enchuisen uithangtnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoont door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metschipper (wijd-)GG 2236:10:08
Jisk Gattjes
huurderNeeltje Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Lijsbeth Elias


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSibout Andrys


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarSibout Andries cum socio
gebruikerSibolt Andries cum sociis
huurwaardeCG 59:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerSibolt Andries cum soc.
huurwaardeCG 59:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:16:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
opmerking1720 den 19 juny wegen sybolt andris voor de helft ontfan 5-18-0
opmerkingden selven dytto wegens marten andris voor de helft onfang 5-18-0


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Andries c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarSybout Andries erven cum soc.
gebruikerPyter Feddes cum soc.
huurwaardeCG 59:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:17:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenerven Johanna Cramers


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerPyter Alefs
huurwaardeCG 61:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:03:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-142 Noorderhaven 54Gerrit Alberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis gekocht door Sys Schaaf


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSyds Schaaf


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Bernardus Jelgersma


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ huis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten GG 2757:21:00
huurderHaring Gonggrijp CG 50:00:00
huurderJan Reinders GG 20:00:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Sybout Hoornstra, administrator
verkoperburgervaandrig Michiel Nauta, administratoren van en curatoren over
de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma, broer vanpredikantExmorra en Allingawier
Sydske Jelgersma, erfgenamen van vader
wijlen Bernardus Jelgersma
verkoperburgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoperMatthijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoperMinne Blok, curatoren overkoopman
Adriaantje Abitsch, weduwe van
wijlen Bernardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (b) huis zz. Noorderhaven, achter perceel (a), beneden en boven verhuurd. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. perceel (a), ten W. de burgemeester S. Schaaff, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-150 Noorderhaven 54wed J van Slooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-146 Noorderhaven 54T van SlootenCG 4:00:00stal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 556Noorderhaven 54Harmanus HarmensHarlingenzeehandelaarstal (78 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 556C-203 (Noorderhaven )Cornelis Harmens en mede eig.wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888C-152 (Noorderhaven)Cornelis Harmens en medeëig.woonhuis en wagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888Noorderhaven 54 (C-152)fa. Harmens (en Zoon)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenOuthuyse370
  terug